"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Future Forests arrangerar exkursion i Uppsala

tis
20
jun
Tid Tisdag 20 juni, 2023 kl. 08:30 - 16:00
Plats Uppsala

Välkommen till en dag då vi presenterar nya forskningsresultat med praktiskt skogsbruk i en tätortsnära kontext. För dig som forskar om, studerar om, eller är intresserad av skogen.

Program

08.30 Samling vid Uppsala station, registrering och avfärd i gemensam buss.

09.00 Människor, träd och klimatförändringar
På förmiddagen rör vi oss kring tvärvetenskapliga forskningsprojekt från Future Forests, forskare vid Campus Ultuna och övriga framtidsplattformar. Vi presenterar också SLUs egen skogsfastighet Krusenberg.

Ämnen som berörs är grön infrastruktur och ökad lövandel i landskapet, skogsbrukets anpassning till klimatförändring och nya insikter i skogsbete.

11.30 Lunch

13.00 Hyggesfritt skogsbruk och omföring till hyggesfria metoder
På eftermiddagen besöker vi Holmen Skog och deras fastighet i Länna där vi tittar på praktiska exempel på hyggesfria metoder och variation i skogsskötsel. Under eftermiddagen görs en uppföljning av Skogforsks projekt "Adaptivt skogsbruk" och vi hör också mer vad forskare från SLU, Umeå universitet och Skogforsk ser som viktiga poänger i en omställning till ett mer variationsrikt skogsbruk.

16.00 Avslutning och uppstigning i buss för återfärd till Uppsala station.

Anmälan

Du kan anmäla dig på SLU:s hemsida. Länk finns här.

Pris: 500 kronor inklusive moms. Ingen kostnad för verksamma vid SLU, Skogforsk och Umeå universitet.

Evenemangstyp: Övrigt
Kontaktperson
Janina Priebe
Läs om Janina Priebe