"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Artighet och rättvisa i interaktion mellan människa och robot

fre
8
sep
Tid Fredag 8 september, 2023 kl. 12:15 - 13:00
Plats Zoom

Artighet studerades i interaktion mellan människa och robot baserat på Lakoffs artighetsteori. En serie användarstudier genomfördes för att manipulera artighet, fel och kultur. I den första studien manipulerades tre olika nivåer av artighet hos icke-humanoida robotar och utvärderade deras effekter. En dukningsuppgift utvecklades för två olika typer av robotar (en robotmanipulator och en mobil robot). Studierna inkluderade två olika populationer (gamla och unga vuxna) och genomfördes under två förhållanden (video och live).

Resultaten visade att artigt robotbeteende positivt påverkade användarnas uppfattning om interaktionen med robotarna och att deltagarna kunde skilja mellan de designade artighetsnivåerna.

Den andra studien undersökte påverkan av robotartighet och felaktigt beteende på användarnas uppfattningar. Korrekthet manipulerades som robotbeteende utan fel kontra beteende med fel. Deltagarna gav högre betyg för robotar som arbetar i korrekt artigt skick. Men artighet kunde inte kompensera för felaktigt beteende, och deltagarna betygsatte den korrekta men strikta roboten bättre än den felaktiga men ändå artiga roboten. Det verkar alltså som att åtminstone i sammanhanget av denna studie (en utilitaristisk uppgift, unga användare, specifik kultur), artighet inte kan kompensera för misstag, och en artig men felande robot kan till och med vara irriterande.

Evenemangstyp: Föreläsning

Shikhar Kumar is a Ph.D. candidate in the Department of Industrial Engineering and Management at Ben-Gurion University of the Negev (BGU), Israel. Previously, he was an early-stage researcher in the EU ITN Socrates (Social Cognitive Robotics in the European Society) Project at BGU