Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 23 november 2020)

printicon
Personalbild Daniel Nyström

Daniel Nyström

Jag är idéhistoriker anställd som vikarierande lektor i historia. Mina forskningsintressen rör samtidshistoria, utbildning och historiografi.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Idéhistoria
Plats
YA, Norra Beteendevetarhuset, 3015 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är idéhistoriker verksam som lärare och forskare vid Umeå universitet. Mina forskningsintressen rör samtidshistoria, utbildning och historiografi. Jag har två aktiva forskningsprojekt. Det ena handlar om att jämföra de fyra samhällsorienterande ämnena – historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap – ur olika perspektiv. Det andra handlar om att undersöka de senaste 20 årens kulturdebatter, dvs. debatter på tidningarnas kultursidor (finansierat av Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning).

Som lärare har jag erfarenhet av undervisning inom lärarutbildning, idéhistoria, genusvetenskap och religionshistoria. Mina kompetensområden rör västerländsk idéhistoria, kvinnohistoria och arbetarhistoria samt historisk teori och metod. Jag är för närvarande anställd som vikarierande lektor i historia där jag bland annat undervisar på kurser som rör uppsatsskrivande, historisk teori och metod och historiebruk. Jag hyser ett stort engagemang i det vetenskapliga samtalet och finner föreläsningsformen, seminariediskussioner och samhällelig samverkan stimulerande.

2020
Historiska typer, Möklinta: Gidlunds förlag 2020 : 171-196
Nyström, Daniel
2020
Luleå: Teg Publishing 2020
Nyström, Daniel
2019
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: 2019, (3) : 24-44
Nyström, Daniel
2019
Det lyckliga femtiotalet: sexualitet, politik och motstånd, Höör: Symposion Brutus Östlings bokförlag 2019 : 219-233
Nyström, Daniel
2019
Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, Huddinge: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 2019, Vol. 44, (4) : 45-46
Nyström, Daniel
2019
Tidskrift för Genusvetenskap, Vol. 40, (2) : 120-137
Nyström, Daniel
2018
Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, Stockholm: 2018, (6) : 70-71
Nyström, Daniel
2017
Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse, Landskrona: Centrum för arbetarhistoria 2017 : 192-206
Nyström, Daniel
2017
Historisk Tidskrift (S), Stockholm: Svenska Historiska Föreningen 2017, Vol. 137, (1) : 174-175
Nyström, Daniel
2016
Gränser, mobilitet och mobilisering: Boundaries, mobility and mobilisation : Nationell konferens för genusforskning = Swedish conference for gender research, Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning 2016 : 136-
Nyström, Daniel
2015
Tidskrift för Genusvetenskap, Karlstads universitet 2015, Vol. 36, (1-2) : 53-72
Nyström, Daniel
2015
Historiska studier: Skrifter från Umeå universitet, 11
Nyström, Daniel
2011
Scandia, Lund: Stiftelsen Scandia 2011, Vol. 77, (2) : 144-154
Norrhem, Svante; Nyström, Daniel