"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

#frAIday: AI-kunskap - vad och för vem?

fre
24
nov
Tid Fredag 24 november, 2023 kl. 12:15 - 13:00
Plats Zoom

I takt med att AI-tekniken snabbt utvecklas och integreras i olika aspekter av liv och arbete blir det allt viktigare att veta hur man använder AI-baserade verktyg, men också att ha en grundläggande förståelse för hur tekniken fungerar. Strategi- och policydokument på både nationell och internationell nivå lyfter fram behovet av AI-kunskaper som ett sätt att ge individer möjlighet att fatta välgrundade beslut, förstå och mildra etiska frågor och fördomar samt anpassa sig till föränderliga arbetsmarknader. Denna kompetens är avgörande inte bara för personlig empowerment utan också för att utforma offentlig politik, främja innovation och säkerställa en ansvarsfull utveckling och användning av AI-teknik. I detta föredrag kommer Linda Mannila att diskutera AI-kunskap utifrån två frågor: vad kan det innebära och för vem?

Foto: Micke Pöyhönen

Om du inte redan är registrerad hos #frAIday kan du göra det här för att få Zoom-länken

Evenemangstyp: Föreläsning

Linda Mannila är biträdande professor i Datavetenskap vid Helsingfors universitet (FI) och adjungerad biträdande professor i utbildning inom datavetenskap vid Linköpings universitet. Hennes forskning fokuserar på frågor som rör digital kompetens och AI-litteracitet ur ett elev-, lärar- och organisationsperspektiv. Hon leder för närvarande AILIT, ett co-designprojekt om AI-kunskap i skolan som finansieras av Svenska kulturfonden (FI), samt NordicEdAI, ett nordiskt nätverk om AI i utbildning som finansieras av Vetenskapsrådet.

Kontaktperson
Henry Lopez Vega
Läs om Henry Lopez Vega