Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rehabiliteringsmedicin

Rehabiliteringsmedicin är en klinisk specialitet med fokus på konsekvenser av neurologiska sjukdomar och skador i patientens varda. Långvarig smärta är ett annat centralt område inom rehabiliteringsmedicin

Rehabiliteringsmedicin omfattar kunskap om olika sjukdomsmodifierande och symtomlindrande behandlingar, men också om andra sätt att minimera funktionsnedsättning, handikapp, nedsatt arbetsförmåga och försämrad livskvalitet.

Som verksam inom området jobbar du framför allt med kvalificerade rehabiliteringsåtgärder för personer med omfattande aktivitetsbegränsningar, till exempel på grund av långvariga smärttillstånd, funktionsnedsättning i centrala eller perifera nervsystemet, i rörelseorganen eller i multipla somatiska funktioner. Nedsättningarna kan vara medfödda eller förvärvade.

Rehabiliteringsmedicin i Sverige omfattar två huvudsakliga områden: neurologisk rehabilitering och smärtrehabilitering