"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

AI genererade verk - nya modeller för regleringen av upphovsrätt

tis
28
nov
Tid Tisdag 28 november, 2023 kl. 13:00 - 16:00
Plats Zoom

Juridiska institutionen och Fakulteten för ekonomi och juridik vid Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraina, i samarbete med Centrum för Transdisciplinär AI (TAIGA), bjuder in till ett online-seminarium.

Ankomsten av generativa AI-modeller för text, bilder och musik, som ChatGPT, Dall-E, Midjourney och andra har tagit upp ett antal frågor som rör immateriella rättigheter. Om AI genererade verk omfattas av upphovsrättsligt skydd, och om upphovsmän till sådana verk bör åtnjuta skydd för sina ekonomiska och moraliska rättigheter är frågor som för närvarande är föremål för diskussion, och i vissa stater har besvarats av domstolar.

Det finns dock föregångare i fråga om att lagstifta denna fråga och som redan infört rättsliga ramar som styr när och hur AI-genererade verk kan åtnjuta upphovsrättsligt skydd. Både Ukraina och Storbritannien har infört ny lagstiftning som reglerar AI-genererade objekt, samtidigt har första steg vidtagits inom EU, exempelvis i parlamentets förslag om vissa transparenskrav rörande AI-verk i den kommande AI-förordningen. 

Vid detta seminarium kommer vi att utforska de regleringar som etablerats i Ukraina och Storbritannien, samt vilka lärdomar man kan dra av dessa exempel för den framtida regleringen av AI-genererade verk inom EU och i Sverige.

Seminariet är öppet för allmänheten, äger rum på engelska och över Zoom. Anmäl dig för att delta genom att mejla sandra.mattsson@umu.se senast den 26 november 2023. En Zoomlänk kommer att skickas ut till registrerade deltagare samma morgon som seminariet.

PROGRAM

13:00 Introduktion och välkomsthälsning

13:10 Reglering av AI-genererade objekt i Ukraina
Nataliia Bulat, Odesa I. I. Mechnikov nationella universitet

13:40 Regleringen av AI-genererade verk i Storbritannien och självregleringen av generativa AI-modeller
Gabriele Cifrodelli, University of Glasgow

14:10 Paus

14:20 AI-genererade verk och moraliska rättigheter - utmanar de kreativitetens antaganden?
Maria Eklund, Umeå universitet

14:40 Ett jämförande perspektiv på immaterialrättslig reglering av AI
Jan Leidö, Umeå universitet

15:00 Paneldiskussion - AI:s påverkan på samhället. Är AI ett objekt eller subjekt?
Modererad av Truba Hanna, Odesa I. I. Mechnikov nationella universitet

15:30 Frågor och avslutning av seminariet

Evenemangstyp: Seminarium