Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 3 december 2020)

printicon
Personalbild Dieter Müller

Dieter Müller

Jag är vicerektor med ansvar för forskning och forskarutbildning inom samhällsvetenskap och humaniora vid Umeå universitet. Jag är professor i kulturgeografi.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för geografi Enhet: Geografi
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 2& 3 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor till Universitetsledningen Enhet: Universitetsledningen Roll: Vicerektor
Plats
Universitetsledningshuset plan 6, Universitetsområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är vicerektor med ansvar för forskning, forskarutbildning, samverkan och internationalisering inom samhällsvetenskap och humaniora vid Umeå universitet. Jag doktorerade vid samma lärosäte och är nu anställd som professor i kulturgeografi vid Umeå universitet.

Forskning:
Mitt forskningsintresse finns inom turism och regional utveckling, mobilitet och turism i perifera områden. Min forskning specialiserar sig på så gott som alla aspekter av fritidsboende och fritidshusmobilitet, samisk turism, naturturism, turistindustrin, regional utveckling och landsbygdsförändring i synnerhet i nordliga, perifera områden och i polartrakterna. En lista på publikationer och bibliometrisk information finns tillgänglig på Google Scholar och en film på mitt arbete om turism i nordliga områden som producerades för TV4 Nyheterna kan hittas på Youtube.

För närvarande är jag projektledare för följande forskningsprojekt:

  • Climate Change and the Double Amplification of Arctic Tourism: Challenges and Potential Solutions for Tourism
    and Sustainable Development in an Arctic Context (FORMAS)
  • SALIENSEAS: Enhancing the Saliency of Climate Services for Marine Mobility Sectors in European Arctic Seas (European Research Area for Climate Services ERA4CS / FORMAS)

Biografi:
Jag var tidigare dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet och har en rad styrelseuppdrag. Jag är ordförande för Internationella geografiska unionens kommitté Tourism, Leisure and Global Change och är grundande medlem av International Polar Tourism Research Network (IPTRN). Dessutom är jag ordförande för styrelserna för Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum), Företagsforskarskolan, Idrottshögskolan och Universitetsbiblioteket (UB). 2009 blev jag utnämnd till ung, lovande forskare vid Umeå universitet. År 2018 fick jag Roy Wolfe Award för framstående insatser inom turismgeografin.

Utöver mina akademiska uppdrag har jag även varit styrelsemedlem i Stiftelsen för kunskapsfrämjande i turism som årligen ansvarar för att utse vinnaren av Stora turistpriset samt medlem i den rådgivande vetenskapliga nämnden för Landsbygdsnätverket.

Jag är en av redaktörerna för Geographies of Tourism and Global Change, en bokserie som publiceras av Springer, och resursredaktör för Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism.

Jag deltar i redaktionsrådet för följande tidskrifter:

  • Current Issues in Tourism
  • Tourism Geographies (granskningsnämnd)
  • Matkailututkimus – The Finnish Journal of Tourism Research
  • Tourism and Hospitality Management
  • Croatian Geographical Bulletin

Akademiska meriter:
Professor i kulturgeografi (2007)
Docent (2004)
PhD (1999)

Ledningsmeriter:
Vicerektor, Umeå universitet (2016– )
Dekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet (2011–2016)

2020
Journal of Tourism Futures, Emerald Group Publishing Limited 2020, Vol. 6, (1) : 91-101
Demiroglu, Osman Cenk; Lundmark, Linda; Saarinen, Jarkko; et al.
2020
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism
Müller, Dieter K.
2020
TemaNord, 2020:529
Müller, Dieter K.; Carson, Doris A.; de la Barre, Suzanne; et al.
2020
Publications of the Multidimensional Tourism Institute
Müller, Dieter K.; de Bernardi, Cecilia
2019
Tourism, INST TOURISM 2019, Vol. 67, (3) : 239-252
Abbasian, Saeid; Müller, Dieter K.
2019
The 8th Nordic Geographers Meeting, June 16-19, 2019, Trondheim, Norway
Demiroglu, O. Cenk; Lundmark, Linda; Müller, Dieter K.; et al.
2019
AIRTH 2019,  Innovation and Entrepreneurship for Sustainable SuccessInnsbruck, Austria, September 12–14, 2019
Demiroglu, O. Cenk; Müller, Dieter K.
2019
Tourism Geographies, Routledge 2019, Vol. 21, (2) : 261-283
Halkier, Henrik; Müller, Dieter K.; Goncharova, Natalia A.; et al.
2019
Current Issues in Tourism, Routledge 2019, Vol. 22, (16) : 1958-1974
Larsson, Lars; Müller, Dieter
2019
Turismen och resandets utmaningar, Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi 2019 : 53-77
Marjavaara, Roger; Müller, Dieter K.; Back, Andreas
2019
Perspectives on rural tourism geographies: case studies from developed nations on the exotic, the fringe and the boring bits in between, Cham: Springer 2019 : 137-157
Müller, Dieter K.
2019
Turismen och resandets utmaningar, Stockholm: Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi 2019 : 135-154
Müller, Dieter K.
2019
Kampen om kunskap : akademi och praktik, Stockholm: Santérus Förlag 2019 : 95-102
Müller, Dieter K.
2019
Elgar Research Agendas
2019
A research agenda for tourism geographies, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2019 : 60-70
Müller, Dieter K.
2019
A research agenda for tourism geographies, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2019 : 1-6
Müller, Dieter K.
2019
A research agenda for tourism geographies, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2019 : 7-22
Müller, Dieter K.
2019
The politics of Arctic resources: change and continuity in the "Old North" of northern Europe, London: Routledge 2019 : 99-118
Müller, Dieter K.; Byström, Joakim; Stjernström, Olof; et al.
2019
Exploring the opportunities and challenges of international students, New York: Nova Science Publishers, Inc. 2019 : 99-124
Nilsson, Per A.; Westin, Kerstin; Müller, Dieter K.
2019
Rovaniemi: Multidimensional Tourism Institute 2019
Olsen, Kjell O.; Abildgaard, Mette S.; Brattland, Camilla; et al.
2019
TemaNord, 2019:528
Rantala, Outi; de la Barre, Suzanne; Granås, Brynhild; et al.
2018
The Routledge handbook of second home tourism and mobilities, London: Routledge 2018 : 291-297
Hall, C. Michael; Müller, Dieter K.
2018
The Routledge handbook of second home tourism and mobilities, London: Routledge 2018 : 355-360
Hall, C. Michael; Müller, Dieter K.
2018
The Routledge handbook of second home tourism and mobilities, London: Routledge 2018 : 17-26
Hall, C. Michael; Müller, Dieter K.
2018
Journal of Sustainable Tourism, Routledge 2018, Vol. 26, (8) : 1468-1482
Leu, Traian; Eriksson, Madeleine; Müller, Dieter
2018
Tourism Geographies, Routledge 2018, Vol. 20, (1) : 172-174
Müller, Dieter K.
2018
Tourism in transitions: recovering decline, managing change, Cham: Springer 2018 : 1-20
Müller, Dieter K.
2018
The Routledge handbook of second home tourism and mobilities, London: Routledge 2018 : 3-14
Müller, Dieter K.; Hall, C. Michael
2018
The Routledge handbook of second home tourism and mobilities, London: Routledge 2018 : 215-221
Müller, Dieter K.; Hall, C. Michael
2018
The Routledge handbook of second home tourism and mobilities, Abingdon, Oxon: Routledge 2018 : 115-121
Müller, Dieter K.; Hall, C. Michael
2018
Geographies of Tourism and Global Change, 1
2018
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Vol. 18, (2) : 163-182
Zhang, Jundan; Müller, Dieter
2018
Tourism Geographies, Abingdon: Routledge 2018, Vol. 20, (S1) : 67-84
Åberg, Kajsa G.; Müller, Dieter K.
2017
Tourism and indigeneity in the Arctic, Bristol: Channel View Publications 2017 : 71-86
Müller, Dieter K.; Hoppstadius, Fredrik
2017
Tourism and indigeneity in the Arctic, Bristol: Channel View Publications 2017 : 281-289
Müller, Dieter K.; Viken, Arvid
2017
Tourism and Indigeneity in the Arctic, Bristol: Channel View Publications 2017 : 3-15
Müller, Dieter K.; Viken, Arvid
2017
Tourism and cultural change, 51
2017
Tourism and indigeneity in the Arctic, Bristol: Channel View Publications 2017 : 16-32
Viken, Arvid; Müller, Dieter K.
2016
Polar Research, Tromsö: Co-Action Publishing 2016, Vol. 35
de la Barre, Suzanne; Maher, Patrick; Dawson, Jackie; et al.
2016
Naturtourismus: Chancen und Herausforderungen, Mannheim: Meta GIS Systems 2016 : 113-124
Müller, Dieter K.
2015
The New Arctic, Heidelberg: Springer Berlin/Heidelberg 2015 : 147-158
Müller, Dieter K
2015
Encyclopedia of Sustainable Tourism, Wallingford: CABI Publishing 2015 : 435-436
Müller, Dieter K.
2015
Matkaliututkimus, Finnish Journal of Tourism research, Vol. 11, (1) : 43-54
Åkerlund, Ulrika; Pitkänen, Kati; Hiltunen, Mervi J.; et al.
2014
Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie, Bad Soden: Buchenverlag 2014, Vol. 58, (2-3) : 115-126
Byström, Joakim; Müller, Dieter K.
2014
Friluftsliv i förändring: studier från svenska upplevelselandskap, Stockholm: Carlsson Bokförlag 2014 : 182-195
Lundmark, Linda; Brouder, Patrick; Fredman, Peter; et al.
2014
The Wiley Blackwell Companion to Tourism, Chichester: Wiley-Blackwell 2014 : 389-400
Müller, Dieter K.
2014
Geographia Polonica, Institute of Geography and Spatial Organization 2014, Vol. 50, (3) : 299-312
Müller, Dieter K.
2014
Geographia Polonica, Institute of Geography and Spatial Organization 2014, Vol. 87, (3) : 353-365
Müller, Dieter K.
Publicerad: 05 okt, 2020
Publicerad: 26 jun, 2020
Publicerad: 22 nov, 2019
Publicerad: 09 sep, 2019
Publicerad: 13 nov, 2018
Publicerad: 02 jul, 2018