Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kurslitteratur Författningskunskap 7,5 hp

Senaste utgåvan av:

Nyström, B., Staaf, A. och Zanderin, L., Rätt och rättssystem – En introduktion för professionsutbildningar, Liber förlag

Staaf, A. & Zanderin, L., Förvaltningsrätt – en introduktion för professionsutbildningar. Stockholm: Liber förlag eller
Warnling Conradson, Wiweka, En introduktion till förvaltningsrätten. Norstedts juridik 2018.

Staaf, A., Wendel, L. och Zanderin, L., Hälso- och sjukvårdsrätt: en introduktion för professionsutbildningar, Stockholm: Liber förlag

Lagtext i senaste lydelse
Sveriges Rikes Lag, Norstedts, Sveriges Lag, Studentlitteratur, eller Svensk Lag, Iustus eller annan aktuell lagtext

Artiklar, texter och annat material som tillhandahålls på webbplattformen Moodle.