"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Daniel Nyström

Daniel Nyström

Jag är fil. dr i idéhistoria och universitetslektor i pedagogik med inriktning mot allmändidaktik. Mina forskningsintressen rör utbildning, samtidshistoria och historiografi. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen Roll: Studierektor
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag är idéhistoriker verksam som universitetslektor vid Pedagogiska institutionen. Jag är också studierektor ansvarig för utbildning i pedagogik samt institutionens undervisningsinsatser på samhällsvetenskaplig fakultet.

Jag har två aktiva forskningsprojekt. Det ena handlar om att jämföra de fyra samhällsorienterande ämnena – historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap – ur olika perspektiv. Det andra handlar om att undersöka de senaste 20 årens kulturdebatter, dvs. debatter på tidningarnas kultursidor (finansierat av Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning).

Som lärare har jag erfarenhet av undervisning inom lärarutbildning, idéhistoria, historia och genusvetenskap. Jag hyser ett stort engagemang i det vetenskapliga samtalet, och finner föreläsningsformen, seminariediskussioner och samverkan stimulerande.

Gender, materiality, and politics: essays on the making of power, Lund: Nordic Academic Press 2022 : 7-21
Nilsson Hammar, Anna; Nyström, Daniel; Almbjär, Martin
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: 2022, Vol. 12, (3) : 101-121
Nyström, Daniel
Gender, materiality, and politics: essays on the making of power, Lund: Nordic Academic Press 2022 : 121-135
Nyström, Daniel
Historiska typer, Möklinta: Gidlunds förlag 2020 : 171-196
Nyström, Daniel
Luleå: Teg Publishing 2020
Nyström, Daniel
Lychnos, Lund: 2020 : 368-370
Nyström, Daniel
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: 2019, (3) : 24-44
Nyström, Daniel
Det lyckliga femtiotalet: sexualitet, politik och motstånd, Höör: Symposion Brutus Östlings bokförlag 2019 : 219-233
Nyström, Daniel
Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, Huddinge: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 2019, Vol. 44, (4) : 45-46
Nyström, Daniel
Tidskrift för Genusvetenskap, Vol. 40, (2) : 120-137
Nyström, Daniel
Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, Stockholm: 2018, (6) : 70-71
Nyström, Daniel
Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse, Landskrona: Centrum för arbetarhistoria 2017 : 192-206
Nyström, Daniel
Historisk Tidskrift, Stockholm: Svenska Historiska Föreningen 2017, Vol. 137, (1) : 174-175
Nyström, Daniel
Gränser, mobilitet och mobilisering: Boundaries, mobility and mobilisation : Nationell konferens för genusforskning = Swedish conference for gender research, Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning 2016 : 136-
Nyström, Daniel
Tidskrift för Genusvetenskap, Karlstads universitet 2015, Vol. 36, (1-2) : 53-72
Nyström, Daniel
Historiska studier: Skrifter från Umeå universitet, 11
Nyström, Daniel
Scandia, Lund: Stiftelsen Scandia 2011, Vol. 77, (2) : 144-154
Norrhem, Svante; Nyström, Daniel