Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Britt-Inger Keisu

Britt-Inger Keisu

Jag är docent i Sociologi och arbetar som föreståndare vid Umeå centrum för genusstudier. Mina forskningsintressen involverar genus- organisations- och ledarskapsteori.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Sociologiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset & Norra beteendevetarhuset Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Umeå centrum för genusstudier (UCGS) Roll: Föreståndare
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4

Mitt namn är Britt-Inger Keisu och jag är Docent i Sociologi, anställd som universitetslektor på den Sociologiska institutionen vid Umeå universitet. För närvarande arbetar jag som föreståndare vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS). Som arbetslivsforskare är mina forskningsintressen inom områdena genus, organisations och ledarskapsteori. Jag är projektledare för två forskningsprojekt och det första heter: Att räkna med bråk? En studie av konflikter och psykisk ohälsa på kvinnodominerade arbetsplatser ur ett genusperspektiv och det handlar om. I detta projekt avser forskargruppen att med både kvantitativa och kvalitativa metoder såväl undersöka som i samverkan påverka medvetenheten om normativt tänkande kring genus och konflikter på arbetsplatser. I kvinnodominerade yrken såsom Socionom, Sjuksköterska och Socionom, är sjukskrivningstalen hög och samband mellan psykisk ohälsa, konflikt och genus förklaras av skillnader i arbetsmiljö och arbetsvillkor. Det andra forskningsprojektet; Ett integrerat likavillkors- och systematiskt kvalitetsarbete? En studie om elevers psykosociala arbetsmiljö, är ett samverkansprojekt med Umeå Kommun i uppbyggandet av likavillkorsarbetet i den nya Maja Beskowsskolan. Bakgrunden är att svenska elevers välbefinnande blivit sämre. Forskargruppen sätter fokus på organisatoriska faktorers betydelse för olika former av trakasserier och kränkningar men även det främjande och förebyggande arbetet som tex påverkar att det råder stora betygsskillnader mellan elever beroende av vårdnadshavares utbildningsnivå, att elever som invandrat till Sverige efter ordinarie skolstart ofta har problem med behörighet till gymnasiet eller att pojkar har sämre betyg än flickor.

Framtidens arbetsliv: arbetsvillkor och arbetsmiljö, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 217-242
Keisu, Britt-Inger
NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research
Keisu, Britt-Inger; Brodin, Helene
Umeå: Umeå universitet 2022
Keisu, Britt-Inger; Lauri, Johanna; Eriksson, Nils
Umeå: Umeå University 2022
Keisu, Britt-Inger; Lauri, Johanna; Eriksson, Nils
Physiotherapy Theory and Practice, Taylor & Francis 2022 : 1-13
Öhman, Ann; Keisu, Britt-Inger; Enberg, Birgit
Health Science Reports, John Wiley & Sons 2021, Vol. 4, (3)
Degerstedt, Frida; Björklund, Martin; Keisu, Britt-Inger; et al.
Educational Leadership for Social Justiceand Improving High-Needs Schools: Findings from 10 Years of International Collaboration, Carlotte, NC: Information Age Publishing 2021 : 115-133
Harrington, Keneisha; Keisu, Britt-Inger; Ahlström, Björn; et al.
Gendered Norms at Work: New Perspectives on Work Environment and Health, Springer Nature 2021 : 1-11
Keisu, Britt-Inger; Brodin, Helene; Tafvelin, Susanne
Umeå universitet; Karolinska institutet 2021
Keisu, Britt-Inger; Regnö, Klara
Gendered norms at work: new perspectives on work environment and health, Springer 2021 : 197-213
Keisu, Britt-Inger; Tafvelin, Susanne
Tidskrift för Genusvetenskap, Uppsala: Tidskrift för genusvetenskap; Uppsala universitet 2021, Vol. 42, (4) : 51-73
Poromaa Isling, Pär; Keisu, Britt-Inger
Working life and gender inequality: intersectional perspectives and the spatial practices of peripheralization, Routledge 2021 : 211-230
Schmauch, Ulrika; Ahlström, Björn; Keisu, Britt-Inger
Att arbeta för lika villkor: ett genus- och maktperspektivpå arbete och organisation, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 213-234
Ahlström, Björn; Keisu, Britt-Inger; Schmauch, Ulrika
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2020, Vol. 109, (4) : 774-782
Degerstedt, Frida; Enberg, Birgit; Keisu, Britt-Inger; et al.
Att arbeta för lika villkor: ett genus- och maktperspektivpå arbete och organisation, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 13-20
Keisu, Britt-Inger
Educational research (Windsor. Print), Routledge 2020, Vol. 62, (1) : 1-17
Keisu, Britt-Inger; Ahlström, Björn
Att arbeta för lika villkor: ett genus- och maktperspektiv på arbete och organisation, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 151-169
Keisu, Britt-Inger; Kvist, Elin; Tafvelin, Susanne
Human service organizations, management, leadership & governance, Routledge 2020, Vol. 44, (1) : 47-62
Tafvelin, Susanne; Keisu, Britt-Inger; Kvist, Elin
Stockholm: Studentlitteratur AB 2019
Thomsson, Heléne
Att leda skolor med stöd i forskning: exempel, analyser och utmaningar, Stockholm: Natur och kultur 2018 : 417-447
Keisu, Britt-Inger
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 32, (1) : 407-416
Keisu, Britt-Inger; Öhman, Ann; Enberg, Birgit
Society, health and vulnerability, London: Taylor & Francis 2017, Vol. 8, (1)
Keisu, Britt-Inger
BMC Health Services Research, BioMed Central 2017, Vol. 17
Öhman, Ann; Keisu, Britt-Inger; Enberg, Birgit
The Wiley-Blackwell encyclopedia of gender and sexuality studies
Keisu, Britt-Inger
Nordic Journal of Working Life Studies, Vol. 6 : 27-46
Keisu, Britt-Inger; Öhman, Ann; Enberg, Birgit
Nordic Journal of Working Life Studies, Vol. 5, (1) : 69-92
Keisu, Britt-Inger; Abrahamsson, Lena; Rönnblom, Malin
Att bryta innanförskapet: Kritiska perspektiv på jämställdhet och mångfald i akademin, Göteborg Stockholm: Makadam Förlag 2014 : 144-169
Keisu, Britt-Inger
NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Taylor & Francis 2014, Vol. 22, (3) : 204-218
Keisu, Britt-Inger; Carbin, Maria
International Journal of Gender and Entrepreneurship, Emerald Group Publishing Limited 2013, Vol. 5, (3)
Rönnblom, Malin; Keisu, Britt-Inger
Journal of Vocational Rehabilitation, Vol. 37, (3) : 203-212
Bertilsdotter Rosqvist, Hanna; Keisu, Britt-Inger
Perspektiv på kvinnors hälsa i arbetslivet, Lund: Studentlitteratur 2011 : 151-181
Keisu, Britt-Inger
Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet, A 59
Keisu, Britt-Inger