"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift

Bild: Johan Gunséus

Kulturella Perspektiv är en etnologisk tidskrift som ges ut av Föreningen Kulturella Perspektiv. Tidskriften utkommer med fyra digitala nummer per år.

Observera att tidskriften Kulturella Perspektiv sedan 20 augusti 2021 har en ny hemsida: publicera.kb.se/kp

 

Läs senaste numret

Nr 4 2020 Tema: Folklorister och etnologer från Åbo Akademi reflekterar kring begreppen "Skam" och "Smart"

Roger Jacobsson
Redaktören har ordet
Tjugonio år med Kulturella Perspektiv  

Britta Lundgren
Tack till Roger Jacobsson  

Tema: Skam – Folklorister från Åbo Akademi  

Lena Marander-Eklund och Lina Metsämäki
Kulturella perspektiv på skam  

Sofia Wanström
"Kom ihåg att ALDRIG skämmas!"
Skamdiskursen i vittnesmål om sexuella övergrepp

Lina Metsämäki
Kärnfamiljsideal och skamlösa kvinnor
Skam i personliga erfarenhetsberättelser om oavsiktliga graviditeter

Jakob Löfgren
Det var det där typiska "läsa sig framåt i livet"

Catarina Harjunen
Skamliga möten? Ordlös skam och skamlöshet i ett erotiskt möte mellan människa och naturväsen

Kristofer Hansson
"Halloumiskam" och vårt livgivande antibiotikum Kulturella föreställningar om farliga bakterier och problematiska läkemedel

Läs KP 4 2020 Online

Nr 3 2020 Tema: Faculty of Arts Doctoral College - Special Edition

Roger Jacobsson
Redaktören har ordet, Faculty of Arts Doctoral College – Special Edition

Kristina Sehlin MacNeil och Virginia Langum (Guest editors)
Interdisciplinarity, Enhancing critical thinking in the arts

Charlotte Engman
Dialog, Om utforskande möten på Etnografiska museet

Julia Falk
Vetenskap, Spiritism, dess vetenskapssyn och konstruktionen av en Andra

Elena Glotova
Soundscape, From origins to possible directions in literature

Nuno Marques
Ecopoetry, Overcoming Anthropocene melancholia in the work of Juliana Spahr and Allison Cobb

Juanita Vélez Olivera
Translation, The misleading keyword

Harini Vembar
Street-Arab Literature, A lens to study eugenics as a class-based movement

Spoke Wintersparv
Teaching Literature, From a teacher’s viewpoint to a researcher’s

Virginia Langum och Kirk Sullivan
Academic Writing, The challenges of doctoral writing in another language in the humanities

Läs KP 3 2020 online

Nr 1-2 2020 Tema: Klass - Perspektiv på klassamhällets former

Daniel Bodén, Från klass till klass – frågor runt klassamhällets återkomst.

Agneta Lilja, Klassmärken – tecken som röjer. Om motstridiga logiker i ett institutionaliserat möte.

Birgitta Meurling, Frejdiga fruntimmer. Damsällskapet Concordia under luppen.

Katarina Ek-Nilsson, En småländsk festdag i början av mars.

Maria Zackariasson, Kris i högre utbildning? – Skrivande, breddad rekrytering och förmågan att navigera mellan olika epistemologiska fält.

Elisabeth Wollin, Flygskam, klass och ändrade resvanor Nätnarrativ om tågresande.

Mikael Vallström, Migration, segregation och pauperisering i det svenska samhällets periferi – Kartläggning av tre landsbygdskommuner.

Florence Fröhlig och David Gunnarsson, Klassvillkorad rörlighet inom EU.

Ann Runfors, Utbildning, målmedvetenhet och vithet. Görande av klass bland kvinnor och män med polska föräldrar.

Kim Silow Kallenberg, Hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet – Maskulina respektabla livsmanus i före detta kriminella mäns berättande.

Jenny Ingridsdotter, Ecke, pappa och jag. Klass, social mobilitet och samhällsförändring.

Jenny Gunnarsson Payne, Klass och (o)fria val i samtidens globala reproduktionslandskap. Litterära representationer av transnationellt surrogatmoderskap.

Läs KP 1-2 2020 online

Nr 3-4 2019 Tema: Institutionsetnologi

Maria Björklund och Kim Silow Kallenberg om att identifiera en etnologisk subkategori.

Kalle Ström om tillträdet till värnplikten.

Elin von Unge om glappet i "Museidebatten".

Beatriz Lindqvist om utvecklingssamtal som institutionaliserade möten i förskola.

Maria Björklund om hur psykiatrin som institution omgärdas av ett stigma.

Kim Silow Kallenberg om att läsa journaler genom ett autoetnografiskt tolkningsraster.

Läs KP 3-4 2019 online

Nr 1-2 2019

Birgitta Meurling om kläder, genus och kulturanalys.

Malin Thor Tureby om makten över kunskapsproduktionen.

Sanna Bergman och Bo Nilsson om social innovation - legitimering av ett begrepp i tiden.

Kristina Sehlin MacNeil och Niila Inga om extraktet våld och urfolks koppling till mark.

Eddy Nehls om vägar till kunskap om kultur.

Anmälningar:
Om tryggande av immateriellt kulturarv
Forskningsestetiska diskussioner om djurförsök
Vad är det vi människor gör egentligen, dagarna i ända?

Läs KP 1-2 2019 online

Nr 3-4 2018

Matilda Marshall om matförråd för vardag och kris.

Mattias Frihammar, Lars Kaijser och Maja Lagerqvist om blomsterlupinens plats i svenskt kulturlandskap.

Bo Nilsson om kritiska perspektiv på djurstudier.

Olle Stenbäck och Niklas Sörum om att snickra ihop en modern musikfestival.

Kim Silow Kallenberg och Erika Sigvardsdotter om nyliberal hälsa i etablering av nyanlända.

Joakim Forsemalm om vardagsliv utan ambitioner i Montevideo.

Anmälan: Aktuell forskning om högutbildade migranter i Sverige.

Läs KP 3 - 4 2018 online

Nr 1-2 2018

Kim Silow Kallenberg om att minnas de döda genom autoetnografiska analyser.

Kjell Jonsson och Linus Andersson om den undflyende lukten.

Helene Brembeck om kampen mot sunket.

Eric Carlsson, Maria Carbin och Bo Nilsson om mobilisering mot fejkade nyheter och faktaresistens.

Karine Aasgaard Jansen om etnografi og kon(tekst).

Sven-Erik Klinkmann om Helene Schjerfbeck och de krockande normerna.

Nr 3-4 2017 Tema: Arbetsliv i en nyliberal kontext

Gabriella Nilsson och Angelika Sjöstedt Landén: Arbetslivsetnologi: Professioner i nyliberala organisationer.

Kristofer Hanson: Det mätbara arbetslivet i laboratoriet.

Daniel Bodén: Känslor och administration.

Mats Lindqvist: Lean production, nyliberalism och ny kapitalism.

Beatriz Lindqvist: Lärande och omsorg som process eller resultat? Förskolan möter näringslivets verksamhetsstyrning.

Kim Silow Kallenberg: Det som sitter i väggarna: Tvångsvård mellan stabilitet och förändring.

Angelika Sjöstedt Landén: Att välja sin tid: Den totala sociala organiseringen av arbete och heltidsnorm i vård och omsorg.

Malin Andersson: En kustnära näring navigerar: Styrning och kustnära yrkesfiske i den tjänsteinriktade ekonomin.

Jens Lindberg: Ägande av ansvar: Ekonomisk och administrativ praktik i svensk våldtäktsvård.

Gabriella Nilsson: Evidensbaserad barndiabetesvård i brytpunkten mellan ansvarslogik och egenvårdslogik.

Nr 2 2017 Tema: Etnografisk fiktion

Jenny Ingridsdotter och Kim Silow Kallenberg: Etnografisk fiktion: Introduktion.

Oscar Hemer: Till kontaminationens lov.

Jenny Ingridsdotter: Att läsa sig in och skriva sig ut: Litterär gestaltning som medel för att förstå en erfarenhet.

Kim Silow Kallenberg: Tabanja: Ett exempel på etnografisk fiktion.

Daniel Bodén: "Robotrevoutionen", verkligheten och fiktionen.

Roger Jacobsson: Att läsa Walter Benjamin - en flanör och outsider med blick för fragment.

Nr 1 2017 Tema: Samlande, samlare, samlingar

Charlotte Hagström och Susanne Nylund Skog: Samlande, samlare och samlingar.

Susanne Nylund Skog: Aspekter på samlande som kulturella, samhälleliga och vetenskapliga processer.

Charlotte Hagström: Att skapa ordning: Den systematiska samlaren.

Lena Marander-Eklund och Johan Bergman: Elvis, Muminmuggar och andra ting: Den passionerade samlaren.

Tove Ingebjørg Fjell: Når det å samle blir et avvik: Den ekstreme samlaren.

Susanne Nylund Skog: Brev och belägg i jakten på folkminnen: Den vetenskapliga samlaren.
"Åsa Ljungström: rec. av Ulf Palmenfet, Berättade gemenskaper

Nr 3-4 2016 Tema: Kulturella perspektiv på högutbildades mobilitet

Magnus Öhlander, Katarzyna Wolanik Boström och Helena Pettersson: Kulturella perspektiv på högutbildades mobilitet.

Helena Pettersson och Katarzyna Wolanik Boström: Nyfikenhet som motivation och distinktion.

Lisa Wiklund: Svenska snillen eller meriterade världsmedborgare? Nationell och kosmopolitisk identifikation hos internationellt verksamma svenska internetentreprenörer.

Katarzyna Wolanik Boström och Magnus Öhlander: Familjetajming och parentetisk dislokalisering.

Jenny Ingridsdotter: Mobila professionella subjekt eller immobila migranter? Postsovjetiska högutbildade yrkespersoner i Argentina.

Anna Rådström: Vad pekar de på? Om en fotografisk gest och Nguyen Trinh This Landscape Series # 1.

Antecknat: Känsliga objekt, undflyende atmosfärer: En läsning av Jonas Frykmans och Maja Povrzanović Frykmans redigerade bok om materiell kultur, Sensitive Objects, Av Sven-Erik Klinkmann.

Anmälningar och notiser: Gabriella Nilsson och Inger Lövkrona, Våldets kön: kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser, anmäld av Evelina Liliequist. 

Med ett blåblodigt ritstift som redskap: Angela Rundquist, Fritz von Dardel: Han tecknade sitt liv, anmäld av Roger Jacobsson.

Nr 2 2016 Tema: Konsumtionskultur och digitalisering

Magdalena Petersson McIntyre och Niklas Sörum: Konsumtionskultur och digitalisering.

Niklas Sörum och Christian Fuentes: Materialiserad moral: Smartphone, applikationer och etisk konsumtion.

Johan Hagberg och Hans Kjellberg: Ständigt slölyssnande: Om digitaliseringens påverkan på musikkonsumtionen.

Magdalena Petersson McIntyre: Big data, konsumenten och vad som hände med "bara titta".

Barbara Czarniawska: Marknadsföring i cyberrymden: William Gibsons värld.

Cecilia Fredriksson: Med lätt bagage: Om köpstopp, utrensning och hållbar konsumtion 39.

Nr 1 2016 Tema: Grön humaniora

Christer Nordlund: Grön humaniora - en inledning till fältet.

Sverker Sörlin:Grön humaniora - vad, när, varför och varthän?

Ebba Lisberg Jensen: Ekologisk läskunnighet och naturrelationernas abstraktion i Antropocen.

Martin Hultman: Gröna män? Konceptualisering av industrimodern, ekomodern och ekologisk maskulinitet.

Daniel Andersson och Coppélie Cocq: Från kolonisation till gruvexploatering: Nyttoperspektiv på naturen i Sápmi förr och nu.

Antecknat: Opassande flora - om ogräs och kultur, av Martin Holmberg.

Anmälningar och notiser: Rymdskeppet jorden. Sabine Höhler, Spaceship.

Earth in the Environmental Age, 1960-1990, London 2015, anmäld av Christer Nordlund.

Nr 3-4 2015

Roger Jacobsson: Etnologer som lutar sig ut från sina forskarbord.

Helene Brembeck: Nostalgi som affektivt redskap på retro- och vintagemarknaden.

Gösta Arvastson: Samtal med vinden: Kulturforskning i lufthavet.

Birgitta Meurling: Det gamla släkthuset: Minnen, miljöer och autoetnografi

Magdalena Petersson McIntyre: Att älska sitt jobb:Om passion, entusiasm och brist på företagsanda.

Inger Lövkrona och Gabriella Nilsson: Vad är våld? Teoretiska och politiska perspektiv.

Sarah Holst Kjær: Den digitale rejse: Digitaliseringsprojekter i regional kultur- og oplevelseindustri.

Sverker Hyltén-Cavallius: Stora? Utdöda? Djur? Tre frågor till naturhistoriska gestaltningar.

Lars Kaijser: Två vandringar och en utställning: Om trovärdiga skildringar av David Bowie i Berlin.

Antecknat - Vinylen i Berlin: en plats, en genre, en tidsera. Av Sven-Erik Klinkmann.

Anmälningar och notiser - En bokförläggare som sticker ut på det "mediebärande" fältet: Johanna Dahlin, Gustav Källstrand och Bengt Erik Eriksson, Bokbyggare: Carlsson Bokförlag under trettio år - Bok 2614, anmäld av Roger Jacobsson.

Nr 2 2015

Kim Silow Kallenberg: Smutsig etnografi - en metoddiskussion.

Barbro Blehr: En ändamålsenlig vigselritual: Om löften, böner, yta och djup.

Karen West och Anna Sofia Lundgren: Välfärdsfantasier: Personalisering av offentlig service i Storbritannien.

Antecknat - Jazz i Ghana: Musik som kosmopolitism, av Helena Wulff.

Anmälningar och notiser - Narrativitet och materialitet i förening. Katarina Ek-Nilsson och Birgitta Meurling, (red.), Talande ting: Berättelser och materialitet, anmäld av Roger Jacobsson.

Nr 1 2015 Tema: Medicinsk humaniora

Britta Lundgren: Medicinsk humaniora - en arena för utmaningar och experiment.

Asbjørg Westum och Virginia Langum: I människan själv, eller utanför? Föreställningar om pestens orsaker i lärda skrifter och folktro.

Karin Ljuslinder: Överdrivet alarm eller ödesdiger influensa: En studie av nyhetsrapporteringens (re)produktion av betydelser om influensapandemier

Lotta Vikström och Helena Haage: Ett kortare liv än andra? Dödsrisker, funktionsnedsättningar och attityder i 1800-talets samhälle.

Jenny Eklöf: Mellan friskt och sjukt: Mindfulness som universalmedel.

Christer Nordlund: Livets krydda? Om snusning som potentiellt studieobjekt för medicinens humaniora.

Helena Pettersson, Katarzyna Wolanik Boström och Magnus Öhlander: Att analysera kunskap - vad internationellt mobila medicinare lär sig av att arbeta utomlands.

Karine Aasgaard Jansen: Ut over "illness" og "disease": En faghistorisk introduksjon till medisinsk antropologi.

Nr 4 2014 Tema: Berättande - uttryck, samspel, förhandling

Alf Arvidsson och Katarzyna Wolanik Boström: Berättande: uttryck, samspel, förhandling. 

Daniel Andersson: "En sån här flummig typ, det har jag då aldrig tänkt att jag skulle bli" narrativ praktik och identitet i intervjuer med småskaliga ekologiska lantbrukare i övre Norrland.

Katarzyna Wolanik Boström: Migrationsberättelser i samspel.

Coppélie Cocq: Att berätta och återberätta Intervjuer, narrativ interaktion och berättigande.

Alf Arvidsson: Berättelse, beskrivning, auktoritet.

Asbjørg Westum: Om språkbruk, generaliseringar och ett besvärligt material.

Nr 3 2014 Tema: etnologin och det förflutna

Maria Vallström och Rebecka Lennartsson: "Etnologin och det förflutna".

Rebecka Lennartsson: "Arkivetnografi eller Reflektioner över en tappad biljett"

Alf Arvidsson: "Medhårs eller mothårs - Etnologisk forskning i relation till intern historieskrivning.

Helena Hörnfeldt: "Etnologiska möjligheter - Om rörlighet mellan historia och samtid.

Maria Vallström: "'Vem ska befria mig från detta förskräckliga förflutna?' Om patientperspektiv, historia och metod.

Mikael Vallström: "Livsviktig historia? Bäsksjöbrev, självbiografiskt berättande och existensfrågans metodologi.

Sven-Erik Klinkmann: "Roy Rabb och anakronismen".

Nr 2 2014 Tema: Akademiska handlag

Orvar Löfgren och Billly Ehn: "Akademiska handlag".

Bengt Olle Bengtsson: "Tänka högt med papper och penna".

Billy Ehn: "Ta det inte personligt, men...".

Mats Benner: "Akademisk skvaller" - Reflektioner kring ett uttryck för akademisk kultur.

Marie Cronqvist: "Det goda seminariet" - Om självständighet och lagarbete i den akademiska verkstaden.

Orvar Löfgren: "Konsten att ignorera och välja bort" - Om selektiv kunskap.

Olof Sundin: "Akademisk vardag på en global referens-marknad".

Thomas Kaiserfeld: "Från Platons grotta till PPP" - Projektionernas teknikhistoria och akademikernas vardags-praktik.

Boel Berner: "Eftertankar: paradoxer och moraliteter".

Antecknat - "I samhället är vi fångade, men i buren är vi fria. Om kampsporten MMA, killar och "kickar"". Av Mag-nus Stenius.

Anmälningar och notiser - "När rådande "nedskrivnings-system" välts över ända" - Om en mediehistoria par excellence Friedrich Kittler, Nedskrivningssystem 1800-1900. Anmäld av Roger Jacobsson.

Nr 1 2014 Tema: Samisk kamp för kulturell överlevnad

Marianne Liliequist och Coppélie Cocq: "Samisk kamp för kulturell överlevnad".

Coppélie Cocq: "Kampen om Gállok" - Platsskapande och synliggörande.

Angelika Sjöstedt Landén: "Gruvboom och gruvkamp" - Anteckningar från Gállok-Kallak.

Marika Nordström: "Nån slags soffliggande nomad i musikbranschen" - Ett samtal med Max Mackbé om musik, identitet och politisk aktivism.

Christina Åhrén: "En samebys strategi för överlevnad".

Eva J:son Lönn: "Varför ska dom få?" - Vardagsrasism mot samer i läsarkommentarer på tre svenska nyhetssajter.

Kristina Sehlin MacNeil: "Vad är urfolksmetodologier?".

Hanna Outakoski: "Språkrikedom skapar ett mångsidigt identitetsspektrum".

Krister Stoor: "Samiska berättelser om björnmöten och de två bröderna".

Anna-Lill Ledman: "Medskapandets konst?" - Om samiskt inflytande i kulturhuvudstadsåret 2014.

Saemien gaemhpoe ihke kultuvre edtja guhkiebasse jieledh - samisk sammanfattning av numrets innehåll.

Anmälningar och notiser: "Det är slut med att tiga och tåla" - Nigel Bankes & Timo Koivurova (eds.), The Proposed Nordis Saami Convertion: National and International Dimensions of Indigenous Property Rights. Anmäls av Roger Jacobsson.

Nr 3-4 2013

Helene Brembeck: "Bärologi - en introduktion".

Franck Cochoy, Roland Canu och Cédric Calvignac: "Belastningshistoria" - Den vindlande vägen mot en hållbar fotgängarlogistik.

Florence Brachet Champsaur: "Transport och mobilitet på Galeries Lafayette".

Johan Hagberg och Daniel Normark: "Fyrkantifieringen av handeln".

Helene Brembeck: "Warning! Do not hang bags from the handlebar" - Barnvagnen som bärredskap.

Gay Hawkins: "Det mobila drickandets logistik" - Flaskor och dricksvattenfontäner.

Ulrika Holmberg: "Köprundans oumbärligheter" - Om minimalistisk bärologi.

Niklas Hansson: "Konsumenter som bär" - Bärkraftigt och hållbart eller (o)hållbart.

Maria Jönsson och Anna Rådström: "Om vikten av att känna sig otillräcklig" - Excellensbegreppet, det suveräna forskarsubjektet och de negativa känslorna.

Anmälningar och notiser: "Etnografiska perspektiv på assisterad befruktning. Global form och lokala variationer". Michi Knecht, Maren Klotz och Stefan Beck (eds.) Anmäld av Jenny Gunnarsson Payne. "En fenomenal kulturanalys". Jonas Frykman. Anmäld av Håkan Berglund Lake. "Sveriges unga akademiker formar sig". Christer Nordlund (red.). Anmäld av Roger Jacobsson.

Nr 2 2013

Bo Nilsson: "Perspektiv på döden".

Eric Carlsson: "Innan döden inträffar" - Övervakningsbilder och brottsjournalistik. 

Ann-Catrine Eriksson: Pietá - Jungfru Marias sorg och Kristi död i svensk medeltid. 

Helena Wangelfelt Ström: "Döden i souvenirbutiken" - Kvarlevor som kult och kuriosa.

Anna Sofia Lundgren: "Landsbygdsdöden".

Matilda Marshall: "Matens kulturella död och uppståndelse".

Jonas Danielsson: "Zombiejesus"- Zombiefilmens blasfemi och profetior om människans undergång.

Britt Johanne Farstad: "Framtidsvisioner och drömmen om evigt liv" - Transhumanism, kropp och teknologi.

Bo Nilsson: "Kryonik" - Mediala perspektiv på en dödens utmanare.

AnnCristin Winroth: "Liv och död i reinkarnationsberättelser".

Marianne Liliequist: "Att förbereda sig inför den sista resan".

Nr 1 2013

Anders Ekström: "I mellanrummen" - Tvärgående kulturforskning - en inledning.

Inga Sanner: "Forskarskola i kulturhistoriska studier".

Gert Magnusson och Catharina Nolin: "Kulturarvsstudier i en föränderlig värld"

Patrik Lundell: "Mediehistoria i Lund".

Konstantin Economou och Ingemar Grandin: "Kultur och mediegestaltning" - Tvärvetenskaplighet och tvärmedialitet inom ett nytt akademiskt "kulturämne".

Mats Dahlström, Mats Dolatkhah, Anders Frenander och Skans Kersti Nilsson: "Biblioteks- och informationsvetenskap".

Britta Lundgren: "En pandemis vetenskapliga verkligheter".

Staffan Bergwik: "Kulturkunskaper" - Överföringar mellan kulturforskning och vetenskapsstudier.

Alf Arvidsson: "Kulturlivets etnografi".

Billy Ehn och Orvar Löfgren: "Ute på kulturforskningens bakgårdar".

Andreas Nyblom: "Museet - en fristad för tvärvetenskaplig forskning eller lågprisakademi?".

Emma Stenström: "Clown eller konsult?" - Om korsbefruktning mellan konst och ekonomi.

Johan Hultman och Filippa Säwe: "I vad består tvärvetenskapen i ett tvärvetenskapligt projekt?".

Per-Anders Forstorp: "Gränser för kulturvetenskaplig kunskapsbildning".

Peter Aronsson: "Historiebruk och kulturarv" - Professionalisering och samhällsrelevans.

Jenny Eklöf och Christer Nordlund: "En humanistisk fågel Fenix" - Från kris till offensiv.

Sverker Sörlin: "Postdiciplinär humanistisk kunskap".

Hans Ruin: "Att skapa ett forskningsprogram om Tid och Minne".

Anders Ekström, Karin Johannisson och Sverker Sörlin: "Kunskapspolitik för ett hållbart samhälle" - Ett samtal om boken Alltings mått.

Anmälningar och notiser - Mediehistoriska förutsättning-ar och tankar om den originella läsaren. Roger Jacobsson.

Nr 3-4 2012

Sofi Gerber, Jenny Gunnarsson Payne och Anna Sofia Lundgren: "Diskursetnologi".

Jenny Gunnarsson Payne: "Diskursetnologiska utmaningar" - Från politisk teori till empirinära kulturforskning- och vidare.

Mats Lindqvist: "Klasskamrater revisited" - Om klass i ett diskursteoretiskt perspektiv.

Lena Martinsson: "Stökiga platser, utbildning, ekonomi och politik i globala diskurser om förändring".

Karin S. Lindelöf: "Vad gör tjejlopp?" - Diskursteoretiska perspektiv på motionslopp för kvinnor.

Gabriella Nilsson: "Att analysera sanningens rörlighet" - Objektivitet, politik och fält.

Sofi Gerber: "Det materiella i fokus" - Diskursetnologiska perspektiv på murens fall.

Anna Sofia Lundgren: "Logikperspektivet - ett försök till analysmetod".

Anna Johansson: "Kroppar, dislokationer och politiska praktiker på YouTube"

Angelika Sjöstedt Landén: "Fantasi som diskursteoretiskt begrepp och etnologiskt blickfång".

Anmälningar och notiser: "En sociologi med karnevalisk karaktär" - Anders Persson, Ritualisering och sårbarhet - ansikte mot ansikte med Goffmans perspektiv på social interaktion. Av Roger Jacobsson.

Nr 2 2012

Jenny Eklöf: "Mindfulness i självhjälpskulturen" - en svårtolkad motsägelse.

Olavi Hemmilä: "Humaniora i kris" - Ekopsykologi och ekoteknik i elfte timmen.

Anita Beckman: "Att teckna ett tankerum" - Om våndan och glädjen att forska på väntan.

Antecknat: "Det mångfacetterade kulturbegreppet" - av Jenny Gunnarsson Payne. "Konturer till en monadologisk kulturanalys - av Eddy Nehls. "På besök i Livias målade trädgård - Tankar kring analyser av rumsliga faktorer och autencitet i utställningsmiljöer" - av Märit Simonsson.

Anmälningar och notiser: "Här och där på stadsmuseet: Grubblande guide till ett utställt Göteborg" - av Richard Pettersson. "Kulturella ikoner i text, musik och bild" - av Roger Jacobsson.

Nr 1 2012

Kjell Jonsson och Christer Nordlund: "Homo ludens på universitetet" - Om förutsättningarna för kreativa forsk-ningsmiljöer.

Charlotte Hyltén-Cavallius: "Den mediala barnkammaren" - Hur barn använder och förhåller sig till medier.

Carl Holmberg: "Mannen, myterna, musiken" - Richard Wagner och den svenska extremhögern.

Susanne Nylund Skog: "Den judiska sängkammarmöbeln" - Berättande, materialitet och identitet.

Antecknat: Berättandet och jakten mot nollpunkten - av Anders Öhman.

Anmälningar och notiser: "Biografiska betydelser: Norm och erfarenhet i levnadsberättelser" - av Marianne Liliequist.

Nr 3-4 2011

Roger Jacobsson och Orvar Löfgren: "Jourhavande etnograf".

Karl-Olov Arnstberg: "Vem vill äta surmört?".

Gösta Arvastsson: "Korsande väg".

Alf Arvidsson: "Gud går här på jorden i elva minuter och fyrtiosju minuter".

Magnus Berg: "Arytmi, AV-Block III".

Helene Brembeck och Niklas Hansson: "Konsumtion i rörelse" - Att följa sociomateriella assemblage.

Åke Daun: "Eine Zeit, von der man weiss, dass man so etwas nie mehr erleben wirt".

Jonas Frykman: "Att pröva sig mot tingen".

Kurt Genrup: "På internationellt etnologiskt fältarbete".

Susanne Holst: "Mitt liv som (med) hund" - En autoetnografisk projektidé.

Ella Johansson: "Cykelställsfrågan" - En positiv artikulation.

Lars-Eric Jönsson: "I vinden, med maskinen" - Kulturanalyser av sport.

Barbro Klein: "Om att inspireras och om att åstadkomma en kreativ forskningsmiljö".

Sven-Erik Klinkmann: "Cigarettpaket och handslag" - Om kulturanalysens artefakter och predikat.

Marianne Liliequist: "Alice i Vänsterlandet" - Ett autoetnografiskt projekt som gick på grund.

Anna Sofia Lundgren och Bo Nilsson: "Den etnologiska kicken".

Britta Lundgren: "Att återvända till orden".

Lena Martinsson och Annica Karlsson Rixon: "Översättningar i rörelse" - Experimentell etnografi och konstnärligt forskande.

Birgitta Meurling: "Kär och galen" - Ur mormors dagbok 1918-1920.

Tom O´Dell: "Mobile Homes & Subway Origami".

Claes G. Olsson: "Vart tog den etnologiska blicken vägen?"

Helena Pettersson: "Bland experimentalister!".

Owe Ronström: "Det fina i kråksången" - Om konst och kulturrelativism.

Birgitta Svensson: "En kubansk cigarrlåda".

AnnCristin Winroth: "Bejaka ditt husdjur och bejaka djuret inom dig!".

Katarzyna Wolanik Boström och Magnus Öhlander: "Ett samtal om samförståndsblinkningar och solskenshistorier".

Lynn Åkesson: "Xinyi Jiang - en experimentell etnograf från Shanghai".

Anmälningar och notiser: "Café du Monde: Platser, vägar och människor i världsvimlet" - av Roger Jacobsson. "Inside Jokes: Using Humor to Reverse-Engineer the Mind" - av Martin Holmberg.

Nr 2 2011

Karin Salomonsson: "Svårt att hitta stilen" - De personliga shoppingrådgivarnas roll i konsumtionskulturen.

Eva Ikonomidis Svedmark: "Med nätet som fält, Urvalstankar, känslostormar och etikproblem.

Sara Holst Kjaer: "Kystturisme, fyrtårne og romantiske oplevelsedesign - It´s Lovely Here!

Tomas Axelson: "Människans behov av fiktion" - Den rörliga bildens förmåga att beröra människan på djupet".

Antecknat:"Det är bara en lek" Adorno och sportens hotfullhet av Anders Johansson.

Nr 1 2011

Marianne Liliequist: "Kulturella föreställningar om åldrande och femininitet".

Karin Lövgren: "Jag vill inte se ut som en tant - Länge leve tanten!".

Katarzyna Wolanik Boström: "Mostrar, fastrar och andra livsviktiga tanter."

Marianne Liliequist, Marika Nordström och Tove Liliequist: "Den åldrande kvinnliga rockartisten - en anomali.

Annelie Bränström Öhman: "Mormor - eller kampen om tiden".

Anmälningar och notiser: Kommunikation om själslidande i folkhemmet. Roger Jacobsson.

Nr 4 2010

Christo Burman: "På spaning efter den populärkulturelle Berg-man-Om att vända på bilden av en filmskapare".

Hanna Jansson: "Du vet att du vill klappa!" - Stickbloggar, garnkärlek och taktila texter".

Raoul Galli: "Kungliga akademien för de fria konsterna-Om konst, makt och symbolisk ekonomi".

Per Strömberg: "Att brännmärka en julbock- Gävlebocken som city brand".

Nr 3 2 2010

Oscar Pripp och Magnus Öhlander: "Kulturanalysens ställning och förnyelse".

Simon Ekström: "Begrepp i bur - Om kulturbruk och kulturbråk".

Barbro Blehr: "Gränslös och tydlig - Etnologisk kulturanalys i det 21:a århundrandet.

Mats Lindqvist: "Kulturbegreppet och diskursanalysen - Tankar om kulturbegreppets möjliga position i diskursteorin".

Ebrima Kamara och Oscar Pripp: "Kinetisk kulturanalys- Att följa objekt, rörelser och rytmer".

Rebecka Lennartsson: "Etnografiska utfärder i 1700-talets Stockholm- Etnologi, historia och metod".

Magnus Öhlander: "Kulturanalytisk metod- Bidrag till etnologi-ämnets metoddiskussion".

Nr 2 2010

Linda Berg: "Terapeutiska utflykter- Modernitet, kärlek och själv-hjälp i samtida "tribe-tv".

Jonas Danielsson och Jenna Ng: "Svensk synd och japansk oskuld- En jämförelse av syndiga filmer 1950-1980".

Anna Johansson: "Självskada och berättelser om psykiatrin".

Linda Eliasson: "En forskare i räddningsjacka- Om forskarrollens platsbundenhet".

Anmälningar och notiser: Kommunikation från inre rum - om Claude Lévi-Strauss och hundra år på egen fason. Roger Jacobsson.

Nr 1 2010

Carina Sjöholm: "Att äga rum- Litterär turism som resor i heterotopierna".

Magnus Berg: "Komma hemifrån- Geografi och identitet i unga semestrares thailandsbloggar".

Håkan Jönsson: "Kulturanalys som innovationsverktyg"

Billy Ehn: "Den bortvända kvinnan - Om subjektivitet i tolkningar av ett bildmotiv".

Nr 3-4 2009

Sven-Erik Klinkmann: "Populärkulturella ikoner - En introduktion".

Sven-Erik Klinkmann: "Frank Sinatra och de narrativa fälten".

Lars Kaijser: "That was me" - Reflektioner om Paul McCartney och relationen till den egna biografin".

Mats Greiff: "Gycklare och socialrealistisk skildrare - Karnevalism, klass och genus hos Dolly Parton".

Sverker Hyltén-Cavallius: "Klicka på ikonen - Populärmusikaliska historieskrivningar på Youtube".

Guro Flinterud: "En helt spesiell kjaerlighet - Morrisey og ensomhet."

Helena Saarikoski: "Spice Girls som mallar - Varför och hur används de av de unga flickfansen?"

Sarah Holst Kjaer: "A Little Death Around the Eyes - Heroin, kulturindustri och Pete(r) Dohertys autofiktioner".

Nr 2 2009

Alf Arvidsson, Ann-Catrine Eriksson, Karin Ljuslinder, Anna Sofia Lundgren, Bo Nilsson och Christina Svens: "För Sverige i tiden?".

Ann-Catrine Eriksson: "Kungens porträtt- Mellan privat och offentligt".

Mattias Frihammar: "Vanlighet som väcker begär".

Karin Ljuslinder: "I en monarki är det en vanlig familj som sitter på tronen".

Bo Nilsson: "Ideologi och retorik i kungaskämt".

Christina Svens: "Prinsessan på alerten- Rollkaraktären Christina".

Anna Sofia Lundgren: "Att bli kunglig-Kunglighet och folklighet i Svensk Damtidning".

Alf Arvidsson: "Kungens kommer! - Regional representation i kungabesök".

Nr 1 2009

Malin Ideland: "Från bepälsade provrör till en ny arbetsklass? - Om metaforer, möss och människor".

Elisabeth Högdahl: "Att omförhandla staden".

Marianne Liliequist: "Äldre glesbygdskvinnor, bortglömda offer eller centralgestalter i lokalsamhället?".

Kjell Hansen: "Kulturarv-berättande materialitet.

Nr 3-4 2008

Mohammad Fazlhashemi: "Muslimskt rundabordssamtal om våld mot kvinnor".

Annika Rabo och Degla Salim: "Att synas eller inte synas? - Islamic fashion i Stockholm".

Helena Wulff: "Etnografisk fiktion - Om kvinnors liv i det nya Irland".

Billy Ehn: "Så barnsligt! - Om barn som kulturellt relä och framtidsbesvärjelse".

Christer Nordlund: "Hormoner i folkhemmet - Om endokrinologi, sterilitetsproblem och befolkningsfrågan".

Sverker Hyltén-Cavallius: "Sekunder förvandlas till år - Återfödelse, återklingande och återskapande i sjuttiotalsrock". 

Tom Ericsson: "Vägen till Metropolis-Svenska gesällvandringar vid sekelskiftet 1900".

Eddy Nehls: "Etnologi bortom humanismen".

Nr 2 2008

Billy Ehn och Orvar Löfgren: "Akademiska mästerskap?".

Johan Fornäs: "Kulturforskningens kvaliteter".

Martin Fredriksson: "Några internationella perspektiv på en forskningspolitik i förändring".

Sharon Rider: "Nyttan av den akademiska friheten".

Anders Öhman: "Den excellenta universitetet".

Janken Myrdal: "Att mäta forskning - naturvetenskapen som norm".

Jonas Carlquist: "Publiceringsstrategier och kvalitet inom humanistisk forskning".

Annelie Bränström-Öhman: "Paradigmskiftets primat".

Lisbeth Larsson: "En apologi för nyttan".

Dan Brändström: "Kulturforskningens möjligheter i det nya forskningspolitiska landskapet".

Antecknat: Kulturstudier - ett honnörsord i korsdrag av Roger Jacobsson.

Nr 1 2008

Richard Pettersson: "Rummets betydelse för den museala utställningen".

Eva Sofia Johansson: "Att analysera utställningen som ett multi-modalt medium.

Louise Ahmt: "Formens betydning - En analyse av vandreudsudstillingen Kaos von Linné".

Märit Simonsson: "Det vita rummet - Om konstutställningsrummets utveckling, funktion och mening".

Bo Nilsson: "Ideologiska strategier och maskulin rationalitet - Kirunas stadsomvandling."

 

Kontakta redaktionsgruppen 

Chefredaktör

Jenny Gunnarsson Payne, Södertörns högskola

jenny.gunnarsson.payne@sh.se

Biträdande redaktörer:

Biträdande redaktörer

 

 

Rådgivande redaktionskommitté

Göteborg: Helene Brembeck

Lund: Lizette Gradén, Kristofer Hansson, Orvar Löfgren, Inger Lövkrona

Stockholm: Lena Gerholm, Sarah Holst Kjær, Magnus Öhlander

Södertörn: Mats Lindqvist, Maria Zackariasson

Uppsala: Gösta Arvastson, Ella Johansson, Oscar Pripp

Åbo: Lena Marander-Eklund, Fredrik Nilsson

Internationell redaktionskommitté

Anne Eriksen, Oslo

Torunn Selberg, Bergen

Ulrika Wolf-Knuts, Åbo

Richard Wilk, Bloomington, USA

Anna-Maria Åström, Åbo

 

Prenumerera

Prenumerera
Prenumerationsansvarig: Lizzie Ragnarsson, lizzie.ragnarsson@telia.com
Privatpersoner: 275 kr för fyra nummer 2020, institutioner och bibliotek: 325 kr/år. Lösnummer: 75 kr.
För beställning av lösnummer kontakta prenumerationsansvarig via e-post och uppge vilket nummer din beställning avser. Ange namn och postadress.
Betalning sker till Plusgiro: 65 33 59 - 0

Senast uppdaterad: 2021-10-06