"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Högre seminariet i socialt arbete

fre
12
apr
Tid Fredag 12 april, 2024 kl. 13:00 - 15:00
Plats Stora sammanträdesrummet samt Zoom

Statlig kunskapsstyrning av och i socialt arbete. Exempel regionala utvecklingsledare inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Länk till Zoom

Talare
Harald Liebenstein Gegner, fil dr i socialt arbete och forsknings- och utvecklingsledare i socialtjänsten i Lund presentar sin avhandling som rör den statliga styrningen med kunskap som är föremål för landets socialtjänst.

Om seminariet
Avhandlingen rör statlig kunskapsstyrning i och av socialt arbete. Med analytiskt fokus riktat mot en grupp utvecklingsledare fokuserar avhandling på hur en grupp utvecklingsledare gör när de försöker påverka socialtjänstens kunskapsutveckling. Syftet är att beskriva och analysera kunskapsstyrningens görande. De övergripande frågorna handlar om hur utvecklingsledare tolkar statlig kunskapsstyrning, hur de gör när de styr med kunskap samt vad som kännetecknar deras yrkesutövande i sammanhang av styrning.

 Avhandlingen bygger på ett empiriskt material bestående av intervjuer med 28 regionala utvecklingsledare, en fältstudie, deltagande observationer och en enkätstudie. Analysen har tagit avstamp i tre teoretiska perspektiv: styrning som obeständig meningsbärare (eng. empty signifier), styrning som gemensamt görande, och styrning som relationellt maktutövande.

 Avhandlingen problematiserar statlig kunskapsstyrning och den otydlighet som omgärdar den. Styrningen framstår som en komplex kontext i konstant förändring vilket skapar ett tolknings- och handlingsutrymme för involverade aktörer. I statlig kunskapsstyrning ingår utvecklingsarbete som en styrteknik vilket kan antas få implikationer för styrningens utfall. Gällande etableringen av utvecklingsledaren som en aktör i styrning kan detta förstås som en reaktion på förändrade institutionella villkor för ledning och organisering av offentlig sektor. Utvecklingsledarnas arbete kan beskrivas som ett hybridiserat yrkesutövande; de integrerar till synes oförenliga logiker och har därmed att hantera motsättningar och spänningsfält vilket troligen är en förutsättning för att kunna navigera i en komplex och föränderlig kontext som statlig kunskapsstyrning är ett exempel på.

Evenemangstyp: Seminarium

Harald Liebenstein Gegner, fil dr i socialt arbete och forsknings- och utvecklingsledare i socialtjänsten i Lund

Kontaktperson
Fredrik Snellman
Läs om Fredrik Snellman