"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Etnologiska skrifter

Bild: Mikael Lundgren

I denna serie ingår doktorsavhandlingar i etnologi samt monografier och antologier i anknytning till etnologisk forskning vid institutionen. Volymerna är utgivna av institutionen om inte annat anges.

Etnologiska skrifter, Umeå universitet
ISSN 1103-6516

1. Ehn, Billy (red), 1993. Kultur och erfarenhet. Stockholm: Carlssons.

2. Arvidsson, Alf (red), 1993. Muntligt berättande: Verklighetskonstruktion och samhällsspegel. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur och medier.

3. Genrup, Kurt (red), 1994. ”Förtyskningen” av Sverige. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur och medier.

4. Jacobson, Maja, 1994. Kläder som språk och handling. Om unga kvinnors användning av klädseln som kommunikations- och identitetsskapande medel. Stockholm: Carlssons.

5. Lundgren, Britta, 1995. Den ofullkomliga vänskapen. Stockholm: Carlssons.

6. Jacobsson, Roger, 1995. Boklig kultur i Umeå före 1850. Om tryckeriverksamhet och bokförmedling. Stockholm: Carlssons.

7. Liliequist, Marianne, 1996. I skuggan av Inte utan min dotter. Exiliraniers identitetsarbete. Stockholm: Carlssons.

8. Lundgren, Britta; Lövkrona, Inger & Martinsson, Lena, 1996. Åtskilja och förena. Etnologisk forskning om betydelser av kön. Stockholm: Carlssons.

9. Jacobsson, Roger & Lundgren, Britta (red), 1996. Oväntat. Aspekter på etnologisk kulturforskning. Stockholm: Carlssons.

10. Arvidsson, Alf, 1998. Livet som berättelse. Studier i levnadshistoriska intervjuer. Lund: Studentlitteratur.

11. Müller, Dieter K. (red), 1998. Tyskland i Sverige och Sverige i Tyskland. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur och medier.

12. Jacobson, Maja, 1998. Gör kläderna mannen? Om maskulinitet och femininitet i unga mäns bruk av kläder, dofter och smycken. Stockholm: Carlssons.

13. Berg, Magnus, 1998. Hudud. Ett resonemang om populärorientalismens bruksvärde och världsbild. Stockholm: Carlssons.

14. Arvidsson, Alf (red), 1998. Jazz i norr. Uppsatser i svensk jazzhistoria. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur och medier.

15. Jönsson, Lars-Eric, 1998. Det terapeutiska rummet. Rum och kropp i svensk sinnessjukvård 1850-1970. Stockholm: Carlssons.

16. Arvidsson, Alf, 1999. Folklorens former. Lund: Studentlitteratur.

17. Jacobsson, Roger, 1998. På bokhistoriskt vis. Ouvertyrer och utblickar. Stockholm: Carlssons.

18. Nehls, Eddy, 1999. Lastbil som livsstil. En etnologisk yrkeskulturstudie bland lastbilsförare i fjärrtrafik. Umeå: Umeå universitet, Designhögskolan.

19. Nilsson, Bo, 1999. Maskulinitet. Representation, ideologi och retorik. Umeå: Boréa.

20. Liliequist, Marianne, 2000. Våp, bitchor och moderliga män: Kvinnligt och manligt i såpoperans värld. Umeå: Boréa.

21. Arvidsson, Alf, 2002. Från dansmusik till konstnärligt uttryck: Framväxten av ett jazzmusikaliskt fält i Umeå 1920-1960. Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå.

22. Häggström, Anders, 2000. Levda rum och beskrivna platser: En studie i former för landskapsidentitet med utgångspunkt i Blekinge och Jämtland. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur och medier.

23. Lundgren, Anna Sofia 2000. Tre år i g: Perspektiv på kropp och kön i skolan. Stockholm: Symposion.

24. Arvidsson, Alf, 2001. Etnologi: Perspektiv och forskningsfält. Lund: Studentlitteratur.

25. Jacobsson, Roger, 2001. Nedskrivningssystemens natur: Bokhistorisk kulturforskning – kommunikation och innebörder. Stockholm: Carlssons.

26. Ehn, Billy, 2001. Universitetet som arbetsplats: Reflektioner kring ledarskap och kollegial professionalism. Lund: Studentlitteratur.

27. Lundgren, Britta (red), 2002. Akademisk kultur: Vetenskapsmiljöer i kulturanalytisk belysning. Stockholm: Carlssons.

28. Almgren Mason, Suzanne, 2002. Life in the labyrinth: A Reflexive Exploration of Research Politics. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur och medier.

29. Nehls, Eddy, 2003. Vägval: Lastbilsförare i fjärrtrafik – perspektiv på yrkeskultur och genus. Göteborg: Etnologiska föreningen i Västsverige.

30. Eivergård, Mikael, 2003. Frihetens milda disciplin: Normalisering och social styrning i svensk sinnessjukvård 1850-1970. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur och medier.

31. Nilsson, Bo, 2003. Brottsoffer. Offerskapets innebörder och villkor i (o)säkerhetens kultur. Umeå: Boréa.

32. Jacobsson, Roger, (red) 2004. Forskning mellan gås och Trabant. Kurt Genrups skrifter 1968-2004. En bibliografi. Umeå.

33. Winroth, AnnCristin, 2004. Boteberättelser: En etnologisk studie av boteprocesser och det omprövande patientskapet. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur och medier.

34. Wolanik Boström, Katarzyna, 2005. Berättade liv, berättat Polen. En etnologisk studie av hur högutbildade polacker gestaltar identitet och samhälle. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur och medier.

35. Lindström, Susanne, 2005. Kamp om rummet. En studie av heteronormativitet inom Svenska kyrkan. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur och medier.

36. Lundgren, Anna Sofia, 2006. Genus på offentlig plats. Reflexer och transparenser. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur och medier.

37. Lundgren, Britta, 2006. Oväntad död – förväntad sorg. En etnologisk studie av sörjandets processer. Stockholm: Carlssons.

38. Gunnarsson Payne, Jenny, 2006. Systerskapets logiker. En etnologisk studie av feministiska fanzines. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur och medier.

39. Danielsson, Jonas, 2006. Skräckskönt. Om kärleken till groteska filmer – en etnologisk studie. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur och medier.

40. Bergvall, Clas, 2007. Liv, lust och mening – om krukväxters kulturella betydelser. Stockholm: Carlssons.

41. Pettersson, Helena, 2007. Boundaries, believers and bodies. A cultural analysis of a multidisciplinary research community. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur och medier.

42. Sjöström, Lars Olov, 2007. Modernitet i det traditionella. Kulturbyggen och gränser inom ett nordsvenskt område. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur och medier.

43. Berg, Linda, 2007. InterNacionalistas: Identifikation och främlingskap i svenska solidaritetsarbetares berättelser från Nicaragua. Umeå: Bokförlaget h:ström.

44. Genrup, Kurt (red), 2008. Från Jerzy Kosinski till Carl Linnæus och andra aktstycken: Roger Jacobssons bibliografiska anteckningar 1979-2007. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

45. Arvidsson, Alf (red), 2009. I rollen som spelman… Uppsatser om svensk folkmusik. Stockholm: Svenskt visarkiv www.visarkiv.se (e-publ)

46. Arvidsson, Alf, 2008. Musik och politik hör ihop: Diskussioner, ställningstaganden och musikskapande 1965-1980. Hedemora: Gidlunds.

47. Åhrén, Christina, 2008. Är jag en riktig same? En etnologisk studie av unga samers identitetsarbete. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

48. Jacobsson, Roger, 2009. Typographic Man: Medielandskap i förändring – Studier i provinsens tryckkultur. Stockholm: Carlssons.

49. Johnson, Barbro, 2009. Tyskar i Kalmartrakten: En etnologisk studie av berättelser om historia, identitet och tillhörighet. Kalmar: Kalmar Läns Museum.

50. Nilsson, Bo, 2009. Kiruna: Staden som ideologi. Umeå: Boréa.

51. Johansson, Anna, 2010. Självskada: En etnologisk studie av mening och identitet i berättelser om skärande. Umeå: h:ström.

52. Olsson, Claes G, 2010. Omsorg och kontroll: En handikapphistorisk studie 1750-1930. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

53. Forsberg, Anette, 2010. Kamp för bygden: En etnologisk studie av lokalt utvecklingsarbete. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

54. Nordström, Marika, 2010. Rocken spelar roll: En etnologisk studie av kvinnliga rockmusiker. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

55. Stenberg, Peder, 2011. Den allvarsamma leken. Om World of Warcraft och läckaget. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

56. Muller-Waldeck, Gunnar, 2011. Literarische Erkundung des Nordens: Notisen zu Skandinavien und Deutschland. Herausgeber Kurt Genrup. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

57. Arvidsson, Alf, 2011. Jazzens väg inom svenskt musikliv: Strategier för självständighet och erkännande 1930-1975. Möklinta: Gidlunds.

58. Sjöstedt Landén, Angelika, 2012. Moved by relocation: Professional identification in the decentralization of public sector jobs in Sweden. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

59. Arvidsson, Alf (red), 2014. Bilder ur musikskapandets vardag: Mellan kulturpolitik, ekonomi och estetik. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

60. Stenius, Magnus, 2015. The body in pain and pleasure: An ethnography of mixed martial arts. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

61. Lindberg, Jens, 2015. Orsak: Våldtäkt. Om våldtagna män i medicinsk praktik. Stockholm: Carlssons.

62. Marshall, Matilda, 2016. Hållbarhet till middag: En etnologisk studie om hur ätande praktiseras i vardagslivet. Höör: Symposion.

63. Arvidsson, Alf, 2016. Musik, ritual och plats: Lokal tillhörighet i Holmsund under 1980-talet. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

64. Sehlin MacNeil, Kristina, 2017. Extractive violence on Indigenous Country: Sami and Aboriginal Views on Conflicts and Power Relations with Extractive Industries. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper/Vaartoe – Centre for Sami Research.

65. Fredriksson, Daniel, 2018. Musiklandskap: Musik och kulturpolitik i Dalarna. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

66. Lundgren, Britta, 2018. Mjältbrandsutbrottet i Omberg 2016. En etnologisk undersökning. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

67. Liliequist, Evelina, 2020. Digitala förbindelser: Rum, riktning och queera orienteringar. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

68. Kuoljok, Kajsa, 2020. Digital information and traditional knowledge: The implementation of GPS collars as a tool in reindeer husbandry. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper/Jokkmokk: Ajtte.

69. Lundgren, Anna Sofia (red), 2020. Makt, moral, motstånd. Engagemang för norrländska landsbygder. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

70.     Nilsson, Bo & Arvidsson, Alf (red), 2022. Teori som metod. Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.

71.     Arvidsson, Alf & Wolanik Boström, Katarzyna, 2022. Det berättas...! Muntligt berättande som självförståelse, estradkonst och kulturarv. Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.

72.     Hallqvist, Johan, 2022. Människoliknande teknik och det möjligt mänskliga – En etnologisk studie av relationer mellan människor och teknik. Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.

73.     Bylund, Christine, 2022. Anakrona livsvillkor: En studie av funktionalitet, möjligheter och begär i den föränderliga svenska välfärdsstaten. Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.

74.     Arvidsson, Alf. 2022. Kulturanalys och metakultur. Lund: Studentlitteratur.

75.     Nilsson, Bo, 2022. Toalettbestyr. Perspektiv på en privat såväl som en offentlig inrättning. Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.

76.     Nilsson, Bo, Lundgren, Anna Sofia & Holst, Susanne, 2022. Formbundet, formbart! Vänbok till Alf Arvidsson. Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.

77.     Engman, Charlotte, 2023. Desires of Decoloniality and Museal Logics: Encounters between the Swedish Museum of Ethnography, democratic ideals, and contemporary audiences. Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.

Senast uppdaterad: 2023-07-21