"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kurser

Anställningsavtalets rättsliga reglering, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Öppen för anmälan
Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
Ämne: Juridik
Arbetsrätt 1, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Balance of Power and Constitutional Enforcement, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Basic EU Law, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
Ämne: Juridik
Öppen för anmälan Distans
Beskattningsrätt 1, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%; 100%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Juridik
Beskattningsrätt II, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Öppen för anmälan
Comparative Law, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
Ämne: Juridik
Öppen för anmälan
Den svenska modellen och arbetsrättens internationalisering, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Öppen för anmälan
Ekonomisk familjerätt, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Fördjupad förvaltningsprocess, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Öppen för anmälan
Förhandling och tvistelösning på arbetsmarknaden, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
Ämne: Juridik
Distans
Förvaltningsrätt, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Juridik
Öppen för anmälan
Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Handelsrätt, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Handelsrätt Juridik
Human Rights Law, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Öppen för anmälan
Idrottsjuridik, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
International Commercial Arbitration, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Öppen för anmälan
Internationell arbetsrätt: Globala, regionala och nationella perspektiv, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Internationell handelsrätt, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Introduction to Swedish Law, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
Ämne: Juridik
Öppen för anmälan
Introduktion till affärsjuridik, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
Ämne: Juridik
Juridik inom fastighetsbildning och markexploatering, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Öppen för anmälan Distans
Juridisk översiktskurs, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%; 100%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Juridik
Öppen för anmälan
Kommersiell avtals- och marknadsrätt, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Öppen för anmälan
Kommersiell EU-rätt, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Kredit- och exekutionsrätt, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Maktbalans och konstitutionellt genomdrivande, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Migrationsrätt, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Rule of Law, Constitutionalism and Fundamental Principles, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik