"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning vid Juridiska institutionen

Bild: Inhousebyrån

Våra utbildningar har ett starkt fokus på problembaserat lärande, där studentens arbete och utveckling står i centrum. Våra program och kurser täcker en mängd områden och hos oss kan du läsa allt från kortare introduktionskurser i juridik till det fullständiga juristprogrammet.

Studera vid juridiska institutionen

Småskalighet ger närhet

Något som uppskattas av våra studenter är institutionens småskalighet; vi är tillgängliga för studenterna, studenterna blir uppmärksammade och får utrymme att utrycka sig i undervisningen.

Det tror vi är bra för inlärning och utveckling och många uppskattar närheten till sina lärare, våra öppna dörrar, vårt bemötande och möjligheten att prata, ställa frågor och diskutera juridiska problem.

Vår flexibilitet

Vi erbjuder flexibla utbildningar,  på campus, på distans med sammankomster i Umeå och helt nätbaserade kurser.

Halvfartsstudier med sammankomster i Umeå innebär träffar på campus ungefär var tredje vecka och examinationen sker i Umeå. Helt nätbaserade halvfartsstudier utan sammankomster innebär, som namnet antyder, inga träffar på campus och kursen examineras genom en hemtenta via nätet.

Vilka studiealternativ som finns tillgängliga varierar mellan våra utbildningar. Se därför vilka studiealternativ som finns tillgängliga för den utbildning som du är intresserad av.

Vi är mångsidiga

Våra program och kurser täcker en mängd områden, exempelvis miljörätt, beskattningsrätt, fastighetsrätt, arbetsrätt och internationell rätt.

Här kan du läsa allt från kortare introduktionskurser i juridik till det fullständiga juristprogrammet. Men också våra ettåriga magisterprogram, fristående kurser och kurser som del av andra program. Därför tror vi att vi har en utbildning som passar dig.

Skapa en egen profil på din utbildning

Studenter på juristprogrammet får en möjlighet att skapa sin egen profil på sin juristexamen med våra valbara kurser i slutet av utbildningen. Våra profilområden är: arbetsrätt, brott och straff, familjerätt, kommersiell rätt, konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter, mark- och miljörätt, och medborgaren och myndigheterna.

Det bör noteras att en eventuell profil inte framgår av benämningen på juristexamen.  Det går inte heller ansöka till en profil. Ansökan sker till de enskilda kurserna.

Vår kompetens

Våra lärare har mångårig praktisk erfarenhet eller är aktiva forskare som bidrar med aktuell forskning i undervisningen. Detta sätter sin prägel på undervisningen och ger en blandning som uppskattas av studenter.

Pedagogik och modern utbildning

Vår pedagogiska modell låter studenter utveckla sina färdigheter i juridisk problemlösning utifrån relevanta och aktuella problem. Undervisningen anknyter i stor utsträckning till sådana fall och situationer som yrkesverksamma inom juridikens område kommer i kontakt med. Eftersom utbildningen är inriktad på att ge studenterna metoder för analys, argumentation och problemlösning har rena minneskunskaper om de rättsliga ämnena fått ett mindre utrymme.

Beskrivningen av en problembaserat lärande kan skifta något beroende på utbildning och kunskapsområde. Det kan dock sägas vara en pedagogisk metod där helhetssyn, träning i samarbete och kritisk värdering vid inhämtande av kunskap är ledstjärnor.

Det som karaktäriserar en problembaserad lärandeprocess är att studenterna arbetar i grupp, med verkliga problem som utgångspunkt och att de själva får styra sitt lärande med egen aktivitet och eget ansvar. Basgruppsarbete är den grundläggande arbetsformen. I dessa grupper, som består av fyra till sex studenter, arbetar studenterna med exempelvis olika problemställningar.

Kontakta vår studievägledare om du har frågor om våra utbildningar

Stefan Lidberg
Studievägledare
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 33
Senast uppdaterad: 2024-02-01