"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Britt-Inger Keisu

Jag är docent i Sociologi och arbetar som universitetslektor. Mina forskningsintressen är organisationssociologiska med inriktning mot genus, feminism, etnicitet/ras och urfolksforskning.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Sociologiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset & Norra beteendevetarhuset Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt namn är Britt-Inger Keisu och jag är Docent i Sociologi, anställd som universitetslektor på den Sociologiska institutionen vid Umeå universitet. Som arbetslivsforskare och organisationssociolog har jag fokuserat på kön, social och etnisk mångfald och dess betydelse för människors arbetsvillkor och arbetsmiljö. För närvarande arbetar jag med forskningsprojektet: ”Att arbeta som renskötare- En studie av genus, rasifiering och plats inom koncessions- och skogssamisk renskötsel i Norrbotten”. I detta projekt undersöks relationen genus-rasifiering-plats genom att fokusera på renskötares erfarenheter av arbetsvillkor och arbetsmiljö inom koncessions- och skogssamisk renskötsel i Norrbotten, en region där Samer historiskt varit och fortsatt är utsatt för övergrepp och omfattande politiskt inflytande.

Mitt teoretiska intresse kan placeras i skärningspunkten mellan organisation- feministiska och urfolksteoretiska perspektiv. Jag har varit forskningsledare för flera forskningsprojekt, med framför allt kvalitativa- men också kvantitativa metoder, och jag har ofta arbetet med interaktiva samarbetssätt. För närvarande är jag även involverad i ett arktiskt forskningsnätverk: ”Gender in the Arctic Five”, med nätverksanslag från NOS-HS, och i ett forskningsprojekt med fokus på en arktisk minoritetsgrupp: ”KASUTA – å vokse upp”, som handlar om unga med kvänsk/norskfinsk bakgrund vid UiT, Norges arktiska universitet. Förutom att sitta i en beredningsgrupp för den årliga utlysningen av projektbidrag vid FORTE, Vetenskapsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, är jag även vice ordförande i Forum för arbetslivsforskning (FALF).

Utbildning och Demokrati, Örebro: Örebro universitet 2024, Vol. 33, (1) : 35-59
Keisu, Britt-Inger; Ahlström, Björn; Poromaa Isling, Pär; et al.
Gender in Management, Emerald Group Publishing Limited 2024, Vol. 39, (4) : 480-496
Tafvelin, Susanne; Keisu, Britt-Inger
NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Routledge 2023, Vol. 31, (1) : 76-90
Keisu, Britt-Inger; Brodin, Helene
Physiotherapy Theory and Practice, Taylor & Francis 2023, Vol. 39, (5) : 994-1006
Öhman, Ann; Keisu, Britt-Inger; Enberg, Birgit
Framtidens arbetsliv: arbetsvillkor och arbetsmiljö, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 217-242
Keisu, Britt-Inger
Umeå: Umeå universitet 2022
Keisu, Britt-Inger; Lauri, Johanna; Eriksson, Nils
Umeå: Umeå University 2022
Keisu, Britt-Inger; Lauri, Johanna; Eriksson, Nils
Health Science Reports, John Wiley & Sons 2021, Vol. 4, (3)
Degerstedt, Frida; Björklund, Martin; Keisu, Britt-Inger; et al.
Educational Leadership for Social Justiceand Improving High-Needs Schools: Findings from 10 Years of International Collaboration, Carlotte, NC: Information Age Publishing 2021 : 115-133
Harrington, Keneisha; Keisu, Britt-Inger; Ahlström, Björn; et al.
Gendered Norms at Work: New Perspectives on Work Environment and Health, Springer Nature 2021 : 1-11
Keisu, Britt-Inger; Brodin, Helene; Tafvelin, Susanne
Umeå universitet; Karolinska institutet 2021
Keisu, Britt-Inger; Regnö, Klara
Gendered norms at work: new perspectives on work environment and health, Springer 2021 : 197-213
Keisu, Britt-Inger; Tafvelin, Susanne
Tidskrift för Genusvetenskap, Uppsala: Tidskrift för genusvetenskap; Uppsala universitet 2021, Vol. 42, (4) : 51-73
Poromaa Isling, Pär; Keisu, Britt-Inger
Working life and gender inequality: intersectional perspectives and the spatial practices of peripheralization, Routledge 2021 : 211-230
Schmauch, Ulrika; Ahlström, Björn; Keisu, Britt-Inger
Att arbeta för lika villkor: ett genus- och maktperspektivpå arbete och organisation, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 213-234
Ahlström, Björn; Keisu, Britt-Inger; Schmauch, Ulrika
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2020, Vol. 109, (4) : 774-782
Degerstedt, Frida; Enberg, Birgit; Keisu, Britt-Inger; et al.
Att arbeta för lika villkor: ett genus- och maktperspektivpå arbete och organisation, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 13-20
Keisu, Britt-Inger
Educational research (Windsor. Print), Routledge 2020, Vol. 62, (1) : 1-17
Keisu, Britt-Inger; Ahlström, Björn
Att arbeta för lika villkor: ett genus- och maktperspektiv på arbete och organisation, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 151-169
Keisu, Britt-Inger; Kvist, Elin; Tafvelin, Susanne
Human service organizations, management, leadership & governance, Routledge 2020, Vol. 44, (1) : 47-62
Tafvelin, Susanne; Keisu, Britt-Inger; Kvist, Elin
Stockholm: Studentlitteratur AB 2019
Thomsson, Heléne
Att leda skolor med stöd i forskning: exempel, analyser och utmaningar, Stockholm: Natur och kultur 2018 : 417-447
Keisu, Britt-Inger
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 32, (1) : 407-416
Keisu, Britt-Inger; Öhman, Ann; Enberg, Birgit
Society, health and vulnerability, London: Taylor & Francis 2017, Vol. 8, (1)
Keisu, Britt-Inger
BMC Health Services Research, BioMed Central 2017, Vol. 17
Öhman, Ann; Keisu, Britt-Inger; Enberg, Birgit
The Wiley-Blackwell encyclopedia of gender and sexuality studies
Keisu, Britt-Inger
Nordic Journal of Working Life Studies, Vol. 6 : 27-46
Keisu, Britt-Inger; Öhman, Ann; Enberg, Birgit
Nordic Journal of Working Life Studies, Vol. 5, (1) : 69-92
Keisu, Britt-Inger; Abrahamsson, Lena; Rönnblom, Malin
Att bryta innanförskapet: Kritiska perspektiv på jämställdhet och mångfald i akademin, Göteborg Stockholm: Makadam Förlag 2014 : 144-169
Keisu, Britt-Inger
NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Taylor & Francis 2014, Vol. 22, (3) : 204-218
Keisu, Britt-Inger; Carbin, Maria
International Journal of Gender and Entrepreneurship, Emerald Group Publishing Limited 2013, Vol. 5, (3)
Rönnblom, Malin; Keisu, Britt-Inger
Journal of Vocational Rehabilitation, Vol. 37, (3) : 203-212
Bertilsdotter Rosqvist, Hanna; Keisu, Britt-Inger
Perspektiv på kvinnors hälsa i arbetslivet, Lund: Studentlitteratur 2011 : 151-181
Keisu, Britt-Inger
Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet, A 59
Keisu, Britt-Inger