Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

#frAIday

Allt du vill veta om artificiell intelligens.

Välkommen till en föreläsningsserie om artificiell intelligens där forskare från Umeå universitet och internationellt hyllade experter delar sina rön.

Att delta i #frAiday är din möjlighet att dela din erfarenheter och kunskaper inom artificiell intelligens, men också att lära dig mer om fältet, diskutera ett brett spektrum av perspektiv och träffa nya intressanta människor.

 

Tid: Fredagar, 12:15 – 13:00
Plats: Via Zoom, på grund av nya restriktioner kring Covid-19. frAIday är öppet för alla som är intresserade. Presentationerna hålls på engelska. 


Program

11 Juni
Turism i det virtuella labbet: möjligheter för AI och turismsamarbeten

Jilian Student, Post Doktor och Forskare, Environmental Policy Group, Wageningen University. Forskning, Verkställande redaktör, Journal of Integrative Environmental Sciences. 

 

 

 

 

Om föreläsningen

Frånvaron av turistaktiviteter det senaste året på grund av Covid-19 har ökat allmänhetens medvetenhet om turismens betydelse som industri och de sociala och miljömässiga konsekvenserna av turister. Turism är dock ett svårt mänskligt miljöfenomen att studera i labb. AI har potential att ge insikter om effekterna av beslutsfattande på några av de utmaningar som påverkar sektorns långsiktiga hållbarhet som Covid-19, klimatförändringar och andra katastrofer. Denna presentation kommer att belysa några av de största utmaningarna och de datavetenskapsluckor som turismforskare står inför. Under den här sessionen kommer vi att diskutera några av de möjligheter och steg som krävs för AI och turism samarbete.

18 Juni 
Empirisk modellinlärning

Michela Milano professor inom Artificial Intelligence för DISI – University of Bologna; Chef för Centro Interdipartimentale Alma Mater Research Institute for Human-Centered Artificial Intelligence - (Alma AI)

 

 

 

Om föreläsningen

Att ta fram väldesignade modeller är en av de de största utmaningarna för att få realistiska och användbara besluts- och optimeringssystem. Traditionella modeller skapades genom att interagera domänexperter med begränsad noggrannhet. Idag har vi tillgång till datamängder i oöverträffad skala och noggrannhet. I det här föredraget föreslår vi en metod som kallas Empirisk modellinlärning som använder maskininlärning för att extrahera datadrivna beslutsmodellkomponenter och integrerar dem i en expertdesignad beslutsmodell. Vi beskriver de huvudsakliga domänerna där EML kan vara användbart och vi visar hur man grundar Empirical Model Learning på vissa applikationer. Föreläsningen hålls på engelska. Läs mer på den engelska sidan. 

 

Anmälan

För att kunna delta behöver du registrera dig med namn och adress på den engelska sidan. Vi skickar en länk till Zoom-eventet i god tid innan föreläsningen.

För mer information, vänligen kontakta

Tatyana Sarayeva
Samordnare av WASP-HS och forskargruppen Responsible Artificial Intelligence.
E-mail: tatyana.sarayeva@umu.se

Christian Kammler 
Doktorand, institutionen för datavetenskap
E-mail: christian.kammler@umu.se

 

Tidigare föreläsningar

Tidigare föreläsningar

"30 år på jakt efter AI med fokus på människan"
Helena Lindgren, professor vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet

"Från Plato till Yoda, om att utbilda ansvarsfulla AI-designers i fältarbete"
Loîs Vanhée, forskare vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. 
Ta del av presentationen "From Plato to Yoda" här

"Lögner, bedrägeri och beräkningar"
Hans Ditmarsch, senior researcher, CNRS, The French National Research Organisation. Ladda ner presentationen "Lies, deception and computations" här.

"Fyra nivåer av förklarbar AI och dess konsekvenser för patienterna"
Erik Camparo, doktorand vid institutionen för datavetenskap. Ladda ner presentationen här 

"Dataintegritet – aktuell forskning på Umeå universitet"
Vicenc Torra, professor vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. Ladda ner presentationen här.

"AI-implementering i bolag - de bra, dåliga och udda exemplen"
Salla Franzen, Chief Data Scientist, SEB. Ladda ner presentationen "AI in financial services" här.

"Prototyper för social simulering"
Maarten Jensen, doktorand vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. Ladda ner presentation här. 

"För människocentrerad och tillförlitlig utveckling av AI"
Juan Carlos Nieves, universitetslektor vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. Ladda ner presentationen här. 

"Beslutsfattande i en kontext"
Frank Dignum, professor vid institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet. Ladda ner presentationen "Deliberation in context" här. 

"Ramverk och riktlinjer för AI"
Andreas Theodorou, postdoktor vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. Ladda ner presentationen här

"Agent-modeller i Unity – om att nå utanför akademin"
Cezara Pastrav, forskningsingenjör vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. Ladda ner presentationen här.

"Jag och AI – användarmedverkan vid design"
Karin Danielsson, universitetslektor vid institutionen för informatik, Umeå universitet. Ladda ner presentationen här.

"Att sätta normer i ett sammanhang" 
René Mellema, doktorand vid institutionen för datavetenskap. Ladda ner presentationen här.

"Människor är inte binära"
Hanna Devinney, doktorand vid institutionen för datavetenskap och Umeå centrum för Genusstudier (UCGS). Ladda ner presentationen här

"En boxologi av designmönster för system som lär sig och resonerar", Frank van Harmelen, professor i Knowledge Representation and Reasoning vid institutionen för datavetenskap, Vrije Universiteit Amsterdam. Ladda ner presentationen här

"Ett Bayesiansk tillvägagångssätt för att lära sig normer i system med flera agenter" 
Stephen Cranefield, professor vid institution för informationsvetenskap, University of Otago, New Zealand. Här kan du ladda ner presentationen.

"Covid-Town: en integrerad ekonomisk-epidemiologisk agentbaserad modell" Patrick Mellacher, doktorand vid institutionen för ekonomi, Graz universitet, Österrike. Ladda ner presentationen här

"Algoritm-rekommendationer och AI: Youtube och meme-kulturen"
Gavin Feller, postdoktor vid Humlab, Umeå universitet. Ladda ner presentationen här. 

"Mer kraftfulla och autonoma agenter", Kalle Grill, docent och universitetslektor i filosofi vid institutionen för idé och samhällsstudier, Umeå universitet. Ladda ner presentationen här.

"Resonemang och beslutsfattande - från människa till maskin" 
Thimoteus Kampik, doktorand vid institutionen för datavetenskap. Ladda ner presentationen här.

"Interaktionsdesign och relationen till autonoma system"
Kristina Höök, professor i interaktionsdesign vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Ladda ner presentationen här.

AI-förbättrad kunskapsskörd
Lili Jiang, universitetslektor vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. Ladda ner presentationen här.

"Bygga ett kompetent, socialt och interaktivt AI"
 Rui Prada, universitetslektor vid institutionen för datavetenskap vid Instituto Superior Técnico, University of Lisbon. Se bilderna här.