Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildning vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Inom institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering utbildas arbetsterapeuter och fysioterapeuter, tränare samt läkare inom de medicinska specialiteterna geriatrik, rehabilitering och rättsmedicin. Vi utbildar även jurister och poliser i rättsmedicin.

Annan viktig information till dig som är student

Viktig information till våra studenter

Här hittar du viktig information till dig som är student hos oss, t.ex. blanketter, information om VFU

Utbildning på forskarnivå
Utbildning på forskarnivå

Campus Umeå
Campus Umeå

Karta över Campus Umeå.

Campus Umeå
Campus Umeå

Campus Umeå ligger cirka 3 km från centrum och här finns huvuddelen av vår verksamhet samlad.

Ämnesområden

Arbetsterapi

 Arbetsterapi har ett fokus mot att möjliggöra aktivitet och delaktighet för ökad hälsa för personer som av olika anledningar förlorat eller inte har denna möjlighet. De rehabiliterande, habiliterande och preventiva insatserna genomförs tillsammans med andra yrkesgrupper i samhället.

Fysioterapi

Fysioterapi kännetecknas av synen på människan som en fysisk, psykisk, social och existentiell helhet i ett hälsoperspektiv. Fysioterapeuter arbetar med rörelse som huvudsakligt medel för att främja hälsa när människans hälsa begränsas eller hotas att begränsas av sjukdom och skada, ålder och miljöfaktorer. Rehabiliterande insatser sker i nära samarbete med andra yrkesgrupper i samhället.

Geriatrik

Geriatrik omfattar hela spektret av medicinska problemställningar alltifrån etiologi till terapi och profylax av olika sjukdomar hos äldre människor. De vanligaste förekommande diagnosgrupperna är demenssjukdomar, slaganfall, förvirringstillstånd och ortopediska sjukdomar. De mest utmärkande är dock att den sjuka äldre människan ofta har flera olika medicinska problem samtidigt. Geriatrik undervisas förutom på läkarlinjen även på ett antal andra vårdutbildningar inom t.ex. sjukgymnastik, arbetsterapi, omvårdnad och odontologi och även på socionomprogrammet.

Idrottsmedicin

Idrottsmedicin är den del av medicinsk vetenskap som teoretiskt och praktiskt ägnas åt att ur ett hälsoperspektiv understödja fysisk aktivitet och idrott och att utnyttja träning som ett hjälpmedel att utveckla och upprätthålla fysiskt och psykiskt välbefinnande. Ämnet är tvärvetenskapligt och innehåller psykologi, anatomi, traumatologi (läran om skador), medicin och fysiologi.

Rehabiliteringsmedicin

Rehabiliteringsmedicin är den gren av medicinen, som fokuserar patienter med medicinska tillstånd som leder till långvariga och ofta komplexa funktionsnedsättningar. Sjukvårdsinsatserna samordnas ofta med andra medicinska och "paramedicinska" specialister, liksom med primärvården. Typiskt för rehabiliteringsmedicin är att såväl diagnostik som intervention utgår från ett helhetsperspektiv, dvs som beaktar kroppsliga och psykologiska funktioner, aktivitetsförmåga, social delaktighet, hälsa och livskvalitet. Rehabiliteringsmedicin blev egen medicinsk specialitet i Sverige 1969. Stora patientgrupper utgörs av de med skador och sjukdomar i nervsystemet och de med kronisk smärta. Det rehabiliteringsmedicinska synsättet är dock relevant inom alla medicinska verksamhetsområden.

Rättsmedicin

Rättsmedicinens primära uppgift är att på uppdrag av polis, åklagare och domstolar göra medicinska expertbedömningar, främst vid utredning av misstänkta brott. Bedömningarna innefattar undersökningar av såväl döda som levande personer, och såväl brottsoffer som misstänkta gärningsmän. Rättsmedicinsk kunskap bidrar även till samhällets brotts-, skade- och sjukdomsförebyggande arbete.
Inom de olika professionerna tillämpar man ofta ett teamorienterat arbetssätt.

Studieadministratör och programvägledare, arbetsterapi

Personalbild Christina Lindberg Christina Lindberg Administratör, institution
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 93
Personalbild saknas Elin Granholm Valmari Universitetsadjunkt, doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 06

Studieadministratör och programvägledare, fysioterapi

Personalbild Marie Blomqvist Larsson Marie Blomqvist Larsson Administratör, institution
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 66
Personalbild Carin From Carin From Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 80

Studieadministratör och programvägledare, Idrottsmedicin

Personalbild saknas Ewa Johansson Administratör, institution
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 29
Personalbild Lisbeth Wikström-Frisen Lisbeth Wikström-Frisen Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 43