Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 27 mars 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

International Office

International Office arbetar med universitetsgemensamma frågor inom internationalisering. Vi är ett strategiskt stöd till universitetsledning, fakulteter och institutioner i arbetet med att implementera universitetets internationaliseringsstrategi och i att nå målen i universitetets vision. Vi arbetar för kvalitet och långsiktighet i internationaliseringsarbetet vid Umeå universitet.

Kontakta oss om du har frågor om:

 • Utbytesprogram, utbytesavtal och internationella samarbeten
 • Studentutbyte
 • Erasmusstipendium för studier och praktik utomlands
 • Buddyprogrammet
 • International Housing Office
 • Lärar- och personalutbyte
 • Uppföljning av internationaliseringsarbetet vid universitetet
 • Nordiska centret i Indien och Nordiska centret i Kina
 • Rekrytering av internationella studenter
 • Stipendiehantering för internationella masterstudenter
 • Internationell alumnverksamhet
 • Scholars at Risk