Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

International Office

International Office arbetar med universitetsgemensamma frågor inom internationalisering. Vi är ett strategiskt stöd till universitetsledning, fakulteter och institutioner i arbetet med att implementera universitetets internationaliseringsstrategi och i att nå målen i universitetets vision. Vi arbetar för kvalitet och långsiktighet i internationaliseringsarbetet vid Umeå universitet.

Med anledning av hur Umeå universitet hanterar Covid-19

Information för studenter: Förändringar på grund av COVID-19  

Information för personal: COVID-19 samt Internationaliseringsforum

Kontakta oss om du har frågor om:

 • Utbytesprogram, utbytesavtal och internationella samarbeten
 • Studentutbyte
 • Erasmusstipendium för studier och praktik utomlands
 • Buddyprogrammet
 • International Housing Office
 • Lärar- och personalutbyte
 • Uppföljning av internationaliseringsarbetet vid universitetet
 • Nordiska centret i Indien och Nordiska centret i Kina
 • Rekrytering av internationella studenter
 • Stipendiehantering för internationella masterstudenter
 • Internationell alumnverksamhet
 • Scholars at Risk

 

Internationella samarbeten
Internationella samarbeten

Umeå universitet ingår i ett antal universitetsövergripande internationella samarbeten och nätverk.

Vem ska jag kontakta?
Vem ska jag kontakta?

Hitta rätt person att prata med.

Studera utomlands
Studera utomlands

Vill du utmana dig själv och få ovärderliga erfarenheter? Ta då chansen att studera utomlands!