"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

#frAIday: Den generativa AI-boomen inom digitala plattformar

fre
17
nov
Tid Fredag 17 november, 2023 kl. 12:15 - 13:00
Plats Zoom

Hur förändrar generativ AI de digitala plattformarnas karaktär och styrning?
I den här föreläsningen kommer jag att konfrontera den vanliga missuppfattningen att generativ AI bara är ett kompletterande verktyg eller ett kraftfullt hjälpmedel. Jag kommer att undersöka hur integrering av generativ AI i digitala plattformar i själva verket kan främja en grundläggande omkonfiguration av relationer och roller. Denna process går utöver enkel funktionsintegration eller förbättrad effektivitet; den medför interaktiva delegeringar och plattformsförvaltning, vilket kräver gränsarbete. Föreläsningen kommer att beskriva begreppet "generativa plattformar" som innebär en grundläggande förändring av traditionella digitala plattformar och deras styrning. Insikter från en fallstudie av en digital utbildningsplattform som nyligen har integrerat generativ AI kommer att ligga till grund för vår diskussion.

Om du inte redan är registrerad hos #frAIday kan du göra det här för att få Zoom-länken

Evenemangstyp: Föreläsning

Angelos Kostis är biträdande professor vid Umeå School of Business, Economics, & Statistics och Wallander Research Fellow vid Stanford University. Angelos forskningsintressen ligger i de framväxande relationer och funktioner som är förknippade med utveckling och användning av ny digital teknik i mindre digitalt mogna sammanhang. Hans nuvarande projekt fokuserar på hur moderna arbetsplatser och befintliga metoder i allt högre grad (om)formas av den genomgripande integrationen och användningen av data.

Kontaktperson
Henry Lopez Vega
Läs om Henry Lopez Vega