"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rebecca Enskog

"Välj industriell ekonomi om du vill få bred kompetens av olika områden. Det är den perfekta utbildningen om man strävar efter mer matematik och programmering än ett vanligt ekonomprogram, men inte fullt lika tekniskt som andra ingenjörsprogram. Efter utbildningen kommer man oftast kunna välja och vraka på arbetsmarknaden eftersom man har fått så breda kunskaper."

Namn: Rebecca Enskog

Kommer från: Stockholm

Bor: Stockholm

Specialisering: Riskhantering

Företag: Klarna

Vart jobbar du idag och vilka arbetsuppgifter har du?  

- Jag jobbar som analytiker i ett kreditrisk team på Klarna. Teamet består utav både analytiker och data scientists där vi arbetar med Klarnas kreditprodukter - med fokus på dess förluster. Vi ägnar det mesta av vår tid med management rapportering, provisionering av våra kreditprodukter, modellerande samt interna och externa requests. Jag ansvarar för en månadsrapport som går till Klarnas styrelse där fokus ligger på produkternas utveckling och dess förluster. Annars spenderas mycket tid åt att hämta data och analysera detta antingen genom att bygga modeller i excel eller genom mer visuella verktyg.  

Var det lätt att få jobb efter utbildningen? Hur fick du ditt jobb? 

- Jag tyckte att rekryterare och chefer på de företag jag sökte jobb på var mycket intresserade, speciellt på vår matematiska och tekniska grund. Jag tror att alla kommer ha lätt att få jobb efter utbildningen - så länge som man har intresse för företaget man söker sig till. Själv gjorde jag mitt examensarbete på Klarna och fick då under tiden ett erbjudande att stanna kvar i samma team.  

När du valde utbildning, varför blev det industriell ekonomi och varför i Umeå? 

- Jag ville plugga i en studentstad, dels för att flytta hemifrån men också för att man oftast lära känna fler nya människor än vad man gör om man pluggar kvar i staden man bor i. Efter gymnasiet visste jag inte exakt i vilken bransch jag ville arbeta, därför kändes Industriell ekonomi som det rätta valet eftersom programmet innehåller en bred mix utav matematik, programmering, management och ekonomi.   

Mina toppval var Linköping, Lund och Umeå men tyckte att det matematiska fokuset i Umeå verkade roligare än det tekniska fokuset som Linköping och Lund hade.  

Uppfyllde utbildningen dina förväntningar? Blev det som du trodde? 

- Vad jag kommer ihåg så hade jag inte några speciella förväntningar när jag började. Men alla förväntningar hade nog överträffats ändå! 

Hur ser du tillbaka på din studietid? 

- Studietiden är en helt fantastisk tid att se tillbaka på! Jag fick vänner för livet samtidigt som jag själv utvecklades enormt och fick en bred kunskapsbas. Gemenskapen mellan årskurserna är obeskrivlig, alla är bra kompisar med alla. Jag ångrar inte en sekund att det blev Industriell ekonomi i Umeå.  

Tycker du att studierna har förberett dig bra för ditt arbete idag? 

- Det har det. I mitt arbete behövs en god numerisk &  analytisk förmåga i kombination med programmeringskunskaper vilket jag inte tror så många andra utbildningar ger.  

Vad tycker du framförallt att du fått med dig från utbildningen? 

- Kunskaper inom matematik, programmering samt en god problemlösningsförmåga. Jag tror det är svårt att spegla en akademisk utbildning till ett riktigt jobb, så det mesta handlar att man självsäkert kan strukturera ner problem, logiskt förstå hur varje delproblem kan lösas samt planera dessa. Denna förmåga i samband med matematik-och programmeringskunskaper är nog det jag framförallt har tagit med mig. 

Hur ser dina utvecklingsmöjligheter ut på din arbetsplats? 

- Utvecklingsmöjligheterna på Klarna är enorma. Man får oftast ansvar redan första arbetsveckan som ständigt utvidgas vecka för vecka, vilket gör att man utvecklas snabbt. Man kan även enkelt byta team eller kompetens, folk byter team lite hipp som happ - hela processen kan ibland gå så snabbt som ett par dagar och en i mitt team flyttade till Londonkontoret för ca en månad sen.  

Vad skulle du säga till någon som funderar på samma utbildning? 

- Välj industriell ekonomi om du vill få bred kompetens av olika områden. Det är den perfekta utbildningen om man strävar efter mer matematik och programmering än ett vanligt ekonomprogram, men inte fullt lika tekniskt som andra ingenjörsprogram. Efter utbildningen kommer man oftast kunna välja och vraka på arbetsmarknaden eftersom man har fått så breda kunskaper.

 

Intervju från 2020

Senast uppdaterad: 2022-06-03