"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Vem ska jag fråga?

Hos oss arbetar flera olika yrkeskategorier som studievägledare, lärare och studieadministratörer. De här personerna kan du som student behöva komma i kontakt med för att få svar på frågor och annan studerandeservice.

Kontaktpersoner

Studieadministrationen

Till studieadministrationen vänder du dig om du har frågor om registrering och antagning. De kan även hjälpa till med kursintyg. Observera att du som har aktiverat din @student.umu.se-adress själv kan ta ut studieintyg och göra adressändring i Ladok för studenter.

Kontakta våra studieadministratörer

E-post: studieadm.samrehab@umu.se

OBS! Ange namnet på kursen/programmet frågan gäller i ämnesfältet i mejlet.
                                                                           

Studievägledare

Våra studievägledare svarar på alla frågor som berör programmet. Till exempel sådant som kurs- och utbildningsplaner, scheman, praktik, studie- och arbetsmiljö, utvärdering och rekrytering.

Kontakta våra studievägledare

Arbetsterapeutprogrammet - Maria Larsson

Fysioterapeutprogrammet - Carin From

Idrottsfysiologprogrammet - Kajsa Gilenstam

Masterprogrammet i arbetsterapi - Ulla Nygren

Masterprogrammet i fysioterapi - Carin From

Magisterprogrammet i idrottsmedicin - Kajsa Gilenstam

Studierektorer

Studierektorerna för utbildningarna på grund-och avancerad nivå är pedagogiskt ansvariga och sköter det löpande arbetet kring våra utbildningar. Till exempel sådant som kursutbud, kursplaner och bemanning.

Arbetsterapi - Ulla Nygren

Fysioterapi - Eva Tengman

Idrottsmedicin - Apostolos Theos

Prefekt

Prefekten är institutionens chef och den som har det övergripande ansvaret för all verksamhet. Ett viktigt ansvarsområde är vår arbetsmiljö. Ifall du upptäcker brott mot universitetets regelsamling eller andra föreskrifter kan du vända dig till hen.

Therese Eskilsson

Företrädare för Lika villkor

Utgångspunkten för arbetet med likabehandling vid Umeå universitet är att alla anställda och studenter ska ges möjlighet att arbeta och bedriva studier på lika villkor vid Umeå universitet, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck eller ålder.

Företrädare för lika villkor vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering:

Maria Berglind, Jesper Andersson 

Hitta till oss

Postadress

Umeå Universitet
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
SE-901 87 Umeå

Besöksadress

Biologihuset - Entré C (våning 6), Linnaeusväg 15, Umeå

Telefon (växel):

090-786 50 00

 

Senast uppdaterad: 2024-02-26