"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Porträttbild i svartvitt föreställande M. föreläsare för #frAIday

#frAIday: Etnisk profilering i danska polisinsatser

fre
16
feb
Tid Fredag 16 februari, 2024 kl. 12:15 - 13:00
Plats Zoom

Ger den danska lagstiftningen tillräckligt skydd mot etnisk profilering som utförs av brottsbekämpande myndigheter, i enlighet med Danmarks åtaganden om mänskliga rättigheter? En del av svaret ligger i att undersöka huruvida Danmarks åtaganden gällande mänskliga rättigheter respekteras när dansk polis använder sig av Intelligence Led Policing (ILP) teknik, specifikt POL-INTEL och Smart Spot, och om dessa tekniker kan förstärka etnisk profilering.

Genom statistisk data har det observerats att risken för att bli åtalad utan att bli dömd i Danmark 2014 var 65-70 procent högre för personer med icke-västerländsk bakgrund jämfört med etniska danskar. Under samma period var risken 86-88 procent högre för invandrare eller efterkommande med icke-västlig bakgrund att bli arresterade utan att sedan bli dömda jämfört med etniska danskar. Mellan 2009 och 2019 var det även en 27 respektive 45 procent högre sannolikhet för invandrare och efterkommande att åtalas i ett fall som sedan resulterade i åtalsunderlåtelse eller frikännande, jämfört med etniska danskar.

Detta talk kommer diskutera den ovan nämnda statistiken som väcker frågor om huruvida deras användning förvärrar etnisk profilering, om de båda teknikerna tillsammans utgör ett prediktivt verktyg för polisen och om de riskerar att skapa eller förstärka befintliga (diskriminerande) återkopplingsmekanismer.

Om du inte redan är registrerad hos #frAIday kan du göra det här för att få Zoom-länken

Evenemangstyp: Föreläsning

Maysum Sattar Al-Sami är doktorand vid juridiska institutionen vid Aalborgs universitet. Hon forskar om de rättsliga aspekterna av etnisk profilering i danska polisinsatser. Det övergripande syftet med avhandlingen är att bedöma om nationell lagstiftning och praxis avseende etnisk profilering är förenlig med annan dansk lagstiftning och Danmarks skyldigheter i fråga om mänskliga rättigheter.

Kontaktperson
Henry Lopez Vega
Läs om Henry Lopez Vega