"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

#frAIday: Behöver förklarlig AI kognitiva modeller?

fre
6
okt
Tid Fredag 6 oktober, 2023 kl. 12:15 - 13:00
Plats Zoom

Medan förklaringar av naturlig intelligens inom kognitiv vetenskap handlar om kognitiva modeller, gör inte förklaringar av artificiell intelligens i förklarlig AI det. Mätt mot standarderna för de förra förefaller de senare vara förklarande bristfälliga. Faktum är att om förklarlig AI ska uppnå sitt mål att främja värden som rättvisa, robusthet och hög prestanda, så behövs kognitiva modeller. I det här föredraget kommer jag att motivera användningen av kognitiva modeller i förklarlig AI, och diskutera utsikterna och begränsningarna för några helt nya försök att utveckla sådana modeller.

Om du inte redan är registrerad hos #frAIday kan du göra det här för att få Zoom-länken

Evenemangstyp: Föreläsning

Carlos Zednik är biträdande professor i filosofi om AI vid Eindhovens tekniska universitet. Mitt arbete fokuserar på förklaringen av naturlig och artificiell intelligens, genom att använda metoder från vetenskapsfilosofi för att bättre förstå sambanden mellan AI, neurovetenskap och psykologi. Jag är involverad i olika AI-standardiseringsinsatser för att främja förklarande och ansvarsfull AI, samt i användningen av AI i högre utbildning.