"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Postdoktoralt stipendium (två år) inom design och karakterisering av plasmonförstärkta ljusemitterande elektrokemiska celler

Institutionen för fysik vid Umeå universitet erbjuder ett postdoktoralt stipendium inom design och karakterisering av plasmonförstärkta ljusemitterande elektrokemiska celler. Stipendiet är på heltid under två år och tillträdesdatum är 1 september 2024 eller enligt överenskommelse.

Beskrivning av projektet

Ljusextraktion av tunnfilmsemitterande enheter, såsom ljusemitterande elektrokemiska celler (LEC), är ett aktivt forskningsområde på grund av den låga effektiviteten hos sådana konventionella plana enheter för att koppla bort ljus till det bortre fältet. Plasmoniska excitationer, kollektiva svängningar av fria elektroner i metalliska nanoobjekt som drivs av elektromagnetisk strålning, möjliggör kontroll av ljusspridning med extrem precision och kan därmed användas som ett verktyg för att förbättra emissionseffektiviteten i enheter som LEC.

Huvudmålet med detta projekt är att visa att det är möjligt att förbättra LEC-prestandan genom att återvinna en stor del av den förlorade kraften genom att använda plasmondriven ljusspridning och vågstyrning. Specifikt strävar vi efter att omdirigera minst 50 % av den "förlorade" ljusemissionen till det bortre fältet, vilket gör LEC konkurrenskraftig på marknaden och möjliggör utvecklingen av en stabil och grön ljuskälla. Dessutom har detta projekt ambitionen att ta itu med andra utmaningar inom området ljusemitterande teknik, såsom att förbättra enheternas hållbarhet och stabilitet. För den senare uppgiften kommer vi också att studera hur förbättringen av sönderfallshastigheten i ett plasmon-excitonsystem kan öka enhetens stabilitet, samtidigt som emissionseffektiviteten bibehålls, genom att använda en mängd olika experimentella tekniker, inklusive pump-sond-spektroskopi och vinkelupplöst elektroluminiscensspektroskopi. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med Prof. Ludvig Edmans grupp, världsledande expert på LEC vid institutionen för fysik.

Stipendiet är på två år och finansieras av WISE-UmU via ett generöst forskningsanslag från Kempestiftelserna. Stipendiet uppgår till 350 000 kronor per år och är skattefritt.

Kvalifikationer

För att vara behörig som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då beslut om stipendiatmottagare fattas. För att vara aktuell som postdoktorsstipendiat bör främst den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Flytande engelska är ett krav. Kandidaten förväntas ha stor erfarenhet av att designa och modellera nanofotoniska system såsom plasmoniska antenner, metaytor och artificiella metamaterial bland annat (med hjälp av till exempel Comsol, Lumerical eller CST Studio Suite). Erfarenhet av att bedriva oberoende forskning och publicera artiklar i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter är starkt meriterande, liksom erfarenhet av optisk karakterisering av fotoniska komponenter, till exempel med hjälp av linjär eller transient absorptionsspektroskopi, samt ström-spänning-luminans och vinkelupplöst elektroluminiscensspektroskopi. Kandidaten ska vara mycket motiverad och ansvarstagande, ha god social kompetens och brinna för positiv utveckling både som enskild forskare och inom enheten för ultrasnabb nanovetenskap vid Umeå universitet.

Ansökan

Den fullständiga ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev som beskriver din motivation för att söka och sammanfattar dina kvalifikationer för tjänsten, din tidigare forskningserfarenhet samt din erfarenhet inom de områden som nämns ovan (max en sida),
  • Curriculum vitae (CV, max två sidor) med publikationslista,
  • Vidimerad kopia av doktorsexamensbevis eller dokumentation som klargör när doktorsexamen förväntas erhållas,
  • Vidimerade kopior av andra examensbevis, förteckning över avklarade akademiska kurser och betyg,
  • Kopia av doktorsavhandling och/eller upp till tre relevanta artiklar,
  • Andra handlingar som sökanden vill åberopa,
  • Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Skicka in din ansökan som pdf märkt med diarienummer FS 2.1.6-730-24, både i filnamnet och i ämnesraden i e-postmeddelandet, till medel@diarie.umu.se. Ansökan kan skrivas på engelska (företrädesvis) eller svenska. Sista ansökningsdag är 31 maj 2024.

Ytterligare information

För mer information, kontakta Dr. Nicolò Maccaferri, nicolo.maccaferri@umu.se.

Vi ser fram emot din ansökan!

 

Senast uppdaterad: 2024-04-18