"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-01-07

Rehabilitering för förbättrad kognition vid utmattning

NYHET Hanna Malmberg är doktorand vid Institutionen för psykologi. Hennes avhandling handlar om hur kognitiva nedsättningar hos patienter med utmattningssyndrom kan behandlas. Förutom det befintliga stressrehabiliteringsprogram som patienter erbjuds, har hon undersökt huruvida ett tillägg av antingen kognitiv eller fysisk träning kan förbättra kognitiv funktion för patienterna och om träningen kan leda till förändringar i hjärnans aktivitetsmönster, förbättrad psykisk hälsa och ökad arbetsförmåga.

Hur är insamlingen av material gjord?

- 132 patienter med utmattningssyndrom har deltagit i studien. De har fått genomföra ett antal olika kognitiva test, fyllt i självskattningsformulär om psykisk hälsa och arbetsförmåga och gjort ett konditionstest. 60 patienter har även fått genomföra funktionell magnetkameraundersökning, för att mäta hjärnans aktivitetsmönster. Vi har träffat patienterna före och efter interventionen och även genomfört en uppföljning ett år efter avslutad behandling för att undersöka långtidseffekter av träningen.

På vilket sätt kan dina forskningsresultat komma till nytta för andra?

- Mina forskningsresultat bidrar med kunskap kring hur kognitiva nedsättningar kan behandlas inom ramen för stressrehabilitering. Problem med exempelvis minne- och koncentrationsförmåga är vanligt förekommande vid utmattningssyndrom, men trots detta så vet vi i dagsläget väldigt lite om hur dessa symptom kan behandlas. Mina forskningsresultat visar att det är möjligt att förbättra kognitiv funktion för den här patientgruppen och vi fann även visst stöd för att det i sin tur kan ha positiva effekter på återhämtningsförloppet. Framförallt kognitiv träning visade sig ha en positiv effekt som kvarstod vid långtidsuppföljning. Resultaten belyser vikten av att ta hänsyn till och behandla kognitiva nedsättningar vid stressrelaterad ohälsa.

Vad är du mest förvånad över, när det gäller dina forskningsresultat?

- Jag är nog framförallt positivt överraskad av engagemanget hos våra deltagare. Att vara med i studien har inneburit att man får delta i olika undersökningar som tar tid och kan vara ganska ansträngande. Trots det så har våra deltagare visat stort engagemang och ställt upp år efter år – till och med vid den uppföljning fyra år efter avslutad behandling som vi nyligen slutförde.

Vad är du mest stolt över i ditt arbete?

- Jag är mest stolt över att ha fått vara en del av det här forskningsprojektet. Studien har involverat många duktiga forskare och kliniker och är ett fint exempel på nära samarbete mellan universitet och landsting. Många patienter som har deltagit i studien har också uttryckt att det känns viktigt att kunna bidra med kunskap kring hur stressrelaterad ohälsa kan behandlas, vilket gör att vårt arbete känns extra givande.

Vilka borde läsa din avhandling?

- Alla som är intresserade av hur kognitiva nedsättningar vid stressrelaterad ohälsa kan behandlas.Jag tror att avhandlingen framförallt är relevant för personer inom vården som arbetar med stressrehabilitering, men förhoppningsvis kan den även vara intressant för personer som själva drabbats av stressrelaterad ohälsa.

Välkomna till disputationen!

Disputationen äger rum torsdag 31 januari, kl. 09:15 i S213, Samhällsvetarhuset.
Läs mer i kalendariet