Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 februari 2021)

printicon
Personalbild Daniel Nyström

Daniel Nyström

Jag är idéhistoriker anställd som första forskningsassistent inom UmSOD. Mina forskningsintressen rör samtidshistoria, utbildning och historiografi.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Första forskningsassistent vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Idéhistoria
Plats
YA, Norra Beteendevetarhuset, 3015 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är idéhistoriker verksam som lärare och forskare vid Umeå universitet. Mina forskningsintressen rör samtidshistoria, utbildning och historiografi. Jag har två aktiva forskningsprojekt. Det ena handlar om att jämföra de fyra samhällsorienterande ämnena – historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap – ur olika perspektiv. Det andra handlar om att undersöka de senaste 20 årens kulturdebatter, dvs. debatter på tidningarnas kultursidor (finansierat av Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning).

Som lärare har jag erfarenhet av undervisning inom lärarutbildning, idéhistoria, historia, genusvetenskap och religionshistoria. Mina kompetensområden rör västerländsk idéhistoria, kvinnohistoria och arbetarhistoria samt historisk teori och metod. Jag hyser ett stort engagemang i det vetenskapliga samtalet och finner föreläsningsformen, seminariediskussioner och samhällelig samverkan stimulerande.

Historiska typer, Möklinta: Gidlunds förlag 2020 : 171-196
Nyström, Daniel
Luleå: Teg Publishing 2020
Nyström, Daniel
Lychnos, Lund: 2020 : 368-370
Nyström, Daniel
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: 2019, (3) : 24-44
Nyström, Daniel
Det lyckliga femtiotalet: sexualitet, politik och motstånd, Höör: Symposion Brutus Östlings bokförlag 2019 : 219-233
Nyström, Daniel
Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, Huddinge: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 2019, Vol. 44, (4) : 45-46
Nyström, Daniel
Tidskrift för Genusvetenskap, Vol. 40, (2) : 120-137
Nyström, Daniel
Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, Stockholm: 2018, (6) : 70-71
Nyström, Daniel
Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse, Landskrona: Centrum för arbetarhistoria 2017 : 192-206
Nyström, Daniel
Historisk Tidskrift (S), Stockholm: Svenska Historiska Föreningen 2017, Vol. 137, (1) : 174-175
Nyström, Daniel
Gränser, mobilitet och mobilisering: Boundaries, mobility and mobilisation : Nationell konferens för genusforskning = Swedish conference for gender research, Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning 2016 : 136-
Nyström, Daniel
Tidskrift för Genusvetenskap, Karlstads universitet 2015, Vol. 36, (1-2) : 53-72
Nyström, Daniel
Historiska studier: Skrifter från Umeå universitet, 11
Nyström, Daniel
Scandia, Lund: Stiftelsen Scandia 2011, Vol. 77, (2) : 144-154
Norrhem, Svante; Nyström, Daniel