Hoppa direkt till innehållet
printicon

Information till lärare

De nationella proven i matematik 2 - 4 består tre skriftliga delprov. I de nationella proven för matematik 3 ingår också ett muntligt delprov (Delprov A). De skriftliga delproven genomförs under samma dag. Det muntliga delprovet genomförs vid en tidpunkt som beslutas lokalt. Samtliga delprov måste genomföras för att provresultaten ska kunna utgöra det bedömningsunderlag som avses.

Det muntliga delprovet, Delprov A, genomförs med fördel i grupper om tre men maximalt fyra elever. Provtiden för en grupp med fyra elever är cirka 20–25 minuter. Denna del genomförs enligt lokalt beslut på skolan från och med det att lärarinformationen levererats till skolan. För ytterligare information om den muntliga delen hänvisas till Lärarinformation för respektive kurs.

De skriftliga delproven, Delprov B och C, återfinns i ett provhäfte och innehåller uppgifter som ska genomföras utan tillgång till digitala verktyg. Delprov B består av uppgifter där endast svar krävs och där svaret ska skrivas direkt i provhäftet. Därefter följer Delprov C som innehåller uppgifter som ska redovisas med fullständig lösning på separat papper.
Delprov D, det tredje skriftliga delprovet, består av uppgifter som ska redovisas med fullständiga lösningar på separat papper. Vid genomförandet av Delprov D förutsätts att eleverna har tillgång till digitala verktyg i form av grafritande verktyg eller dator.

I matematik kurs 2 och 3 är provtiden för Delprov B + C 120 minuter och för Delprov D 120 minuter. En längre rast, gärna lunch, rekommenderas mellan Delprov B + C och Delprov D eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra timmar. Delprov B + C genomförs före rasten och Delprov D efter rasten.

I matematik kurs 4 är provtiden för Delprov B + C 150 minuter och för Delprov D 120 minuter. En längre rast, gärna lunch, rekommenderas mellan Delprov B + C och Delprov D.