"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lars Thomasson-symposiet 2022

ons
2
nov
Tid Onsdag 2 november, 2022 kl. 13:00 - 16:30
Plats Bio Abelli, Västerbottens museum

Foto: Tjäruborgarens land, med Suollo och Gállok av Tor Tuorda 


Välkomna till Lars Thomasson-symposiet 2022!

Várdduo - Centrum för samisk forskning arrangerar årligen Lars Thomasson-symposiet. I år kommer symposiet att innehålla utdelning av studentstipendier samt ett seminarium om skattelandsforskningen.

Skattelandsforskningen 100 år efter skattelandsutredningen

Det har nu gått hundra år sedan utredningen Om lappskattelandsinstitutet och dess historiska utveckling (SOU 1922:10) lades fram. Det var den unge juristen Åke Holmbäck som utförde arbetet under ledning av professor K.B. Wiklund. Uppgiften bestod i att undersöka skattelandens rättsutveckling från 1600-talet och framåt, främst utifrån domslut från lappmarkernas häradsrätter.

Detta var första gången som de samiska skattelandens historia utforskades på allvar. Utredningen fick stor betydelse, inte minst för att Holmbäck kom fram till att det var kronan som hade äganderätt till ”obygderna”, medan samerna endast hade nyttjanderätt till skattelanden. I senare tid har forskare som Kaisa Korpijaakko-Labba och Lennart Lundmark visat att detta inte stämmer. De har påpekat att samernas rätt till mark och vatten var mycket stark i Sverige fram till 1700-talets slut, i varje fall lika stark som den självägande bondens.

I detta symposium presenterar Várdduo, Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet, en del av den forskning som bedrivs om skattelanden idag. Åsa Össbo ger ett nutida perspektiv på Holmbäcks utredning. Gudrun Norstedt presenterar sin forskning om hur skattelandsindelningen kan kopplas till resursutnyttjandet, och om hur markanvändningen kan ha sett ut inom Mårten Nilssons land vid nedre Juktån. Tor L. Tuorda berättar och visar bilder från Tjäruborgares land och andra skatteland omkring Kvikkjokk. Amma Larsson Pirkit (1842–1905) blir berättelsens ciceron i landskapet norr om byn.

Program:
13.00-13.15 Inledning och utdelning av Várdduos studentpris Christina Storm Mienna, föreståndare vid Várdduo
13.15–13.30 Stipendiat 1 berättar om sitt arbete
13.30–13.45 Stipendiat 2 berättar om sitt arbete
13.45–14.00 Paus
14.00–14.20 Skattelandsutredningen – ett förord efter 100 år Åsa Össbo, forskare vid Várdduo
14.20–15.00 Skattelandsindelning och resursutnyttjande Gudrun Norstedt, forskare vid Várdduo
15.00– 15.30 Paus
15.30–16.15 Lappskatteland i nuvarande Jokkmokks kommuns västliga del Tor L. Tuorda, fotograf från Kvikkjokk
16.15–16.30 Avslutning

Buerie båeteme/Buerestbåhtieme/Buorisboahtem/ Buresboahtin/Välkommen! 

Várdduo arrangerar årligen Lars Thomasson symposiet, ett symposium med ambitionen att i Lars Thomssons anda uppmärksamma och stärka urfolksforskningen vid Umeå universitet.

Evenemangstyp: Seminarium
Talare
Gudrun Norstedt
Forskare
Läs om Gudrun Norstedt
Talare
Åsa Össbo
Forskare
Läs om Åsa Össbo
Kontaktperson
Karin Johansson
Läs om Karin Johansson