"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Klimatet, hälsan och barnen - Maria Nilsson

ons
30
okt
Tid Onsdag 30 oktober, 2019 kl. 14:30 - 16:00
Plats Aula Nordica

Klimatet, hälsan och barnen

Under de senaste årtiondena har kunskapen och medvetenheten ökat om hur klimatförändringen kan påverka vår hälsa. Hjärt-kärlsjukdom, luftvägssjukdom, infektionssjukdom och psykisk ohälsa; att hälsan påverkas av klimatförändringen ser vi internationellt, men också i Sverige. Det finns cirka 2,3 miljarder barn i världen. Eftersom små barn saknar kontroll över miljön de lever i och är beroende av vård och  skydd av vuxna, så är barn i allmänhet mer sårbara för klimatrelaterade konsekvenser. I vårt land, men än mer i resurssvaga miljöer i låg- och medelinkomstländer där fattigdom förvärrar utsattheten. Vi behöver ha modet att förstå allvaret med klimatförändringen och dess konsekvenser, men samtidigt tala om möjligheterna och vinsterna med att agera. I föredraget ger Maria exempel från Sverige och andra delar av världen. 

Maria Nilsson är docent vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet. Hennes forskning handlar om klimatförändringens effekter på människors hälsa, vad man kan göra för att minska hälsoriskerna samt om hälsans roll som motivation i arbetet för minskade utsläpp av växthusgaser.

Evenemangstyp: Föreläsning
Talare
Maria Nilsson
Professor
Läs om Maria Nilsson
Kontaktperson
Sara Franke-Wikberg
Läs om Sara Franke-Wikberg