Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

International Office

International Office arbetar med universitetsgemensamma frågor inom internationalisering. Vi är ett strategiskt stöd till universitetsledning, fakulteter och institutioner i arbetet med att implementera universitetets internationaliseringsstrategi och i att nå målen i universitetets vision. Vi arbetar för kvalitet och långsiktighet i internationaliseringsarbetet vid Umeå universitet.

Med anledning av hur Umeå universitet hanterar Covid-19

Information för studenter: Förändringar på grund av COVID-19  

Information för personal: COVID-19 samt Internationaliseringsforum

Kontakta oss om du har frågor om:

 • Utbytesprogram, utbytesavtal och internationella samarbeten
 • Studentutbyte
 • Erasmusstipendium för studier och praktik utomlands
 • Buddyprogrammet
 • Lärar- och personalutbyte
 • Uppföljning av internationaliseringsarbetet vid universitetet
 • Nordiska centret i Indien och Nordiska centret i Kina
 • Rekrytering av internationella studenter
 • Stipendiehantering för internationella masterstudenter
 • Internationell alumnverksamhet
 • Scholars at Risk