"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bert Jonsson

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Enhet: Plan 5 Roll: Biträdande prefekt
Plats
Naturvetarhuset, huskropp NB, Johan Bures väg 14 Umeå universitet, 90187 Umeå
Educational Studies in Mathematics
Norqvist, Mathias; Jonsson, Bert; Lithner, Johan
Journal of Numerical Cognition, Leibniz Institute for Psychology (ZPID) 2023, Vol. 9, (2) : 346-362
Sammallahti, Ellen; Finell, Jonatan; Jonsson, Bert; et al.
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 12
Finell, Jonatan; Sammallahti, Ellen; Korhonen, Johan; et al.
Education Inquiry
Holmquist, Sofie; Inzunza, Miguel; Ghazinour, Mehdi; et al.
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 12
Jonsson, Bert; Mossegård, Julia; Lithner, Johan; et al.
Trends in Neuroscience and Education, Elsevier 2022, Vol. 29
Karlsson Wirebring, Linnea; Wiklund-Hörnqvist, Carola; Stillesjö, Sara; et al.
Language, Speech, and Hearing Services in Schools, American Speech-Language-Hearing Association 2022, Vol. 53, (2) : 542-560
Levlin, Maria; Wiklund-Hörnqvist, Carola; Sandgren, Olof; et al.
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 12
Wiklund-Hörnqvist, Carola; Stillesjö, Sara; Andersson, Micael; et al.
Psychology Learning & Teaching, Sage Publications 2021, Vol. 20, (1) : 21-39
Bertilsson, Frida; Stenlund, Tova; Wiklund-Hörnqvist, Carola; et al.
Journal of Educational Psychology, American Psychological Association (APA) 2021, Vol. 113, (5) : 972-985
Jonsson, Bert; Wiklund-Hörnqvist, Carola; Stenlund, Tova; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, National Academy of Sciences 2021, Vol. 118, (46)
Stillesjö, Sara; Karlsson Wirebring, Linnea; Andersson, Micael; et al.
Brain and Behavior, John Wiley & Sons 2021, Vol. 11
Wiklund-Hörnqvist, Carola; Stillesjö, Sara; Andersson, Micael; et al.
MADIF-12, The twelfth Research Seminar in Mathematics Education by SMDF, Växjö, Sweden, January 14-15, 2020
Bergqvist, Ewa; Jonsson, Bert; Österholm, Magnus
Frontiers in Education, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 5 : 1-11
Fellman, Daniel; Lincke, Alisa; Berge, Elias; et al.
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 11
Fellman, Daniel; Lincke, Alisa; Jonsson, Bert
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 11
Hulaj, Rame; Nyström, Markus; Sörman, Daniel E.; et al.
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 11
Jonsson, Bert; Granberg, Carina; Lithner, Johan
Stockholm: Natur & Kultur 2020
Jonsson, Bert; Nyberg, Lars
The Journal of educational research (Washington, D.C.), Routledge 2019, Vol. 112, (4) : 483-494
Hermansson, Carina; Jonsson, Bert; Levlin, Maria; et al.
Scandinavian Journal of Psychology, Vol. 60, (3) : 222-230
Jägerskog, Ann-Sofie; Jonsson, Fredrik U.; Selander, Staffan; et al.
Proceedings of the 27th international conference on computers in education, Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE) 2019 : 90-92
Lincke, Alisa; Fellman, Daniel; Jansen, Marc; et al.
TIDSKRIFT OM LÄRANDE OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER, Jyväskylän: 2019, Vol. 29 : 24-39
Lindroos, Erika; Erikslund, Frida; Jonsson, Bert; et al.
Data in Brief, Elsevier 2019, Vol. 25
Norqvist, Mathias; Jonsson, Bert; Lithner, Johan
Journal of Mathematical Behavior, Elsevier 2019, Vol. 55
Norqvist, Mathias; Jonsson, Bert; Lithner, Johan; et al.
Educational Psychology, Abingdon: Routledge 2018, Vol. 38, (5) : 572-595
Korhonen, Johan; Nyroos, Mikaela; Jonsson, Bert; et al.
Bulletin of the Menninger Clinic, Guilford Publications 2018, Vol. 82, (2) : 137-155
Nyström, Markus B. T.; Kjellberg, Emilie; Heimdahl, Ulrica; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2018, Vol. 13, (10)
Röhlcke, Sebastian; Bäcklund, Christian; Eriksson Sörman, Daniel; et al.
Journal of Cognitive Education and Psychology, Springer Publishing Company 2017, Vol. 16, (3) : 241-259
Bertilsson, Frida; Wiklund-Hörnqvist, Carola; Stenlund, Tova; et al.
Europe's Journal of Psychology, Vol. 13, (4) : 645-666
Jonsson, Bert; Waling, Maria; Olafsdottir, Anna S; et al.
Oppimisen tutkimuksen päivät Helsingissä, Helsinki, Finland, 2017
Korhonen, Johan; Nyroos, Mikaela; Jonsson, Bert; et al.
Psychology, Crime and Law, Routledge 2017, Vol. 23, (3) : 240-253
Nordvall, Olov; Jonsson, Bert; Stigsdotter Neely, Anna
Psychiatry, Psychology and Law, Routledge 2017, Vol. 24, (6) : 910-922
Nordvall, Olov; Stigsdotter Neely, Anna; Jonsson, Bert
Educational Psychology, Vol. 37, (2) : 145-156
Stenlund, Tova; Jönsson, Fredrik; Jonsson, Bert
npj Science of learning, Vol. 2, (12)
Wiklund-Hörnqvist, Carola; Andersson, Micael; Jonsson, Bert; et al.
Food & Nutrition Research, Vol. 60, (1)
Hörnell, Agneta; Waling, Maria; Olafsdottir, Anna Sigridur; et al.
International journal of mathematical education in science and technology, Vol. 47, (8) : 1206-1225
Jonsson, Bert; Kulaksiz, Yagmur C.; Lithner, Johan
Educational Psychology, Vol. 36, (10) : 1710-1727
Stenlund, Tova; Sundström, Anna; Jonsson, Bert
Food and Nutrition Research, Co-Action Publishing 2016, Vol. 60
Waling, Maria; Olafsdottir, Anna S; Lagström, Hanna; et al.
ICOM-6 Conference Programme: Konferensbidrag. Abstract (Refereegranskat), 2016 : 29-29
Wiklund-Hörnqvist, Carola; Jonsson, Bert; Andersson, Micael; et al.
ICOM-6 Conference Programme.: Konferensbidrag. Abstract (Refereegranskat) : 84-84
Wiklund-Hörnqvist, Carola; Jonsson, Bert; Stenlund, Tova
Trends in Neuroscience and Education, Elsevier 2015, Vol. 4, (1-2) : 6-14
Karlsson Wirebring, Linnea; Lithner, Johan; Jonsson, Bert; et al.
Journal of Neuroscience, Society for Neuroscience 2015, Vol. 35, (26) : 9595-9602
Karlsson Wirebring, Linnea; Wiklund-Hörnqvist, Carola; Eriksson, Johan; et al.
Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Prague: Charles University 2015 : 502-503
Norqvist, Mathias; Lithner, Johan; Jonsson, Bert; et al.
Resultatdialog 2015, Stockholm: Vetenskapsrådet 2015 : 160-171
Nyroos, Mikaela; Eklöf, Hanna; Jonsson, Bert; et al.
Education Inquiry, Vol. 6, (1) : 73-97
Nyroos, Mikaela; Jonsson, Bert; Korhonen, Johan; et al.
Umeå: Umeå universitet 2014
Eklöf, Hanna; Jonsson, Bert; Korhonen, Johan; et al.
17 nationella forskarkonferensen om lärande, "På väg mot jämlikt lärande" - nationella forskardagar, Vaasa, Finland, 23-24 maj 2014.
Eklöf, Hanna; Korhonen, Johan; Nyroos, Mikaela; et al.
Journal of Mathematical Behavior, Elsevier 2014, (36) : 20-32
Jonsson, Bert; Norqvist, Mathias; Liljekvist, Yvonne; et al.