Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 augusti 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kommersiell EU-rätt

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2020

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Kursen syftar till fördjupade kunskaper om EU-samarbetets ekonomiska dimension. Inledningsvis belyses unionens ekonomiska regelverk ur ett ekonom-historiskt och integrationsteoretiskt perspektiv. Därefter studeras de centrala delarna av den inre marknadslagstiftningen; den fria rörligheten för varor, personer, tjänster och kapital. Avslutningsvis behandlas EU:s konkurrensrätt med inriktning särskilt på reglerna om offentlig upphandling, statsstöd och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Anmälan och behörighet

Kommersiell EU-rätt, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 november 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: 90 hp inom ett samhällsvetenskapligt huvudområde vari ingår ett självständigt arbete om minst 15 hp i huvudområdet, samt Grundläggande EU-rätt, 7,5 hp, (alt. Basic EU-law, 7,5 hp), eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet vari ska ingå godkänt resultat för kursen T 1:2 – Konstitutionell rätt och EU-rätt, 15 hp, eller motsvarande. Basic EU-Law 7,5 hp kan ingå i 90 hp rättsvetenskap. Dessutom krävs engelska 5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.
 

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-25006

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)