Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Författningskunskap

Kursen Författningskunskap 7,5 hp är en uppdragsutbildning beställd av Socialstyrelsen. Kursen riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal med utbildning utanför EU/EES, och syftar till att ge kursdeltagaren för yrket nödvändiga kunskaper i svenska författningar.

Nästa kursstart

31 augusti 2020

12 oktober

23 november

Anmälan måste skickas in senast 10 dagar innan kursstart.

Kursens innehåll

I kursen får du bland annat lära dig om de rättsliga grunderna i Sverige, och vilken betydelse de har för det svenska samhällets uppbyggnad och organisering. Du får lära dig om de lagstiftande, dömande och verkställande systemen, och den offentliga maktutövningen. Här ingår till exempel statens förhållande till kommuner och andra myndigheter, och offentlig sektors förhållande till enskilda personer, exempelvis i frågor som rör offentlighet- och sekretess.

I kursen ingår kunskap om svensk lagstiftningsprocess och vilka grundläggande fri- och rättigheter svenska medborgare har. Självklart får du också läsa om det svenska regelverket avseende hälso- och sjukvård. Under kursen tränas studenten i att identifiera, hitta och förstå författningar och andra rättskällor genom enklare tillämpningsuppgifter.

Efter kursen förväntas studenten ha kunskaper om svenska författningar som är nödvändiga för att hen ska kunna utföra sitt arbete inom vården.

Exempel på sådana kunskaper är:
- Kunna identifiera, hitta och förstå relevanta författningar för hälso- och sjukvård.
- Kunna lösa enklare juridiska problem som kan uppkomma vid utövning av specifika professioner inom hälso- och sjukvård.
- Kunna reflektera över möjligheter och hinder i samband med rättstillämpning i praktiken, speciellt inom hälso- och sjukvård.

Kursen ges på svenska.

Toppbild

Anmälan till Författningskunskap

När du har fått beslut från Socialstyrelsen om att du kan läsa kursen behöver du göra följande saker:

1. Anmäl dig till kursen
Skicka e-post till sos.jf@umu.se och anmäl att du vill påbörja kursen.

I ditt meddelande skickar du förnamn, efternamn, personnummer, samt bifoga Socialstyrelsens beslut om att du är behörig att gå kursen "Författningskunskap".

2. Aktivera ditt Umu-id
Nästa steg är att aktivera ditt Umu-id. Umu-id är det användarnamn och lösenord som du behöver för att kunna gå kursen (bland annat för att logga in i Moodle). När du blivit registrerad skickas instruktioner med e-post hur du ska göra för att aktivera ditt Umu-id.

3. Logga in i webbportalen Moodle
När du fått mejl om hur du aktiverar ditt Umu-id kommer du att få ett e-post med instruktioner om hur du loggar in i Moodle med hjälp av en kursnyckel. Du loggar in på: www.moodle.umu.se