"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Författningskunskap

Kursen Författningskunskap 7,5 hp är en uppdragsutbildning beställd av Socialstyrelsen. Kursen riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal med utbildning utanför EU/EES, och syftar till att ge kursdeltagaren för yrket nödvändiga kunskaper i svenska författningar.

Alla kurstillfällen våren 2024 är fullsatta

Man kan nu anmäla sig till kurstillfällen hösten 2024

Vi erbjuder kurser med start:

* 2 september

* 14 oktober

Vi har ett begränsat antal platser och man får plats på kursen i turordning man anmäler sig. Ni blir anmälda på det kurstillfälle närmast i tid som det finns plats på. Om det blir avhopp innan kursstart tas reserver i turordning från de som redan är anmälda på det nästkommande kurstillfället. 

Kursens innehåll

I kursen får du bland annat lära dig om de rättsliga grunderna i Sverige, och vilken betydelse de har för det svenska samhällets uppbyggnad och organisering. Du får lära dig om de lagstiftande, dömande och verkställande systemen, och den offentliga maktutövningen. Här ingår till exempel statens förhållande till kommuner och andra myndigheter, och offentlig sektors förhållande till enskilda personer, exempelvis i frågor som rör offentlighet- och sekretess.

I kursen ingår kunskap om svensk lagstiftningsprocess och vilka grundläggande fri- och rättigheter svenska medborgare har. Självklart får du också läsa om det svenska regelverket avseende hälso- och sjukvård. Under kursen tränas studenten i att identifiera, hitta och förstå författningar och andra rättskällor genom enklare tillämpningsuppgifter.

Efter kursen förväntas studenten ha kunskaper om svenska författningar som är nödvändiga för att hen ska kunna utföra sitt arbete inom vården.

Exempel på sådana kunskaper är:
- Kunna identifiera, hitta och förstå relevanta författningar för hälso- och sjukvård.
- Kunna lösa enklare juridiska problem som kan uppkomma vid utövning av specifika professioner inom hälso- och sjukvård.
- Kunna reflektera över möjligheter och hinder i samband med rättstillämpning i praktiken, speciellt inom hälso- och sjukvård.

Kursen ges på svenska.

Anmälan till Författningskunskap

När du har fått godkänt resultat på både ditt teoretiska kunskapsprov och ditt praktiska kunskapsprov kan du läsa kursen, och du behöver då göra följande saker:

1. Anmäl dig till kursen
Skicka e-post till sos.jf@umu.se och anmäl att du vill påbörja kursen.

I ditt meddelande skickar du förnamn, efternamn, personnummer, samt ett beslut från Socialstyrelsen där det framgår att ni klarat hela kunskapsprovet och att ni nu ska läsa en kurs i svenska författningar.

2. Aktivera ditt Umu-id
Nästa steg är att aktivera ditt Umu-id. Umu-id är det användarnamn och lösenord som du behöver för att kunna gå kursen (bland annat för att logga in i Canvas). När du blivit registrerad skickas instruktioner med e-post hur du ska göra för att aktivera ditt Umu-id.

3. Logga in i kursplattformen Canvas
När du fått mejl om hur du aktiverar ditt Umu-id kommer du att få ett e-post med instruktioner om hur du loggar in i Canvas. 

Senast uppdaterad: 2024-02-05