"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Idéhistoria på gång

tor
10
okt
Tid Torsdag 10 oktober till fredag 11 oktober, 2024 kl. 13:00 - 14:00
Plats Lokal meddelas senare

10–11 oktober 2024, Umeå universitet

Välkommen till konferensen Idéhistoria på gång! Konferensen ordnas vart tredje år och vi är glada att denna gång bjuda in till Umeå universitet torsdag-fredag 10–11 oktober 2024. Grundtanken med konferensen är att samla landets idéhistoriker och erbjuda en översikt över pågående idéhistorisk forskning, men även deltagare från övriga Norden samt från näraliggande discipliner är välkomna att delta. Konferensen hålls huvudsakligen på svenska/skandinaviska språk men presentationer på engelska går självklart bra. Vi hoppas att många ska vilja delta med presentation av pågående eller planerad forskning. Även hela sessioner med tre ingående presentationer kan anmälas.

Som vanligt ges i anslutning till konferensen även en doktorandkurs om 7,5 hp, ”Nya trender och praktiker inom idéhistoria”. Kursen går av stapeln på plats samma vecka 7–11 oktober och konferensen ingår som en del i kursen. Kursbeskrivning på svenska och engelska finns på Lychnos sida här. Alla doktorander – såväl kursdeltagare som andra – är också välkomna till det särskilda doktorandmöte som anordnas på torsdag förmiddag innan konferensen startar.

Då anordnar vi också ett möte för ämnesföreträdare eller motsvarande (alla intresserade är välkomna), där idéhistorieämnets situation vid varje lärosäte uppmärksammas. Hur är läget för ämnet inom grundutbildning, forskarutbildning samt forskning – såväl innehållsligt som organisatoriskt? Är det något som vi gemensamt kan/bör göra för att stärka ämnet?

Viktiga datum

Idehistoria på gång-konferensen inleds torsdag 10/10 kl. 13.00 och avslutas fredag 11/10 kl. 14.00. Den föregås av ämnesföreträdarmöte/doktorandmöte torsdag 10/10, kl. 10.00–12. 

Doktorandkursen inleds måndag 7/10 13.00 och pågår t.o.m. konferensens slut fredag 14.00.

Deltagande i konferensen

Konferensen är kostnadsfri men medlemskap i Lärdomshistoriska samfundet krävs. Medlemskap (inklusive årsboken Lychnos) tecknas här. Fika och konferensmiddag ingår, men deltagarna svarar själva för resa och logi.

Om du är intresserad av att delta i konferensen kontakta Erland Mårald eller Daniel Nyström nedan.

Läs mer på Lychnos webbplats

Evenemangstyp: Konferens
Kontaktperson
Erland Mårald
Läs om Erland Mårald
Kontaktperson
Daniel Nyström
Läs om Daniel Nyström