"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vad gör oss lyckliga? - Filip Fors Connolly

ons
30
okt
Tid Onsdag 30 oktober, 2019 kl. 10:15 - 11:00
Plats Aula Nordica

Vad gör oss lyckliga?

Människors välfärd och livskvalitet har länge mätts med hjälp av olika ekonomiska indikatorer. Under den senaste tiden har emellertid diskussionen om alternativa välfärdsmått rönt allt större uppmärksamhet. Organisationer som OECD och FN har nyligen publicerat rapporter där en mängd ”mjukare” indikatorer på mänsklig välfärd presenteras och diskuteras. I synnerhet har intresset för lyckoforskning och subjektiva livskvalitetsindikatorer som mäter människors livstillfredsställelse och välbefinnande rönt stor uppmärksamhet. Föreläsningen syftar till att ge en introduktion till ett spännande forskningsfält. Exempel på  frågeställningar som kommer att beröras är: Vad är lycka? Hur kan man mäta och utvärdera lycka hos olika grupper? Vilken roll spelar ekonomiska, sociala och psykologiska faktorer för människors lycka? Vilka grupper mår sämst respektive bäst i samhället? 

Filip Fors Connolly jobbar som forskningssamordnare vid Umeå Universitet. Hans forskning är främst inriktad på subjektivt välbefinnande och vilka faktorer som förklarar människors livstillfredsställelse och välbefinnande.

Evenemangstyp: Föreläsning
Talare
Filip Fors Connolly
Universitetslektor
Läs om Filip Fors Connolly
Kontaktperson
Sara Franke-Wikberg
Läs om Sara Franke-Wikberg