"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kurslitteratur Författningskunskap 7,5 hp

Från vårterminen 2021 gäller kurslitteraturen:

Zillén, K., Mattsson, T. och Slokenberga, S., Medicinsk rätt. Norstedts juridik (senaste upplagan)

Även övrigt material, som tillhandahålls via institutionen, kan tillkomma.

Senast uppdaterad: 2022-11-08