Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Anngelica Kristoferqvist

Anngelica Kristoferqvist

Min bakgrund är kognitionsvetenskap, datavetenskap och psykologi, och jag började här som amanuens 2002. Numera jobbar jag för Arcum och den arktiska forskningen.

Verksam vid

Anknytning
Projektassistent vid Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum) Roll: IT-ansvarig, Katalogansvarig
Plats

Jag arbetar i navet av den arktiska forskningen vid Umeå universitet, och möjliggör på olika sätt för forskare att möta varandra och andra aktörer inom arktisk forskning, både nationellt och internationellt.

Flertalet konferenser och seminarier ligger på mina axlar att arrangera, eller hjälpa till vid, exempelvis Polar Forum, Barentsrådet och Umeå Arctic Seminars. Jag jobbar i flera olika projekt (se gärna vår hemsida för mer info) och ansvarar bl.a. för match-making event och utbildningsinformation av arktiska utbildningar vid universitetet.

Jag uppdaterar vår hemsida och våra sociala medier samt jobbar med reportage, utskick och nyhetsbrev för våra intresserade och affilierade. Jag gästföreläser med arktiskt fokus samt jobbar med utlysning, registrering och uppföljning av strategiska medel. Jag sköter viss administration såsom diarium och arkiv, IT, underlag till ekonomiadministration och inköp m.m.

Undervisat i utvecklingspsykologi och informationsprocessande på Psykologprogrammet och på Logopedprogrammet. Gästföreläst på kursen Evenemang vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia – avdelning kulturgeografi, samt undervisat i kursen Varumärke och digital kommunikation på Yrkeshögskoleutbildning i Digital strategi.

Publicerad: 21 jan, 2021
Publicerad: 13 nov, 2019