Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Bedömningsstöd i Kemi

Institutionen utvecklar bedömningsstöd i kemi för gymnasial utbildning i form av frivilliga kursprov.
Bedömningsstödet ska bidra till att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning.

 

Kursprov för kemi 1

Institutionen har under åren 2012–2017 utvecklat sammanlagt sex kursprov i kemi 1 som finns tillgängliga via Skolverkets bedömningsportal. Ett nytt kursprov är under utveckling och kommer att erbjudas skolorna våren 2020.

 

Kursprov för kemi 2

Ett kursprov i kemi 2 finns tillgängligt via Skolverkets bedömningsportal sedan våren 2018. Ett nytt kursprov är under utveckling och kommer att erbjudas skolorna våren 2022.

 

Provens struktur

Kursproven i kemi består av ett teoretiskt delprov (150 min) samt ett laborativt delprov (100 min varav 10 min uppstart). Lärare kan själva välja när provet ska användas. De två delproven behöver inte genomföras samma dag. Det laborativa delprovet kan genomföras i stor grupp i ett vanligt klassrum. Resultaten på båda delproven summeras och summan ligger till grund för bedömningen på skalan A till F. Om något delprov utelämnas ges inget betygsstöd.

Kursprovet täcker inte allt i kursplanen som ska beaktas vid betygsättningen men bör utgöra en del i lärarens totala bedömning av elevernas kunskaper. Kursprovet ger ett provbetyg – läraren sätter sedan kursbetyg baserat på elevens totala prestationer i kemi.

Flera aktiva lärare har varit involverade i konstruktion av uppgifter samt i utprövning och kravgränssättning av kursprovet. Provets och bedömningsanvisningarnas utformning bygger på erfarenheter av utprövningar och synpunkter från aktiva lärare.

 

Demoprov kemi 1 för elever

Institutionen har utvecklat ett demoprov i kemi 1. Demoprovet är inte ett fullständigt prov utan avser att visa olika uppgiftstyper som kan förekomma i kursprov kemi 1. Materialet innehåller även det formelblad som får användas vid kursprovet i kemi 1 samt bedömningsanvisningar. Demoprovet finns fritt tillgängligt i Skolverkets bedömningsportal på sidan https://bp.skolverket.se/web/bs_gy_kemkem01/prov

 

Användarbehörighet

Skolverket delar ut behörigheter för bedömningsportalen till skolans huvudmän och berörda lärare kommer att få ett lösenord av sin rektor. Mer om detta kan läsas på sidan http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/skolverkets-bedomningsportal-1.201910
På sidan finns även information om hur det går till att hämta material från bedömningsportalen.

 

Sekretess

Prov och provmaterial som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Skolverket återanvänder detta prov och provmaterial.

Kontaktperson