"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arbetsmarknaden

Under studietiden skaffar du dig en bred utbildning som tillsammans med en stor efterfrågan på arbetsmarknaden ger dig många möjligheter i arbetslivet. När du tagit examen kan du bland annat jobba som managementkonsult, analytiker och projektledare inom många olika branscher. Några av dessa branscher är finansbranschen, tillverkningsindustrin, tjänsteföretag eller offentlig sektor. I och med detta ger utbildningen goda förutsättningar på både nationell och internationell arbetsmarknad.

För de olika specialiseringarna finns det typiska yrken och arbetsuppgifter. Arbetsmöjligheter som var och en av de tre specialiseringarna medför beskrivs nedan. Viktigt att nämna är att ditt val av specialisering inom ett område inte utesluter att du i framtiden kan arbeta inom något av de andra områdena. Utbildningen du skaffar dig under åren är bred och valmöjligheterna kommer därmed inte begränsas av ditt val av specialisering.

Logistik och optimering

Företag jobbar ständigt med förbättringar av arbetsmetoder och arbetssätt för att kunna öka sin konkurrenskraft. Det kan till exempel handla om att effektivisera produktionsprocesser, leverantörskedjor eller transportkedjor.
Emma Hörnfeldt

Anställd på: Svevia

Henrik Eliasson

Anställd på: EF Education First

Ronja Ask

Anställd på: Accigo

Industriell statistik

Som utbildad inom denna specialisering har du färdigheter att kunna utvinna information ur data som kan användas för beslutfattande. Dessa färdigheter är i synnerhet eftertraktade inom tillverkningsindustri och finans där behandlingen av stora datamängder är viktig.
Emil Conradsson

Anställd på: Klarna

Fredrik Strålberg

Anställd på: Microsoft

Elin Tyni

Anställd på: Microsoft

Riskhantering

Riskhantering handlar om att hantera osäkerhet. Det är något som de flesta företag behöver jobba med. Som utbildad inom denna specialisering får du lära dig att analysera risker (osäkerhet) med hjälp av statistik och matematisk modellering men även metoder för att hantera dessa. 
John Erikmats

Anställd på: Deloitte

Rebecca Enskog

Anställd på: Klarna

Intervjuer med företag

Här hittar du intervjuer med olika företag som bland annat berättar om vad vanliga arbetsuppgifter för en civilingenjör i industriell ekonomi kan vara och vad som gör att personer med denna utbildning utmärker sig.
Anders Lundgren

Executive Vice President R&D, Ålö AB

Jenny Fahlgren

HR-Specialist, Cytiva (tidigare GE Healthcare), Umeå

Malin Andersson

Communication Director, Volvo Group Trucks Operations, Umeå

Senast uppdaterad: 2024-04-30