Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forum för samisk hälsa

ons
4
mar
Tid Onsdag 4 mars till torsdag 5 mars, 2020 kl. 09:30 - 15:00
Plats Vardagsrummet, Humanisthuset

Det har länge saknats ett forum för diskussion kring hur aktörer tillsammans kan utveckla och stärka samisk hälsa. Syftet är nu att skapa en sådan mötesplats på Universitetet, där olika aktörer kan mötas för att öka samverkan dem emellan och därigenom bidra till en bättre hälsa bland samer. Mötet är strukturerat i olika fokusområden där viktiga aktörer introducerar områden och öppnar för dialog och diskussion. Fokusområdena är Politik, Hälso- och sjukvård, Samisk Hälsoforskning samt Samverkan med samiska civilsamhället.

Första dagen: öppet möte, ca 10-15 med lunch, på Umeå Universitet

Andra dagen: stängt möte riktat mot utveckling av forskning kring samisk hälsa, på Institutionen för Epidemiologi och global hälsa.

Konferens