"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Datainsamling kring industrialisering och grön samhällsomvandling i norra Sverige

fre
4
feb
Tid Fredag 4 februari, 2022 kl. 13:00 - 15:00
Plats Online

Inbjudan

För närvarande upplever svenska Arktis en snabb återindustrialisering, inte minst kopplat till batterifabriker och grön stålproduktion. Tillgång till billig energi, naturresurser och kalla temperaturer har dock utlöst även andra industriella investeringar i regionen. Sammanlagt förväntas investeringarna uppgå till 100 miljarder kronor under nästa decennium. Den snabba utvecklingen kräver också cirka 100 000 nya invånare i Väster- och Norrbotten, vilket motsvarar en befolkningsökning på mer än 20 procent. Därför kan man förvänta sig att samhällen i det svenska Arktis kommer att genomgå en hittills okänd omstrukturering och omvandling.

Självklart ger en sådan förändring utmärkta möjligheter för forskare att studera den pågående förändringen redan medan den sker, men också att följa dess utveckling på längre sikt. Tidigare har de flesta snabba omvandlingar av samhällen och befolkningar studerats i efterhand med dess vetenskapliga fallgropar och brister. Nu finns det en möjlighet att samla in data och utforma studier i förväg. En förutsättning för detta är att man kan fånga de sociala, ekonomiska, beteende- och miljömässiga samt medicinska dimensionerna av den pågående förändringen. Statistikmyndigheten SCB och andra intressenter samlar in en del av de relevanta uppgifterna, men mer specifika uppgifter kommer att behövas för att underlätta fördjupad forskning idag och i framtiden.

Mot denna bakgrund bjuder ARCUM, Arktiskt centrum vid Umeå universitet, in intresserade forskare till ett seminarium för en inledande diskussion om databehov och datainsamling i förhållande till den pågående utvecklingen. Syftet med seminariet är att identifiera och diskutera följande:

  • Forskningsintressen och databehov
  • Samordnade åtgärder och koordinering
  • Finansieringsmöjligheter

Med tanke på den rådande pandemisituationen kommer seminariet troligen att hållas online och en länk kommer att skickas ut i god tid till alla registrerade deltagare.

Varmt välkommen att registera ditt intresse genom att kontakta Anngelica, se kontaktinformation nedan. 

Evenemangstyp: Seminarium
Talare
Dieter Müller
Professor, övrig/annan befattning
Läs om Dieter Müller
Kontaktperson
Anngelica Kristoferqvist
Läs om Anngelica Kristoferqvist