"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Lotta Vikström

Lotta Vikström

Jag har en social- och historiedemografisk inriktning. Mitt ERC Consolidator Grant-projekt undersöker vad funktionsnedsättningar innebär för människors delaktighet i samhället förr och nu.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia
Plats
YA, Norra Beteendevetarhuset Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor till Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet (EDÅ) Enhet: CEDAR Forskning
Plats
Norra Beteendevetarhuset, 4 tr, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är professor i historia med social- och historiedemografisk inriktning. Inom mitt ERC Consolidator Grant-projekt (2016-21) leder jag en tvärvetenskaplig forskargrupp som undersöker vad funktionsnedsättningar innebär för människors delaktighet i samhället förr och nu. Mina undersökningar baserar sig ofta på kyrkböcker som Demografiska Databasen (DDB) har digitaliserat. Till exempel används dessa historiska källor i mitt nuvarande forskningsprojekt om funktionshindrade individers levnadsbanor i 1800- och 1900-talets Sverige, finansierat av Europeiska Forskningsrådet (ERC Consolidator Grant, DISLIFE-647125). Tidigare har jag undersökt människors utanförskap och möjligheter i 1800-talets samhälle, t.ex. bland manliga och kvinnliga migranter och utvandrare, ensamstående mödrar, kvinnors förvärvsarbete, mäns och kvinnors liv efter brott samt samers levnadsvillkor när lappmarken koloniserades. Som gymnasielärare och undervisande lektor är jag även intresserad av historiedidaktiska frågor. I ett projekt utvärderar jag användningen av digitaliserade källor i undervisningen. Under perioden 2011 till 2015 jobbade jag deltid som prodekan vid Humanistiska fakulteten. Jag har omfattande erfarenhet av att undervisa i historia på grundutbildningen, särskilt lärarkandidater. För närvarande forskar jag mest utöver att handleda doktorander och undervisa på forskarutbildningskurser.

Fördel att kombinera källor
Min historiedemografiska forskning präglas av ett genusperspektiv som följt med mig sedan studentåren när jag undersökte mäns och kvinnors utvandring till Amerika från min hembygd Kisa i södra Östergötland. Då upptäckte jag inte bara hur informationsrika kyrkböcker är, utan också fördelarna med att kombinera dem med andra källor. Inte minst de emigrantbrev Kisaborna skrev hem. Olika källor används även i mitt avhandlingsarbete från 2003, som behandlar individers migrationsmotiv och inflyttningsmönster till Sundsvall 1840-1892. En strävan att förena källmaterial kännetecknar också mina studier av brottslingars levnadsbanor och kvinnors arbete. Fångrullor, sockenstämmoprotokoll, handelskalendrar, patientregister och äldre lokalpress utgör några exempel på källor jag använt bredvid befolkningshistoriska material.

Analyserar gärna hela livsförlopp
Husförhörslängderna gör svensk kyrkoboksföring världsunik eftersom vi i dem årligen kan iaktta befolkningsförändringar och följa människor från vaggan till graven. Demografiska Databasens digitalisering av kyrkböcker underlättar kvantitativa studier av individers giftermålsmönster, livslängd, karriärvägar och socio-geografiska rörlighet. Jag genomför ofta statistiska livsförloppsanalyser som hjälper mig uppskatta individers risk/chans att exempelvis flytta, göra karriär, gifta sig eller gå en för tidig död till mötes. Dessa demografiska händelser i livet återspeglar människors levnadsvillkor och varierar beroende på skiftande historiska kontexter och på om de var män, kvinnor, fattiga, välbärgade, migranter, kriminella eller rättskaffens. I takt med att jag erövrat kunskaper, teoribildningar och metoder som utvecklats inom statistik, demografi, geografi, sociologi och kriminologi, har min historieforskning fått en tvärvetenskaplig profil.

Intresseområden:
• 1800-talets social- och befolkningshistoriska utveckling
• Mäns och kvinnors socio-geografiska rörlighet under urbanisering och industrialisering
• Kvinnors arbete, utvandring, giftermålsmönster och utomäktenskaplighet
• Levnadsbanor och utanförskap bland brottslingar, samer, fattiga och funktionshindrade individer
• Livsförloppsanalys, genusperspektiv och källpluralism i historiedemografisk forskning
• Historiedidaktiska aspekter på användningen av digitala källor i undervisning

Journal of Intellectual Disabilities, Sage Publications 2022, Vol. 26, (4) : 1057-1074
Karhina, Kateryna; Ineland, Jens; Vikström, Lotta
History of Psychiatry, Sage Publications 2022, Vol. 33, (2) : 180-199
Liselotte, Eriksson; Junkka, Johan; Sandström, Glenn; et al.
Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, Malmö: Malmö University 2022, Vol. 13 : 111-129
Nordlund, Madelene; Wickman, Kim; Karp, Staffan; et al.
The Routledge handbook of contemporary inequalities and the life course, London: Routledge 2022 : 136-151
Vikström, Lotta; Karhina, Kateryna; Junkka, Johan
CEDAR Working Papers, 2021:9
Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta; Sandström, Glenn
Journal of International Special Needs Education, Meridian Allen Press 2021, Vol. 24, (2) : 86-96
Ineland, Jens; Karhina, Kateryna; Vikström, Lotta
CEDAR Working Papers, 2021:19
Junkka, Johan; Vikström, Lotta; Häggström Lundevaller, Erling
CEDAR Working Papers, 2021:10
Liselotte, Eriksson; Junkka, Johan; Sandström, Glenn; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Namatovu, Fredinah; Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta
ISAPA 2021. Quality partnerships in Adapted Physical Activity: Stronger Together!: Book of abstracts, Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä 2021 : 88-88
Nordlund, Madelene; Wickman, Kim; Karp, Staffan; et al.
CEDAR Working Papers, 14
Nordlund, Madelene; Wickman, Kim; Vikström, Lotta; et al.
Historical Life Course Studies, Amsterdam: EHPS-Net (European Historical Population Samples Network) 2021, Vol. 10, (S3) : 151-155
Vikström, Lotta; Edvinsson, Sören; Häggström Lundevaller, Erling
CEDAR Working Papers, 2021:12
Vikström, Lotta; Junkka, Johan; Karhina, Kateryna
CEDAR Working Papers, 18
Vikström, Lotta; Junkka, Johan; Namatovu, Fredinah; et al.
CEDAR Working Papers, 11
Vikström, Lotta; Karhina, Kateryna; Junkka, Johan
CEDAR Working Papers, 17
Vikström, Lotta; Wälivaara, Josefine; Ljuslinder, Karin
CEDAR Working Papers, 2021:8
Wisselgren, Maria J.; Vikström, Lotta
PLOS ONE, Public Library of Science (PLoS) 2020, Vol. 15, (4)
Junkka, Johan; Sandström, Glenn; Vikström, Lotta
Scandinavian Journal of Disability Research, Stockholm University Press 2020, Vol. 22, (1) : 35-38
Ljuslinder, Karin; Ellis, Katie; Vikström, Lotta
Scandinavian Journal of Disability Research, Vol 22, No 1
The History of the Family, Routledge 2020, Vol. 25, (2) : 230-245
Namatovu, Fredinah; Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta
PLOS ONE, PLOS 2020, Vol. 15, (2)
Namatovu, Fredinah; Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta; et al.
The History of the Family, Abingdon: Routledge 2020, Vol. 25, (2) : 322-344
Vikström, Lotta; Haage, Helena; Häggström Lundevaller, Erling
The History of the Family, Routledge 2020, Vol. 25, (2) : 177-201
Vikström, Lotta; Shah, Sonali; Janssens, Angelique
The History of the Family, No 2, Vol 25
Funktionsnedsättning i arbetsliv och välfärd: rapport från forskarseminariet i Umeå 16–17 januari 2019, Försäkringskassan; Analys och prognos 2019 : 15-29
Vikström, Lotta; Häggström Lundevaller, Erling; Junkka, Johan; et al.
Sequence analysis and related approaches: innovative methods and applications, Cham, Switzerland: Springer 2018 : 69-81
Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta; Haage, Helena
Essays in Economic & Business History, Vol. 35, (1) : 207-238
Haage, Helena; Vikström, Lotta; Häggström Lundevaller, Erling
Historical Life Course Studies, Vol. 4 : 97-119
Vikström, Lotta; Haage, Helena; Häggström Lundevaller, Erling
Disability Studies Quarterly (DSQ), Vol. 37, (4)
Vikström, Lotta; Häggström Lundevaller, Erling; Haage, Helena
Continuity and Change, Cambridge: Cambridge University Press 2016, Vol. 31, (2) : 241-273
De Veirman, Sofie; Haage, Helena; Vikström, Lotta
Scandinavian Journal of History, Vol. 41, (2) : 160-184
Haage, Helena; Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta
Proceedings of the International Conference on Sequence Analysis and Related Methods (LaCOSA II), Lausanne: Université de Lausanne 2016 : 93-102
Haage, Helena; Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta
The future of historical demography: upside down and inside out, Leuven: Acco 2016 : 249-252
Vikström, Lotta
Historisk Tidskrift, Svenska Historiska Föreningen 2016, Vol. 136, (1) : 81-87
Vikström, Lotta
Journal of Migration History, Brill Academic Publishers 2016, Vol. 2, (1) : 148-176
Vikström, Lotta; Marklund, Emil; Sandström, Glenn
Population Studies, Routledge 2015, Vol. 69, (1) : 57-71
Sandström, Glenn; Vikström, Lotta
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet 2015, Vol. 24, (1) : 31-41
Vikström, Lotta; Haage, Helena
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: 2014, (2) : 208-245
Nygren, Thomas; Sandberg, Karin; Vikström, Lotta
Education Sciences, Basel: MDPI 2013, Vol. 3 : 50-73
Nygren, Thomas; Vikström, Lotta
Tracing the women-friendly welfare state: gendered politics of everyday life in Sweden, Göteborg: Makadam Förlag 2013 : 255-275
Vikström, Lotta
Usla, elända och arma: samhällets utsatta under sjuhundra år, Stockholm: Natur och kultur 2013 : 185-208
Vikström, Lotta
XXIVI IUSSP International Population Conference: Programme, IUSSP 2013 : 150-
Vikström, Lotta; Haage, Helena
XXVII IUSSP International Population Conference, Busan, Korea, August 26-31, 2013, Korea
Vikström, Lotta; Sandström, Glenn
XXVII IUSSP International Population Conference: Book of abstracts : 221-221
Vikström, Lotta; Sandström, Glenn; Marklund, Emil
Continuity and Change, Cambridge University Press 2012, Vol. 27, (3) : 409-431
Ericsson, Tom; Vikström, Lotta
Journal of social history, Vol. 44, (3) : 861-888
Vikström, Lotta
Journal of Family History, Thosands Oaks, California, USA: Sage 2011, Vol. 36, (2) : 107-117
Vikström, Lotta; Poppel, van, Frans; Putte, Van de, Bart
The Journal of Family History, special divorce issue