"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lärande för alla - elevers förutsättningar, strategier för inlärning och kognitiv träning

tis
29
okt
Tid Tisdag 29 oktober, 2019 kl. 14:30 - 16:00
Plats Aula Nordica

Lärande för alla – elevers förutsättningar, strategier för inlärning och kognitiv träning

Oavsett vad du förväntas lära dig och hur det ska gå till så spelar dina kognitiva förutsättningar en stor roll. Idag har vi stora möjligheter att via standardiserade och datoriserade kognitiva uppgifter ringa in individers kognitiva styrkor likväl som svagheter. Information som vi använder för att utveckla kognitiva träningsprogram. Vidare så finns det tydliga vetenskapliga evidens för vilka (kognitiva) inlärningsstrategier som är effektiva. Strategier som är lätta att förstå, lätta att implementera och kan användas med eller utan datorstöd. Vi har under många år studerat kognitiva tränings och inlärningsstrategier. Våra föredrag kommer fokusera på vetenskapliga evidens för- och nyttan av kognitiv träning och kognitiva inlärningsstrategier. Evidens som inkluderar både beteende och hjärnavbildningsstudier.

Anna Stigsdotter Neely är professor i psykologi vid Karlstads universitet. Hon studerar människans mentala förmågor, framförallt minnes och uppmärksamhetsprocesser och hur dessa förändras under livsspannet. Ett stort fokus har legat på att utveckla metoder för att stärka kognitiv funktionsförmåga och studera effekter av kognitiva träningsprogram hos unga och äldre personer samt vid stressrelaterade sjukdomar. 

Bert Jonsson är docent i psykologi och professor i beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå universitet. I hans forskargrupp studeras lärandestrategier och metoder i relation till kognition och personlighet. 

 

Evenemangstyp: Föreläsning
Talare
Anna Stigsdotter-Neely
Övrig/annan befattning
Läs om Anna Stigsdotter-Neely
Talare
Bert Jonsson
Professor
Läs om Bert Jonsson
Kontaktperson
Sara Franke-Wikberg
Läs om Sara Franke-Wikberg