Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Digitala frågeformulär

Psykologmottagningen har ett antal frågeformulär i digital form som används i början av och mot slutet av psykoterapin, samt 6 månader efter avslutad terapi. Formulären frågar efter klientens symtombild, som ångest, depression, stress, sömnsvårigheter, samt livskvalitet, funktionsnivå och personlighetsdrag.

Resultaten på individuell nivå används i samarbetet mellan klient och studentterapeut, som stöd i kartläggning av problem och utvärdering av terapin. På gruppnivå används resultaten för kvalitetssäkring av verksamheten och för forskning.


Genom en specifik fråga i formulären tar varje klient ställning till om resultaten får användas i forskning.

 

Formulär via SMS

Formulären skickas via SMS till klientens telefon från Umu (Umeå universitet) och till klinisk samordnare, dvs ansvarig på psykologmottagningen.

Sms ser ut som nedan:

Hej! Här kommer frågeformulären från UmU (Umeå universitet) som du ska besvara. Skriv upp eller kopiera koden XXXXXX och skriv sedan in den på första sidan när du klickat på länken:

https://psy-mot.limesurvey.prod.its.umu.se/index.php?r=survey/index&sid=275925&lang=sv

Vi är tacksamma om du fyller i detta snarast! Hälsningar, Carin Vretsjö