Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Daniel Nyström

Daniel Nyström

Jag är idéhistoriker anställd som postdoktor inom forskningsmiljön UmSOD. Mina forskningsintressen rör samtidshistoria, utbildning och historiografi.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Postdoktor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Idéhistoria
Plats
Humanisthuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är idéhistoriker verksam som lärare och forskare vid Umeå universitet. Mina forskningsintressen rör samtidshistoria, utbildning och historiografi. För närvarande är jag anställd som postdoktor inom Umeå forskarmiljö för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (UmSOD). Jag har två aktiva forskningsprojekt. Det ena handlar om att jämföra de fyra samhällsorienterande ämnena – historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap – ur olika perspektiv. Det andra handlar om att undersöka de senaste 20 årens kulturdebatter, dvs. debatter på tidningarnas kultursidor (finansierat av Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning).

Som lärare har jag erfarenhet av undervisning inom lärarutbildning, idéhistoria, genusvetenskap och religionshistoria. Mina kompetensområden rör västerländsk idéhistoria, kvinnohistoria och arbetarhistoria samt historisk teori och metod. Läsåret 2017/2018 jobbade jag på lärarutbildningen vid Södertörns högskola. Där undervisade jag i utbildningshistoria, allmändidaktik och samhällskunskapsdidaktik, samt var jag uppsatshandledare och VFU-lärare (verksamhetsförlagd utbildning). Jag hyser ett stort engagemang i det vetenskapliga samtalet och finner föreläsningsformen, seminariediskussioner och samhällelig samverkan stimulerande.

2019
Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, Huddinge: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 2019, Vol. 44, (4) : 45-46
Nyström, Daniel
2019
Det lyckliga femtiotalet: Sexualitet, politik och motstånd, Höör: Symposion Brutus Östlings bokförlag 2019 : 219-233
Nyström, Daniel
2019
Tidskrift för Genusvetenskap, Vol. 40, (2) : 120-137
Nyström, Daniel
2019
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: 2019, (3) : 24-44
Nyström, Daniel
2018
Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, Stockholm: 2018, (6) : 70-71
Nyström, Daniel
2017
Historisk Tidskrift (S), Stockholm: Svenska Historiska Föreningen 2017, Vol. 137, (1)
Nyström, Daniel
2017
Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse, Landskrona: Centrum för arbetarhistoria 2017 : 192-206
Nyström, Daniel
2017
Historisk Tidskrift (S), SVENSKA HISTORISKA FORENINGEN 2017, Vol. 137, (1) : 173-175
Nyström, Daniel
2015
Tidskrift för Genusvetenskap, Karlstads universitet 2015, Vol. 36, (1-2) : 53-72
Nyström, Daniel
2015
Historiska studier: Skrifter från Umeå universitet, 11
Nyström, Daniel
2011
Scandia, Lund: Stiftelsen Scandia 2011, Vol. 77, (2) : 144-154
Norrhem, Svante; Nyström, Daniel