"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Filip Fors Connolly

Jag är docent i Sociologi och forskningssamordnare för European Social Survey (ESS) och Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). Min forskning rör främst subjektivt välbefinnande.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Sociologiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset & Norra beteendevetarhuset Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är docent i Sociologi och forskningssamordnare för den svenska delen av European Social Survey (ESS) och Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). Min forskning handlar främst om att utvärdera olika sätt att mäta subjektivt välbefinnande på samt vilka individfaktorer och sociala faktorer som hänger ihop med välbefinnande. Vid sidan av subjektivt välbefinnande är jag även intresserad av faktorer som psykosocial arbetsmiljö, psykisk ohälsa, social isolering/ensamhet, social status samt personlighetens betydelse för olika utfall. Min forskning är en mix av sociologi och psykologi.  

Personality and Individual Differences, Elsevier 2024, Vol. 226
Fors Connolly, Filip; Hjerm, Mikael; Kulin, Joakim; et al.
Applied Research in Quality of Life, Springer Nature 2024, Vol. 19 : 351-365
Fors Connolly, Filip; Johansson Sevä, Ingemar; Gärling, Tommy
International Journal of Sociology
Frech, Johannes; Fors Connolly, Filip; Hjerm, Mikael
International Journal of Psychology, John Wiley & Sons 2023, Vol. 58, (6) : 594-604
Fors Connolly, Filip; Gärling, Tommy
Journal of Aging & Social Policy
Olofsson, Jenny; Fors Connolly, Filip; Malmberg, Gunnar; et al.
Social, health, and economic impacts of the COVID-19 pandemic and the epidemiological control measures: first results from SHARE Corona Waves 1 and 2, Walter de Gruyter 2023 : 281-290
Scheel-Hincke, Lasse L.; Fors Connolly, Filip; Olofsson, Jenny; et al.
Journal of Happiness Studies, Springer Science+Business Media B.V. 2022, Vol. 23 : 1637-1651
Fors Connolly, Filip; Gärling, Tommy
SHARE Working Papers, 62-2021
Fors Connolly, Filip; Olofsson, Jenny; Malmberg, Gunnar; et al.
Scandinavian Journal of Psychology, John Wiley & Sons 2021, Vol. 62, (5) : 752-762
Fors, Filip; Johansson Sevä, Ingemar
Journal of Happiness Studies, Springer 2021, Vol. 22 : 1071-1088
Fors, Filip; Johansson Sevä, Ingemar; Gärling, Tommy
International encyclopedia of transportation: volume 7, Transport psychology, transport sustainability and health, Elsevier 2021 : 177-181
Gärling, Tommy; Fors, Filip
Sociologisk forskning, Huddinge: Sveriges Sociologförbund 2021, Vol. 58, (1-2) : 77-102
Kulin, Joakim; Johansson Sevä, Ingemar; Hjerm, Mikael; et al.
Sex Roles, Springer 2020, Vol. 83 : 101-113
Fors Connolly, Filip; Goossen, Mikael; Hjerm, Mikael
International Journal of Wellbeing, International Journal of Wellbeing 2020, Vol. 10, (2) : 71-88
Fors Connolly, Filip; Johansson Sevä, Ingemar; Gärling, Tommy
Journal of Transport and Health, Elsevier 2020, Vol. 17
Gärling, Tommy; Ettema, Dick; Fors Connolly, Filip; et al.
Social Indicators Research, Springer 2020, Vol. 147 : 897-919
Hjerm, Mikael; Eger, Maureen A.; Bohman, Andrea; et al.
Journal of Economic Psychology, Elsevier 2019, Vol. 73 : 34-51
Berlin, Martin; Fors Connolly, Filip
Stockholm: Företagarna 2019
Bongard, René; Fors Connolly, Filip; Johansson Sevä, Ingemar
International Journal of Wellbeing, Vol. 8, (2) : 110-134
Fors Connolly, Filip; Johansson Sevä, Ingemar
Larmar och gör sig till: SOM-undersökningen 2016, Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet 2017 : 211-222
Fors, Filip; Brülde, Bengt
Utblick: Sverige i en internationell jämförelse, Umeå: Sociologiska institutionen, Umeå Universitet 2016 : 51-62
Fors, Filip
Social Indicators Research, Vol. 127, (1) : 323-339
Fors, Filip; Kulin, Joakim
Umeå: Sociologiska institutionen, Umeå universitet 2016
Fors, Filip; Olofsson, Jenny
Journal of Happiness Studies, Springer 2016, Vol. 17, (5) : 1789-1799
Gärling, Tommy; Gamble, Amelie; Fors, Filip; et al.
Utblick: Sverige i en internationell jämförelse, Umeå: Sociologiska Institutionen, Umeå Universitet 2016 : 119-134
Stattin, Mikael; Fors, Filip
Fragment: SOM-undersökningen 2014, Göteborg: SOM-institutet 2015 : 47-61
Brülde, Bengt; Fors, Filip
Mittfåra & marginal, Göteborg: Göteborgs universitet: SOM-institutet. 2014 : 37-49
Brülde, Bengt; Fors, Filip
Ekonomisk Debatt, Vol. 41, (2) : 45-46
Brülde, Bengt; Fors, Filip
Konsumtionsrapporten, Göteborg: Centrum för konsumtionsvetenskap, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 2012 : 23-30
Brülde, Bengt; Fors, Filip
Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet, A69
Fors, Filip
I framtidens skugga, Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet 2012 : 247-260
Fors, Filip; Brülde, Bengt
Lycksalighetens ö, Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet 2011 : 349-364
Fors, Filip; Brülde, Bengt

Forskargrupper

Forskningsprojekt

Jag undervisar mestadels inom områden som rör psykosocial arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande samt kvantitativa metoder.