"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lotta Vikström

Jag har en social- och historiedemografisk inriktning. Min forskning undersöker vad funktionsnedsättningar innebär för människors livsvillkor och åldrande i samhället förr och nu.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia
Plats
YA, Norra Beteendevetarhuset Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor till Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet (EDÅ) Enhet: CEDAR Forskning
Plats
Norra Beteendevetarhuset, 4 tr, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är professor i historia med social- och historiedemografisk inriktning. Sedan 1 sept 2023 fungerar jag som s.k. ämnesprofessor för historieämnet vid Umeå universitet. Min forskning undersöker funktionsnedsättningar i nutid och historiskt tid, som finansieras av projektanslag från dels Vetenskapsrådet (2024-26), dels Wallenbergstiftelserna (2019-25). Mitt senaste projekt (DISTORY, VR 2023-01264) använder såväl källor som skönlitterära skildringar för att rekonstruera livshistorier till en kollektivbiografi av människor med funktionsnedsättningar i 1800-talets Sverige. Inom mitt Wallenberg Scholar Grant-projekt (DISTIME, MAW 2019.0003) leder jag en tvärvetenskaplig forskargrupp som undersöker vad funktionsnedsättningar innebär för människors hälsa och åldrande i Sverige över tid. Under 2016-21 ledde jag ett stort funktionshinderprojekt finansierat av Europeiska Forskningsrådet (ERC Consolidator Grant, DISLIFE-647125). Mina forskningsresultat baserar sig ofta på kyrkböcker som Demografiska Databasen (DDB) har digitaliserat där människors levnadsbanor i 1800- och 1900-talets Sverige kan följas på individ- och befolkningsnivå. Tidigare har jag undersökt människors utanförskap och möjligheter i 1800-talets samhälle, t.ex. bland migranter och utvandrare, ensamstående mödrar, kvinnors förvärvsarbete, mäns och kvinnors liv efter brott. Som gymnasielärare och lektor är jag även intresserad av historiedidaktiska frågor, exempelvis användningen av digitala källor i undervisningen. För närvarande forskar jag mest utöver att handleda studenter och doktorander. Under åren 2011-15 var jag prodekan vid Humanistiska fakulteten.

Fördel att kombinera källor
Min historiedemografiska forskning präglas av ett genusperspektiv som följt med mig sedan studentåren när jag undersökte mäns och kvinnors utvandring till Amerika från min hembygd Kisa i södra Östergötland. Då upptäckte jag inte bara hur informationsrika kyrkböcker är, utan också fördelarna med att kombinera dem med andra källor, exempelvis med emigrantbrev som Kisaborna skrev hem. Olika källor används även i mitt avhandlingsarbete från 2003, som behandlar individers migrationsmotiv och inflyttningsmönster till Sundsvall 1840-1892. En strävan att förena källmaterial kännetecknar också mina studier av brottslingars levnadsbanor och kvinnors arbete. Fångrullor, sockenstämmoprotokoll, handelskalendrar, patientregister och äldre lokalpress utgör några exempel på källor jag använt bredvid befolkningshistoriska material.

Analyserar gärna hela livsförlopp
Husförhörslängderna gör svensk kyrkoboksföring världsunik eftersom vi i dem årligen kan iaktta befolkningsförändringar och följa människor från vaggan till graven. Demografiska Databasens digitalisering av kyrkböcker underlättar kvantitativa studier av individers giftermålsmönster, livslängd, karriärvägar och socio-geografiska rörlighet. Jag genomför ofta statistiska livsförloppsanalyser som hjälper mig uppskatta individers risk/chans att exempelvis flytta, göra karriär, gifta sig eller gå en för tidig död till mötes. Dessa demografiska händelser i livet återspeglar människors levnadsvillkor och varierar beroende på skiftande historiska kontexter och på om de var män, kvinnor, fattiga, välbärgade, migranter, kriminella eller inte, eller levde med olika funktionsnedsättningar. Min historieforskning har fått en tvärvetenskaplig profil i takt med att jag lärt känna teoribildningar och metoder som utvecklats inom statistik, demografi, geografi och sociologi, samt inom genusvetenskap och funktionshinderforskning.

Intresseområden:

• Funktionshinderhistoria
• 1800-talets social- och befolkningshistoriska utveckling
• Mäns och kvinnors socio-geografiska rörlighet under urbanisering och industrialisering
• Kvinnors arbete, utvandring, giftermålsmönster och utomäktenskaplighet
• Livsförloppsanalys, genusperspektiv och källpluralism i historiedemografisk forskning
• Historiedidaktiska aspekter på användningen av digitala källor i undervisning

PLOS ONE, Public Library of Science (PLoS) 2023, Vol. 18, (6)
Namatovu, Fredinah; Häggström Gunfridsson, Erling; Vikström, Lotta
Genväg till forskning, 18
Namatovu, Fredinah; Vikström, Lotta
Historical Methods, Routledge 2023, Vol. 56, (2) : 63-76
Wisselgren, Maria J.; Vikström, Lotta
Journal of Intellectual Disabilities, Sage Publications 2022, Vol. 26, (4) : 1057-1074
Karhina, Kateryna; Ineland, Jens; Vikström, Lotta
History of Psychiatry, Sage Publications 2022, Vol. 33, (2) : 180-199
Liselotte, Eriksson; Junkka, Johan; Sandström, Glenn; et al.
Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, Malmö: Malmö University 2022, Vol. 13 : 111-129
Nordlund, Madelene; Wickman, Kim; Karp, Staffan; et al.
Disability & Society
Vikström, Lotta; Junkka, Johan; Karhina, Kateryna
The Routledge handbook of contemporary inequalities and the life course, London: Routledge 2022 : 136-151
Vikström, Lotta; Karhina, Kateryna; Junkka, Johan
CEDAR Working Papers, 2021:9
Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta; Sandström, Glenn
Journal of International Special Needs Education, Meridian Allen Press 2021, Vol. 24, (2) : 86-96
Ineland, Jens; Karhina, Kateryna; Vikström, Lotta
CEDAR Working Papers, 2021:19
Junkka, Johan; Vikström, Lotta; Häggström Lundevaller, Erling
CEDAR Working Papers, 2021:10
Liselotte, Eriksson; Junkka, Johan; Sandström, Glenn; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Namatovu, Fredinah; Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta
ISAPA 2021. Quality partnerships in Adapted Physical Activity: Stronger Together!: Book of abstracts, Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä 2021 : 88-88
Nordlund, Madelene; Wickman, Kim; Karp, Staffan; et al.
CEDAR Working Papers, 14
Nordlund, Madelene; Wickman, Kim; Vikström, Lotta; et al.
Historical Life Course Studies, Amsterdam: International Institute of Social History 2021, Vol. 10, (S3) : 151-155
Vikström, Lotta; Edvinsson, Sören; Häggström Lundevaller, Erling
CEDAR Working Papers, 2021:12
Vikström, Lotta; Junkka, Johan; Karhina, Kateryna
CEDAR Working Papers, 18
Vikström, Lotta; Junkka, Johan; Namatovu, Fredinah; et al.
CEDAR Working Papers, 11
Vikström, Lotta; Karhina, Kateryna; Junkka, Johan
CEDAR Working Papers, 17
Vikström, Lotta; Wälivaara, Josefine; Ljuslinder, Karin
CEDAR Working Papers, 2021:8
Wisselgren, Maria J.; Vikström, Lotta
PLOS ONE, Public Library of Science (PLoS) 2020, Vol. 15, (4)
Junkka, Johan; Sandström, Glenn; Vikström, Lotta
Scandinavian Journal of Disability Research, Stockholm University Press 2020, Vol. 22, (1) : 35-38
Ljuslinder, Karin; Ellis, Katie; Vikström, Lotta
Scandinavian Journal of Disability Research, Vol 22, No 1
Ljuslinder, Karin; Vikström, Lotta; Ellis, Katie
The History of the Family, Routledge 2020, Vol. 25, (2) : 230-245
Namatovu, Fredinah; Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta
PLOS ONE, PLOS 2020, Vol. 15, (2)
Namatovu, Fredinah; Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta; et al.
The History of the Family, Abingdon: Routledge 2020, Vol. 25, (2) : 322-344
Vikström, Lotta; Haage, Helena; Häggström Lundevaller, Erling
The History of the Family, No 2, Vol 25
Vikström, Lotta; Shah, Sonali; Janssens, Angelique
The History of the Family, Routledge 2020, Vol. 25, (2) : 177-201
Vikström, Lotta; Shah, Sonali; Janssens, Angelique
Funktionsnedsättning i arbetsliv och välfärd: rapport från forskarseminariet i Umeå 16–17 januari 2019, Försäkringskassan; Analys och prognos 2019 : 15-29
Vikström, Lotta; Häggström Lundevaller, Erling; Junkka, Johan; et al.
Sequence analysis and related approaches: innovative methods and applications, Cham, Switzerland: Springer 2018 : 69-81
Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta; Haage, Helena
Essays in Economic & Business History, Vol. 35, (1) : 207-238
Haage, Helena; Vikström, Lotta; Häggström Lundevaller, Erling
Historical Life Course Studies, Vol. 4 : 97-119
Vikström, Lotta; Haage, Helena; Häggström Lundevaller, Erling
Disability Studies Quarterly, Vol. 37, (4)
Vikström, Lotta; Häggström Lundevaller, Erling; Haage, Helena
Continuity and Change, Cambridge: Cambridge University Press 2016, Vol. 31, (2) : 241-273
De Veirman, Sofie; Haage, Helena; Vikström, Lotta
Proceedings of the International Conference on Sequence Analysis and Related Methods (LaCOSA II), Lausanne: Université de Lausanne 2016 : 93-102
Haage, Helena; Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta
Scandinavian Journal of History, Vol. 41, (2) : 160-184
Haage, Helena; Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta
The future of historical demography: upside down and inside out, Leuven: Acco 2016 : 249-252
Vikström, Lotta
Historisk Tidskrift, Svenska Historiska Föreningen 2016, Vol. 136, (1) : 81-87
Vikström, Lotta
Journal of Migration History, Brill Academic Publishers 2016, Vol. 2, (1) : 148-176
Vikström, Lotta; Marklund, Emil; Sandström, Glenn
Population Studies, Routledge 2015, Vol. 69, (1) : 57-71
Sandström, Glenn; Vikström, Lotta
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet 2015, Vol. 24, (1) : 31-41
Vikström, Lotta; Haage, Helena
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: 2014, (2) : 208-245
Nygren, Thomas; Sandberg, Karin; Vikström, Lotta
Education Sciences, Basel: MDPI 2013, Vol. 3 : 50-73
Nygren, Thomas; Vikström, Lotta
Tracing the women-friendly welfare state: gendered politics of everyday life in Sweden, Göteborg: Makadam Förlag 2013 : 255-275
Vikström, Lotta
Usla, elända och arma: samhällets utsatta under sjuhundra år, Stockholm: Natur och kultur 2013 : 185-208
Vikström, Lotta
XXIVI IUSSP International Population Conference: Programme, IUSSP 2013 : 150-
Vikström, Lotta; Haage, Helena
XXVII IUSSP International Population Conference, Busan, Korea, August 26-31, 2013, Korea
Vikström, Lotta; Sandström, Glenn
XXVII IUSSP International Population Conference: Book of abstracts : 221-221
Vikström, Lotta; Sandström, Glenn; Marklund, Emil
Continuity and Change, Cambridge University Press 2012, Vol. 27, (3) : 409-431
Ericsson, Tom; Vikström, Lotta