Hoppa direkt till innehållet
printicon
Framsida avhandling: Hanna Malmberg Gavelin
tor
31
jan

Disputation: Hanna Malmberg Gavelin - psykologi

09:15 - 12:00
S213 i Samhällsvetarhuset

Hanna Malmberg Gavelin, Institutionen för psykologi, försvarar sin avhandling med titeln: Rehabilitering för förbättrad kognition hos patienter med utmattningssyndrom: Kognitiva, neurala och kliniska perspektiv

Engelsk titel: Rehabilitation for improved cognition in stress-related exhaustion: Cognitive, neural and clinical perspectives

Opponent: Professor Ingibjörg Jonsdottir, Insititutet för Stressmedicin, Göteborg
Huvudhandledare: Anna Stigsdotter Neely, Institutionen för psykologi

Det övergripande syftet med avhandlingen var att undersöka effekterna av ett tillägg av antingen databaserad kognitiv träning eller fysisk konditionsträning för patienter med utmattningssyndrom som genomgår stressrehabilitering. Ett ytterligare fokus var att undersöka hur utmattningssyndrom påverkar hjärnans funktion. Målsättningen var att undersöka om kognitiv träning kan leda till förbättrad kognitiv funktion för patientgruppen och om en sådan eventuell förbättring kan kopplas till förändringar i hjärnans aktivitetsmönster, förbättrad psykisk hälsa och ökad arbetsförmåga. I den sista delstudien undersöktes långtidseffekter av databaserad kognitiv träning och fysisk konditionsträning.

Disputation
Personalbild Hanna Malmberg
Talare
Hanna Malmberg
Doktorand
Läs om Hanna Malmberg
Kontaktperson
Hanna Malmberg
Läs om Hanna Malmberg