"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lika villkor i centrum eller periferi? - Britt-Inger Keisu

ons
30
okt
Tid Onsdag 30 oktober, 2019 kl. 09:30 - 11:00
Plats N430, Naturvetarhuset

Lika villkor i centrum eller periferi? Minoriteter i skolan exempel från Tornedalen

Hur bedrivs arbete mot Diskriminering och kränkande behandling i svenska skolor? Med utgångspunkt i fokusgruppsintervjuer med lärare, elever och rektorer vid fyra skolor runt om i landet kommer Schmauch, Ahlström och Keisu under sin presentation att visa hur arbetet påverkas av New Public management och hur det förhåller sig till övrig vardaglig verksamhet på skolan. Vidare kommer de att synliggöra hur vissa typer av diskriminering centreras medan andra ges en mer perifer betydelse.

Lagstiftningen rörande minoriteters rättigheter att få tillägna sig sitt språk och utveckla sin kulturella identitet i skolan har under 2018 förstärkts. Poromaa Isling har genomfört en studie där han intervjuat elever, lärare och rektorer på gymnasieskolor i Tornedalen med fokus på hur skolan arbetar med minoritetsfrågor. I sin presentation kommer han presentera resultat från studien och diskuteras hur skolor arbetar med minoritetsfrågor, vad som behöver utvecklas i nuläget och vilka möjligheter till utvecklingsarbete som finns i nuvarande skolpraktik.

 

Ulrika Schmauch, f.dr sociologi, Sociologiska institutionen, ulrika.schmauch@umu.se

Björn Ahlström, f.dr sociologi, Centrum för skolledarutveckling, bjorn.ahlstrom@umu.se

Britt-Inger Keisu, docent sociologi, Föreståndare Umeå centrum för genusstudier, britt-inger.keisu@umu.se

Pär Poromaa Isling, f.dr pedagogik, Umeå centrum för genusstudier, par.poromaa-isling@umu.se

 

 

 

Evenemangstyp: Föreläsning
Talare
Britt-Inger Keisu
Universitetslektor
Läs om Britt-Inger Keisu
Kontaktperson
Sara Franke-Wikberg
Läs om Sara Franke-Wikberg
Anmäl dig här

Anmälan

Här kan du kan anmäla dig till evenemanget.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Kontaktformuläret ska ej användas för känslig eller personlig information (känsliga eller integritetskänsliga personuppgifter). Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).