"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Maria Lindgren Leavenworth

Professor i modern engelsk litteratur. Forskningsintressen: spekulativ fiktion, reseberättelser, fan fiction, Arktis.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Engelska
Plats
A, Humanisthuset, korridor HUM.J.2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Undervisning och handledning

Jag undervisar främst litteraturmoment, från grund- till avancerad nivå. För närvarande är jag huvudhandledare för doktorand Lara Rodríguez Sieweke, samt biträdande handledare för Solveig Bollig . 

Forskning

Jag disputerade 2000 med avhandlingen The Second Journey (reviderad utgåva 2010), där fokus låg på en nutida resa i en äldre resenärs fotspår. Den ursprungliga reseberättelsen fungerar som en explicit karta vilken inte bara vägleder den andra resenären till ett geografiskt mål, men till en upplevd känsla av autenticitet.Till formen drar den andra resan uppmärksamhet till efterliknande och upprepning, aspekter som ofta döljs eller undertrycks i reselitteratur, men beskrivningarna syftar till att figurativt förvandla platser som redan är bildligt och bokstavligt kartlagda till delvis nya landskap. Se också “Footsteps” (The Routledge Research Companion to Travel Writing, 2020).

Efter arbetet med avhandlingen deltog jag i projektet Främmande Nord, och såg på reselitteratur från det långa 1800-talet (se publikationslista). I min pågående forskning fortsätter jag att undersöka hur utomståendes framställningar av nordliga områden i skönlitteratur kan knytas till och belysa kulturella diskurser. Mer specifikt är jag intresserad av hur Arktis fungerar och förändras i spekulativ fiktion: texter som på olika sätt presenterar förhållanden som kontrasterar mot läsarens förståelse av verkligheten. Jag undersöker hur specifikt arktiska spekulativa element uppstår och hur bilden av Arktis förändras genom den spekulativa fiktionen. Både traditionella framställningar av Arktis som tomt och främmande, och nutida (och framtida) bilder av bland annat klimatförändringar är del av analysmaterialet. Monografin The Imagined Arctic in Speculative Fiction utkom 2023 (Routledge).

Jag har under flera år arbetat med fan fiction: online-publicerade historier som utgår från redan existerande fiktiva världar. Projektet FAN(G)S: Fansens fiktioner om populärkulturens vampyrer finansierades under åren 2011-2014 av Vetenskapsrådet, och jag och Malin Isaksson analyserade där fans engagemang i tre vampyrvärldar och undersökte hur fanficförfattare å ena sidan behöll starka intertextuella kopplingar till källtexten både på handlings- och karaktärsnivå, å andra sidan gav uttryck för olika former av motstånd mot den. Under projektåren skrev vi ett antal artiklar och antologikapitel (se publikationslista) och projektets monografi Fanged Fan Fiction publicerades i juli 2013. Arbetet med fan fiction har väckt mitt intresse för teoretiska och metodologiska frågor kopplade till paratexter såsom de uppträder i digitala arkiv. Nyckelpublikationer här är “The Paratext of Fan Fiction” (2015) och  “Paratextual Navigation as a Research Method” (2016).

 

 

 

Routledge Studies in World Literatures and the Environment
Lindgren Leavenworth, Maria
Le repos de la guerrière: textes en l'honneur de Barbro Nilsson Sharp, Umeå: Umeå University 2023 : 71-86
Lindgren Leavenworth, Maria
Cold waters: tangible and symbolic seascapes of the north, Springer Nature 2022 : 225-241
Hansson, Heidi; Lindgren Leavenworth, Maria
Fafnir: Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research, Oulu: The Finnish Society for Science Fiction and Fantasy Research 2022, Vol. 9, (2) : 118-133
Lindgren Leavenworth, Maria; Leavenworth, Van
Environmental Education Research, Routledge 2021, Vol. 27, (5) : 727-742
Lindgren Leavenworth, Maria; Manni, Annika
Children's literature and culture
Hansson, Heidi; Lindgren Leavenworth, Maria; Ryall, Anka
Translocal: Culturas Contemporâneas Locais e Urbanas, UMa-CIERL/CMF/IA 2020, Vol. 5
Lindgren Leavenworth, Maria
The Arctic in literature for children and young adults, New York: Routledge 2020 : 217-229
Lindgren Leavenworth, Maria
Interférences Littéraires, Vol. 23 : 128-140
Lindgren Leavenworth, Maria
The Routledge research companion to travel writing, Abingdon: Routledge 2019 : 86-98
Lindgren Leavenworth, Maria
L1 Educational Studies in Language and Literature, Vol. 19
Wintersparv, Spoke; Sullivan, Kirk P. H.; Lindgren Leavenworth, Maria
Tidskrift för litteraturvetenskap, Umeå universitet 2018, Vol. 3 : 39-49
Lindgren Leavenworth, Maria
Journal of Gender Studies, Taylor & Francis 2017, Vol. 26, (4) : 462-472
Lindgren Leavenworth, Maria
Fafnir: Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research, Oulu: The Finnish Society for Science Fiction and Fantasy Research 2017, Vol. 4, (2) : 22-33
Lindgren Leavenworth, Maria; Leavenworth, Van
Research methods for reading digital data in the digital humanities, Edinburgh: Edinburgh University Press 2016 : 51-71
Lindgren Leavenworth, Maria
Human IT, Borås: Högskolan i Borås 2015, Vol. 13, (1) : 100-127
Lindgren Leavenworth, Maria
Storyworlds: A Journal of Narrative Studies, University of Nebraska Press 2015, Vol. 7, (2) : 93-110
Lindgren Leavenworth, Maria
Narrative (Columbus, Ohio), Vol. 23, (1) : 40-60
Lindgren Leavenworth, Maria
Journal of Fandom Studies, Intellect Ltd. 2014, Vol. 2, (2) : 127-145
Lindgren Leavenworth, Maria
Storyworlds Across Media: Toward a Media-Conscious Narratology, Lincoln: University of Nebraska Press 2014 : 315-331
Lindgren Leavenworth, Maria
Jefferson, North Carolina, USA: McFarland 2013
Lindgren Leavenworth, Maria; Isaksson, Malin
Nordic Journal of English Studies, Vol. 11, (3) : 36-54
Lindgren Leavenworth, Maria
Litteraturens nätverk: Berättande på internet, Lund: Studentlitteratur 2012 : 77-92
Lindgren Leavenworth, Maria; Isaksson, Malin
Transformative Works and Cultures, Organization for Transformative Works 2011, (8)
Gregersdotter, Katarina; Isaksson, Malin; Lindgren Leavenworth, Maria; et al.
Interdisciplinary approaches to Twilight: studies in fiction, media and a contemporary cultural experience, Lund: Nordic Academic Press 2011 : 127-142
Isaksson, Malin; Lindgren Leavenworth, Maria
Bringing Light to Twilight: Perspectives on the Pop Culture Phenomenon, New York: Palgrave MacMillan 2011 : 69-81
Lindgren Leavenworth, Maria
Transformative Works and Cultures, Organization for Transformative Works 2011, Vol. 8
Lindgren Leavenworth, Maria
Fanpires: Audience Consumption of the Modern Vampire, Washington, DC: New Academia Publishing 2011 : 239-254
Lindgren Leavenworth, Maria; Isaksson, Malin
Regionernas bilder: estetiska uttryck från och om periferin, Umeå: Print & Media 2010 : 7-14
Hansson, Heidi; Lindgren Leavenworth, Maria; Pettersson, Lennart
Studier i språk och litteratur från Umeå universitet, 12
Hansson, Heidi; Lindgren Leavenworth, Maria; Pettersson, Lennart
Arctic Discourses, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars 2010 : 199-217
Lindgren Leavenworth, Maria
Regionernas bilder: estetiska uttryck från och om periferin, Umeå: Print & Media 2010 : 65-73
Lindgren Leavenworth, Maria
Studier i språk och litteratur från Umeå universitet, 9
Lindgren Leavenworth, Maria
Nordlit, Tromsö: Septentrip Academic Publishing 2010, Vol. 26 : 1-14
Lindgren Leavenworth, Maria
Journal of Popular Culture, Hoboken N. J.: Wiley Periodicals Inc. 2010, Vol. 43, (3) : 503-523
Lindgren Leavenworth, Maria
Tidskrift för litteraturvetenskap, Lund: Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap 2009, Vol. 39, (3-4) : 23-37
Isaksson, Malin; Lindgren Leavenworth, Maria
Extrapolation, Brownsville: The University of Texas at Brownsville 2009, Vol. 50, (3) : 442-462
Lindgren Leavenworth, Maria
Cold matters: cultural perceptions of snow, ice and cold, Umeå: 2009 : 141-155
Lindgren Leavenworth, Maria
New Contexts: Re-Framing Nineteenth-Century Irish Women's Prose, Cork: Cork Univerity Press 2008 : 55-77
Lindgren Leavenworth, Maria
Utsikter, insikter, avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28 februari 2007 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet 2008 : 283-292
Lindgren Leavenworth, Maria; Örnberg Berglund, Therese
Umeå: Umeå University 2000
Lindgren, Maria
From Runes to Romance: A Festschrift for Gunnar Persson on his Sixtieth Birthday
Lindgren, Maria
Villfarelsens blick: Essäer om resan som kultur
Lindgren, Maria

Forskargrupper

Kontaktperson
Spekulativ fiktion Umu

Forskningsprojekt

30 juni 2014 till 31 december 2014