Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Anngelica Kristoferqvist

Anngelica Kristoferqvist

Min bakgrund är kognitionsvetenskap, datavetenskap och psykologi och jag började som amanuens 2002. Numera jobbar jag för Arcum och den arktiska forskningen.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Projektassistent vid Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum) Roll: IT-ansvarig, Katalogansvarig
Anknytning
Studievägledare (tjänstledig) vid Institutionen för psykologi

Jag arbetar vid Arcum, i navet av den arktiska forskningen vid Umeå universitet, och möjliggör på olika sätt för forskare att möta varandra och andra aktörer inom arktisk forskningen, både nationellt och internationellt.

Flertalet konferenser och seminarier ligger under mina arbetsuppgifter att arrangera, eller hjälpa till vid, exempelvis Polar Forum, Barentsrådet och Umeå Arctic Seminars som äger rum ca en gång i månaden.

Jag uppdaterar vår hemsida och våra sociala medier samt jobbar med reportage, utskick och nyhetsbrev för våra intresserade och affilierade. Jag jobbar med utlysningen, registreringen och uppföljningen av Arcums strategiska medel som sker två gånger per år. Jag sköter även viss administration, exempelvis diarium och arkiv, underlag till ekonomiadministration och inköp.

För fackföreningen JUSEK sitter jag i professionsföreningen för IT-akademiker.

Publicerad: 13 nov, 2019