"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samarbeta med Juridiska institutionen

Eftersom rätten är en central del av samhället kan Juridiska institutionen bidra med kunskap till företag, offentliga institutioner och media. Våra lärare och forskare samverkar också med andra institutioner på universitet, samt ingår i många forskningsråd och stiftelser.

Undervisning

Institutionens lärare och forskare samverkar med andra institutioner på universitet, främst inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Många program vid universitetet har rättsvetenskapliga inslag och använder sig av vår kompetens på området.

Lärare vid juridiska institutionen undervisar bland annat på civilekonomprogrammen, personalvetarprogrammet, politics kandidatprogrammet, miljö- och hälsoskyddsprogrammet, läkarprogrammet, polisutbildningen, lärarhögskolan och rektorsutbildningen.

 

Forskning och samverkan

Vi forskar också inom en mängd områden, t.ex. inom europarätt, konkurrensrätt, statsstöd, offentlig upphandling, offentlig-privat samverkan (OPS), polisjuridik och förundersökning, idrottsjuridik, socialförsäkringsrätt, folkrätt och arbetsrätt. Områden där juridiken ofta är svår och oklar. Du kan se alla våra forskningsområden här.

Juridiska institutionen samarbetar med andra forskare, inom tvärvetenskapliga nätverk på universitetet, samt genom nationella, nordiska och internationella nätverk.
Många av våra forskare ingår i olika forskningsråd och stiftelser, t.ex. FAS styrelse.

Dessutom är medarbetare vid institutionen ledamöter av olika statliga råd för forskningsfrågor.

Samverkan med samhället

Juridiska institutionen erbjuder kurser och föreläsningar med inriktning mot statliga och privata företag, myndigheter och andra organisationer.

Hör gärna av er om ni är intresserade av rättsvetenskapliga utbildningar, föreläsningar eller liknande inom ramen för er verksamhet.

För att se våra specialicerade rättsområden, se denna sida.

 

Kontaktinformation

Våra lärare och forskare kan förmedla sin kompetens till er i den form som passar er bäst. Kontakta oss för mer information.

Biträdande prefekt och forskningsansvarig

Ställföreträdande prefekt

Forskarutbildningsansvarig

 

Senast uppdaterad: 2024-02-01