"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

#frAIday: Introduktion till social AI - Att utrusta maskiner med social intelligens

fre
15
dec
Tid Fredag 15 december, 2023 kl. 12:15 - 13:00
Plats Zoom

Målet med denna föreläsning är att ge en introduktion till social AI, den domän som syftar till att förstå mänskligt beteende i termer av sociala och psykologiska fenomen. Efter att ha redogjort för de viktigaste idéerna bakom social AI kommer föreläsningen att ge ett exempel på hur denna domän fungerar, från insamling av data till utveckling av lämpliga tillvägagångssätt samt analys och tolkning av resultat. Slutligen kommer föredraget att ge en översikt över nuvarande aktiviteter inom social AI vid University of Glasgow, med fokus på möjliga samarbeten med Umeå universitet.

Om du inte redan är registrerad hos #frAIday kan du göra det här för att få Zoom-länken

Evenemangstyp: Föreläsning

Alessandro Vinciarelli är professor vid University of Glasgow och hans forskningsintresse är social signalbehandling, den domän som syftar till modellering, analys och syntes av icke-verbalt beteende. Han har publicerat omkring 200 arbeten och leder UKRI Centre for Doctoral Training in Socially Intelligent Artificial Agents. Slutligen är Alessandro medgrundare av Klewel och vetenskaplig rådgivare för Substrata.