"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Våra forskningsprojekt

Bild: Ulrika Bergfors

Här listas aktuella forskningsprojekt vid institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Det nya framtidslandet? Drivkrafter, utmaningar och möjligheter i relation till norra Sveriges (gröna) industrialisering
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2029
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mobiliserade byar: hur lokalsamhällen agerade under skogsbränderna 2018 och omorienterar sig mot framtiden
Forskningsområde: Etnologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att läsa världen. Urfolk, ekokritik och literacy
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
De som dör unga. Marcus och Noel och utanförskapet i innanförskapet
Forskningsområde: Etnologi
Tid 1 oktober 2019
Typ av projekt Doktorandprojekt
Social aktivitet på recept
Tid 1 juli 2019 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Känslor i 1700-talets vardagsliv: Klass, kön och fromhet i Pehr Stenbergs levernesbeskrivning
Forskningsområde: Etnologi
Tid 1 januari 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Välfärdsstatens litterära paradigm. Litteraturens funktion i Sverige 1937–1976
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 12 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rural resiliens: etnografiska perspektiv på norrländska landsbygders frivilligarbete
Forskningsområde: Etnologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Migration and Settler Colonialism: The Makings of Heritage among Swedish Descendants in Argentina
Forskningsområde: Etnologi
Tid 1 december 2018 till 30 november 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
European History Reloaded: Curation and Appropriation of Digital Audiovisual Heritage
Forskningsområde: Digital humaniora
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Slavhandel i borgerlig salong
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hundraårsflöden – vattenkatastrofer i samtida svensk prosa
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Andra platser i litteraturen. Sápmi, Meänmaa och migrantkartografier.
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mjältbrandsutbrottet i Omberg 2016
Tid 8 december 2017 till 1 mars 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kirunabo- Social innovation
Forskningsområde: Etnologi
Tid 1 december 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
En sång för silverfisken från Silur – bevarandepraktiker som mikropolitisk dimension i modernitetens museum
Forskningsområde: Museologi
Tid 1 september 2017 till 17 juni 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
iAccept: Soft surveillance – between acceptance and resistance
Forskningsområde: Digital humaniora
Tid 1 juli 2017 till 30 juni 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Muntligt berättande som immateriellt kulturarv och samhällskraft
Forskningsområde: Etnologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tove Janssons novellistik och författarskap efter Mumin
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 1 augusti 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kolonialism kontra avkolonisering. Laestadius och laestadianismen i nutida samiska och tornedalska texter
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 3 februari 2016 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att göra plats i litteraturen. Meänmaa i nutida, tornedalsk skönlitteratur
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 2 februari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Här ska bli ödemark
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Svenska jazzdiskurser 1919-1969
Forskningsområde: Etnologi
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rural moral: mening, mobilisering och medborgarskap i initiativ för hållbar norrländsk landsbygd
Forskningsområde: Etnologi, Kulturgeografi
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svenska bilder av Italien: Reselitteratur under Frihetstiden (1719–72)
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Digitala förbindelser: Rum, riktning och queera orienteringar
Forskningsområde: Etnologi
Tid 1 september 2014 till 24 april 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Digitala lägg – om pressens gränssnitt 1800
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Litteratur som demokrati
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Strömmande kulturarv: filförföljelse i digital musikdistribution
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Epidemier, vaccinationer och berättelsers makt
Forskningsområde: Etnologi
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Filmarkivet.se - en filmhistorisk plattform
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kvinnornas offentliga samtal i dagspressen 1920-1950
Tid 16 mars 2009 till 30 juni 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Genus och etnicitet i kurdisk teater i Sverige
Tid 26 februari 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Musikskapandets villkor - mellan kulturpolitik, ekonomi och estetik
Forskningsområde: Etnologi
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ada Nilsson på barrikaderna i Triewaldsgränd. En biografi
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den betraktande bilden
Tid 17 april 2007 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skandinaviska nakenakter: konst, kreativitet och sexualitet
Forskningsområde: Konstvetenskap
Tid 6 mars 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
"kärlek och någonting att skratta åt! dessutom". Sara Lidman och den kärleksfulla blicken
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 25 februari 2007 till 30 juni 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Passion och emancipation. Kärlek, modernitet och kön i svenska 1900-talsromaner
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 25 februari 2007 till 31 januari 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kärlekens utmaningar. Revolt och romantik i samtida populärfiktion
Tid 25 februari 2007 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förändrade ideal – Svensk italienreception under 1800-talet
Tid 23 februari 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Konstlivets institutionalisering i Sverige
Tid 23 februari 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
En illustrerad Främmande Nord
Tid 23 februari 2007 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Feministiskt akademiskt skrivande som kreativ praktik och emancipatorisk strategi
Forskningsområde: Genusvetenskap, Litteraturvetenskap
Tid 22 februari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rädd, from, god - och lite kvinnlig? Känslor och reaktioner i motivet Jungfru Marie bebådelse
Forskningsområde: Konstvetenskap
Tid 22 februari 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att skapa Norrland. Norrländska författare från Pelle Molin till Eyvind Johnson.
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 20 februari 2007 till 30 juni 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Jazzen och jazzmusikern
Forskningsområde: Etnologi
Tid 9 februari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kulturarvsentreprenörens roll i lokalsamhället
Forskningsområde: Religionsvetenskap och teologi
Tid 1 februari 2007 till 31 december 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ambivalenser - om konst och glidande positioner
Forskningsområde: Konstvetenskap
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Meningsskapande hos äldre
Forskningsområde: Etnologi
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Museet, Utställningen, Besökaren - Kunskapsbildning på ny arena för lärande
Forskningsområde: Idéhistoria
Tid 1 januari 2007 till 30 september 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att utmana genus
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Museet, utställningen, besökaren
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering av projektet ”Idéskolor för mångfald”
Forskningsområde: Etnologi, Pedagogik
Tid 1 augusti 2006 till 31 maj 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mediernas hantering av kärnavfallsfrågan
Tid 1 januari 2006 till 14 februari 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Konstverkets förvandling
Tid 1 januari 2006 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Humanioras brännpunkter idag
Tid 1 januari 2006 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Musik och politik på 1970-talet
Forskningsområde: Etnologi
Tid 1 maj 2005 till 31 december 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Analogitänkande och litterärt värde
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 1 januari 2004 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skolan som plats för köns- och sexualitetskonstruktion
Forskningsområde: Etnologi
Tid 1 januari 2004 till 31 december 2006
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2022-07-19