"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anngelica Kristoferqvist

Jag samordnar aktiviteter vid den arktiska forskarskolan och andra arktiska utbildningsinsatser. Mina akademiska bakgrunder är inom kognitionsvetenskap, datavetenskap och psykologi.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Utbildningssamordnare vid Institutionen för språkstudier
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum) Enhet: Arktisk forskarskola med inriktning mot hållbar utveckling Roll: IT-ansvarig, Katalogansvarig

Jag arbetar i navet av den arktiska utbildningen och forskningen vid Umeå universitet, och möjliggör på olika sätt för forskare, doktorander och studenter att möta varandra och andra aktörer inom arktisk forskning och utbildning, både nationellt och internationellt.

Undervisat i Utvecklingspsykologi och Informationsprocessande på Psykologprogrammet och på Logopedprogrammet. Gästföreläser på kursen Evenemang vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia – avdelning kulturgeografi, samt undervisat i kursen Varumärke och digital kommunikation på Yrkeshögskoleutbildning i Digital strategi.