"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Idrottslunch: Likvärdiga villkor i Sveriges största folkrörelse - en halvtidsrapport

ons
26
jan
Tid Onsdag 26 januari, 2022 kl. 11:30 - 12:15
Plats Digitalt via Zoom

Svensk idrott har inlett en stor organisationsförändring vilket innebär en demontering av Parasportförbundet och en inkludering av idrottare med funktionsnedsättning i befintliga specialidrottsförbund. Förändringen ställer nya krav på resursfördelning, delaktighet och tillgänglighet. Med kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder undersöker projektet på individ-, organisations- och samhällsnivå möjligheter och barriärer för en förändring mot jämlika och jämställda villkor.

Inom en rad samhällsområden så som exempelvis idrotten, finns hinder som skapar ojämlikhet som innebär att personer med funktionsnedsättning inte får sina mänskliga rättigheter uppfyllda. Att följa den inkluderingsprocess som nu pågår inom svensk idrott innebär en unik möjlighet att förstå hur jämlikhet ”görs” i praktiken och utvinna ny kunskap som bidrar till att minska glappet mellan teori och praktik. Med blicken riktad mot idrotten bidrar projektet därmed med kunskap som flyttar fram och förnyar den aktuella forskningsfronten med avsikt att göra idrotten mer jämställd och jämlik.

Välkommen med din anmälan senast måndag 24 januari.

Arrangör: Idrottshögskolan
Evenemangstyp: Föreläsning
Talare
Kim Wickman
Universitetslektor
Läs om Kim Wickman
Talare
Staffan Karp
Övrig/annan befattning
Läs om Staffan Karp
Talare
Madelene Nordlund
Universitetslektor
Läs om Madelene Nordlund
Kontaktperson
Anna-Karin Eriksson
Läs om Anna-Karin Eriksson