"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Framställningar av norr

ons
15
maj
Tid Onsdag 15 maj, 2019 kl. 13:15 - 15:00
Plats HB210

Norr är en geografisk riktning, och ett mer eller mindre tydligt definierat område eller fysisk plats, men innebörden av det norra och det nordliga är också en kulturell konstruktion formad av idéer och framställningar formulerade av aktörer inifrån och utifrån. Betydelsen av det norra och nordliga förändras ständigt, tar ny form, expanderar och försvinner ibland.

Forskarnätverket Framställningar av norr, samordnat av Institutionen för språkstudier, bygger vidare på en lång forskningstradition med nordligt fokus vid Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet. Våra forskare undersöker framställningar av det norra och nordliga i olika kulturella kontexter och medier, tillkomna inom nordliga områden eller skapade av utomstående betraktare. De närmar sig också språk från ett antal olika perspektiv, igen med utgångspunkt i både interna och externa källor. Miljö- och hållbarhetsfrågor präglar många diskussioner idag och det norra och nordliga spelar också en roll när det gäller flertalet andra globala utmaningar.

Den 15 maj organiseras det första seminariet i en serie avsedd att samla de av fakultetens forskare som intresserar sig för nordliga studier. Avsikten är att få en uppdaterad bild av vilken typ av forskning relaterad till norr och det nordliga som bedrivs vid fakulteten idag och att identifiera möjliga kontaktpunkter som kan leda till etablerandet eller stärkandet av framtida samarbeten.

Alla är hjärtligt välkomna!

Program 15 maj, HB210

13.15–13.20
Annika Egan Sjölander och Maria Lindgren Leavenworth hälsar välkomna.

13.20–13.40
Lars-Erik Edlund Studier av de europeiska nordområdena – områdets utveckling och framtidsutmaningar.

13.40–13.50
Heidi Hansson Gruvor, skog och mord.

13-50–14.00
Anders Öhman Norrland skriver tillbaka. Olof Högberg och kampen för värdighet.

14.00–14.10
Per Axelsson Hälsostudier i norr.

14.10–14.20
Erland Mårald Ta ner himlen på jorden.

14.20–14.30
Annika Egan Sjölander Mönstersamhälle i norr – om samhällsomvandlingar i Malmfälten.

14.30–14.40
Maria Lindgren Leavenworth Det föreställda Arktis.

14.40–15.00 (max)
Gemensam diskussion kring beröringspunkter och framtida aktiviteter.

Evenemangstyp: Seminarium
Kontaktperson
Maria Lindgren Leavenworth
Läs om Maria Lindgren Leavenworth
Kontaktperson
Annika Egan Sjölander
Läs om Annika Egan Sjölander