"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förfalskarna – litterarisering och skrivande i 1800-talets Finland

fre
10
nov
Tid Fredag 10 november, 2023 kl. 10:15 - 12:00
Plats HUM.H.119

Högre seminariet i historia och idéhistoria bjuder in till gästföreläsning i historia med Kirsi Vainio-Korhonen och Josefine Sjöberg, Åbo universitet, Gästföreläsningen har titeln "Förfalskarna – litterarisering och skrivande i 1800-talets Finland".

Kirisi Vainio-Korhonen har skrivit banbrytande arbeten om kvinnor, arbete och företagande; hennes forskning det senaste årtiondet har omfattat barnmorskor, prostituerade och skrivkunnighet, framförallt under tidigmodern tid. Flera av hennes publikationer har översatts till svenska och hon har även omfattande internationell publicering (engelska). Nu leder Vainio-Korhonen spännande forskning om förfalskningar och ingår även i ett tvärvetenskapligt nordiskt forskningsprogram Children first: https://www.nordforsk.org/sv/projects/children-first-nordic-policies-and-childrens-well-being-childrenfirst som alldeles nyligen beviljats forskningsmedel från NordForsk. Kirsi Vainio-Korhonen är gästforskare vid Institutionen för idé- och samhällsstudier 6-17 november 2023.

Josefine Sjöberg är doktorand i historia vid Åbo universitet och skriver sin avhandling om: ”förfalskningsbrott som kunskapsfenomen under tidsperioden 1809–1850. I forskningen studeras förfalskade dokument och rättegångshandlingar för att söka svar på vad förfalskningsbrotten kan berätta om allmogens kunskaper i svenska skriftpraktiker i en tid då svenska fortfarande var förvaltningens och bildningens språk i Finland. Hur användes och materialiserades kunskaperna i svenska i förfalskningsbrotten? Vilka aktörer och nätverk deltog i skapandet av förfalskningarna och hur cirkulerade den kunskap som behövdes? Avhandlingen bidrar med ny kunskap om inte eller delvis utbildade finländares språk- och skrivkunskaper i det tidigmoderna Finland, genom användningen av ett källmaterial som utgör ett sällsynt exempel på bevarade texter producerade av de lägre stånden under tidsperioden. Genom användandet av kunskapsteori på ett material som hänför sig till de lägre ståndens vardag bidrar avhandlingen dessutom till att öka kännedomen om kunskap som går utanför det enbart textuella.”

Läs mer om forskningsprojektet Förfalskarna – Allmogens litterarisering och kunskap om det svenska språket i brottslig kontext i Finland under 1800-talets första hälft

Läs mer om Kirsi Vainio-Korhonen

Läs mer om Josefine Sjöberg

Om seminarieserien

Högre seminariet i historia och idéhistoria är främst till för att ventilera avhandlingsavsnitt och annan forskning inom historia och idéhistoria vid institutionen för idé- och samhällsstudier.
Se fler kommande seminarier i serien

Evenemangstyp: Seminarium
Kontaktperson
Lotta Vikström
Läs om Lotta Vikström