Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

International Office

International Office arbetar med universitetsgemensamma frågor inom internationalisering. Vi är ett strategiskt stöd till universitetsledning, fakulteter och institutioner i arbetet med att implementera universitetets internationaliseringsstrategi och i att nå målen i universitetets vision. Vi arbetar för kvalitet och långsiktighet i internationaliseringsarbetet vid Umeå universitet.

Med anledning av hur Umeå universitet hanterar Covid-19

Information för studenter: Förändringar på grund av COVID-19  

Information för personal: COVID-19 samt Internationaliseringsforum

Kontakta oss om du har frågor om:

  • Utbytesprogram, utbytesavtal och internationella samarbeten
  • Studentutbyte
  • Erasmusstipendium för studier och praktik utomlands
  • Buddyprogrammet
  • Lärar- och personalutbyte
  • Uppföljning av internationaliseringsarbetet vid universitetet
  • Rekrytering av internationella studenter
  • Stipendiehantering för internationella masterstudenter
  • Internationell alumnverksamhet